Diaspora Nedir?

Diaspora

Diaspora,anavatanlarından ayrılıp başka ülkelerde nesiller boyu yaşayan bu esnada anavatanı ile maddi ve manevi bağını koparmamış etnik grupları tanımlar.Köken olarak 2500 yıl öncesine kadar dayanan diaspora ”dağılma” anlamınada gelmektedir.,Diaspora,6.yüzyılda sıkça duyulmaya başlanmıştır.Bunun sebebi ise Babil esaretinden kurtulup dünyanın çeşitli yerlerine dağılan Yahudiler olmuştur.1915 yıllarında Ermeniler ile yaşanan olaylar çerçevesinde Ermeni Diasporası‘ndan da söz etmek mümkündür.Daha da geriye gidersek İstanbul’un fethinde İstanbul’a yerleştirilen Ermeniler’i görürüz.

Türklerin,ekonomik şartlar sebebi ile Almanya’ya yaptıkları göç de orada Türk Diasporası‘ndan söz edilmesine sebep olmuştur.Unutulmamalıdır ki ”klasik diaspora” kavramı sadece zulüm,siyasi olaylar sebebi ile anavatanını terk eden toplumlar için kullanılırken modernleşen dünyada ”modern diaspora” kavramı anlam genişlemesine uğrayarak ekonomik sebepler,gönüllü göçler vb şeyleride kapsamıştır.Türklerin,Almanya’daki diasporası bu şekilde söz konusu olmuştur..

Bir etnik grubun modern diaspora olarak tanımlanması için 5 özellik gereklidir.Bunlar:

1)Anavatanında bulunmaması,

2)Kendini bulunduğu ülkeye ait hissetmemesi veya aidiyet hissetdiği halde ülkesinden dışlanması,

3)Anavatanı ile ilgili gelecekte planlarının olması,

4)Örgütlü durumda olması,

5)Her koşulda anavatanı ile olan ilişkisini devam ettirmesi,bağını koparmaması.

Günümüzde iletişim araçlarının da gelişmesi ile bilgi aktarımı kolaylaşmıştır.Bu bağlamda da diasporalar stratejik açıdan kullanılabilir duruma gelmiştir.

 

Diaspora Nedir?” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram