Yapısal İşlevselci Yaklaşım ( Maddeler Halinde )

Yapısal İşlevselci Yaklaşım

 Yapısal işlevselci yaklaşımı maddeler halinde ele almaya çalıştık.Sizler maddeleri kendiniz harmanlayıp metin haline getirdikten sonra bu yaklaşımı kavrayacaksınız.

Yapısal İşlevselci Yaklaşımın Özellikleri : 

 • Yapısal işlevselcilik , toplumu makro yönden inceler.Yapı,toplumsal düzen ve uyumu vurgular.
 • Paylaşılan norm ve değerler toplumun temeli olarak kabul edilir.
 • Bütün vurgu yapıya yönelik olduğu için bireylerin yorumu önemsenmez
 • Toplumsallaşma sürecinde neyin öğrenildiğine odaklanır.
 • Toplumsallaşma , üyelerin toplumun değerlerini içselleştirmesiyle , normları benimsemesi ile ortaya çıkar.
 • Birey,kendi çıkarlarına uygun olarak bencilce hareket edemez çünkü toplum ortak çıkarlara sahip bireylerden oluşur.
 • Toplum dengede olma halini norm ve değerlerin içselleştirmesi,sosyalleşmenin sağlanmasıyla sağlar.
 • Toplumsal düzene bir değer uzlamışımı yoluyla ortak değerleri paylaşarak ulaşırız
 • Toplumsal değişimin yavaş ve sakince evrilerek olması gerektiğini savunur.
 • Toplum belirli işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur düşüncesindedir.
 • İnsan eylemleri toplumun yapısı ve örgütlenme biçimi tarafından şekillenir.
 •  »Toplumsal yapı : Kurumların birbirleriyle ilişki kurdukları belli bir düzen hali
 • Basit bir el sıkışma olayından tutun karmaşık ayinlere kadar olan aktiviteler toplumu bir arada tutabilir.

→Yapısal işlevselciliğe göre sosyal sistemi bir arada tutan unsurlar nedir?

-Kurumlar ve sistemler.

Ayrıca Herbert Spencer , toplumu insan vücuduna benzetmiştir.Nasıl ki insan vucüdundaki organların sayesinde yani bir sistem içinde yaşıyor.Toplum da sosyal yapılar çerçevesinde bir sistem içinde devam ediyor.

Bu durumda yapısal işlevselci yaklaşım,sosyologları çeşitli yapıları çözümlemeye ve bu yapıların işlevlerini araştırıp analiz etmeye yönlendirir.

Yapısal İşlevselci Yaklaşımın Öncüleri : Fransız Sosyolog Auguste Comte ,Fransız Sosyolog Durkheim , İngiliz Sosyolog Herbert Spencer.

Faydalanılan Kaynak : Sosyoloji / John J. Macionis

Sınavda çıkma oranı
95%

Yapısal İşlevselci Yaklaşım ( Maddeler Halinde )” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram