Anomi (Normsuzluk – Kanunsuzluk) Nedir?

Kelime kökeni olarak Yunanca olan anomi terimi , ”normsuzluk” , ”kanunsuzluk” anlamına gelmektedir.Terimin fikir babası Emile Durkheim dir.

Durkheim , ”anomi”terimini ilk defa  ”İntihar” adlı eserinde işlemiştir ve şöyle tanımlamıştır :

” Bir davranışta bulunması gerektiğinde hangi normu ölçüt alacaklarını bilemez duruma gelen bireylerin toplumla bütünleşmelerini engelleyen düzensizlik durumu.”

Anomi teriminin üç farklı anlamı vardır.

İlk olarak kişisel düzensizliği vurgular.Toplumsal normları içselleştiremeyen , karakterine uymayan başıbozuk bireylerde görülür.Bu birey , toplum içinde yoldan çıkmış olarak nitelendirilebilir.

İkinci olarak ise bireylerin normlara ayak uydurmaya çalıştığı halde bazı şeylerin değişmesi gerektiğini savunan yani çatışma yaşayan bireylerin bulunduğu sosyal durumu anlatır.

Üçüncü olarak ise eksik norma sahip bir sosyal durumu ifade eder.

Sonuç olarak ”anomi” terimi yönlendiricilerin,bireye rehberlik edemememesine,toplumu bir arada tutan ve sosyalizasyonu sağlayan etkenlerin zedelenmesine ve giderek yok olmasına dikkat çeker.

 

» Sizlerde yazılarınızı ve görüşlerinizi sosyologerdestek@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Anomi (Normsuzluk – Kanunsuzluk) Nedir?” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram