Sembolik Etkileşimci Yaklaşım

Sembolik Etkileşimci Yaklaşım

Adından da anlaşılacağı üzere sembollerin vurgulandığı sosyoloji teorisidir.Semboller insanlara özgüdür.Hayvanlar aleminde bu etki-tepki olarak görülür.Sembolik etkileşimciliğin analiz düzeyi mikrodur.Topluma küçük ölçekte bakar(bireye vurgu yapar).Örneğin eğitim gibi büyük ölçekli yapılar yerine iki arkadaş arasındaki ufak çaplı etkileşime bakar.Bu etkileşime odaklanan sembolik etkileşim yaklaşımı toplumsal düzen ve toplumsal değişim kavramlarını açıklayabilir.Yani küçük parçadan büyük parçaya gider.Bu bağlamda sembolik etkileşim yaklaşımı,bireylerin günlük etkileşimlerinin ürünü olarak toplumu görür.

Bu teori ,George Herbert Mead öğretilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Blumer‘de bu çalışmayı devam ettirerek ”Sosyal Teori” kavramını Sembolik Etkileşimci yaklaşım olarak adlandırdı.Bu teoriyi kullananların çoğu Chiago Üniversitesi‘nin bir mensubu olduğu için bu teori ”Chicago Geleneği” olarak da bilinir.

Blumer Sembolik Etkileşimci Yaklaşımını temellendirirken 3 temel düşünce ortaya koymuştur.Bu düşünceler:

1) Bir şeye verdiğimiz anlam çerçevesinde hareket etme durumumuz.

2) Sosyal etkileşimler sonucunda”şey”lere anlam yükleriz bu bağlamda farklı insanlar için farklı anlamları olması durumu.

3) Bir şeye yüklediğimiz anlamın kalıcı olmaması durumu.

İnsanlar,çevrede yaşanan hareketlerden kendine göre bir sonuç çıkarır ve davranışlarını buna göre şekillendirir.Bir süre sonra sahip olduğumuz bu davranışlar çerçevesinde kendimizi sembolleştirir ve bir öğe olarak görürüz.Ve ardından kendi kalıplarımızı oluştururuz.Bu sırada ”sosyal şartlanma” devreye girer ve farkında olmasak bile kendi kültürümüzü yansıtmaya başlarız.

Sosyal Şartlanma : Belirli sebep ve sonuçlar dahilinde aynı şartların yine aynı sonuçları vereceği savunulur.

Faydalanılan Kaynaklar : Sosyoloji / John J. Macionis ve Ders Notları

Soru,görüş ve önerilerinizi ; sosyologerdestek@gmail.com hesabına gönderebilirsiniz.

 

 

Sınavda Çıkma Oranı
85%

Sembolik Etkileşimci Yaklaşım” için 4 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram