Bağımlılık Okulu

Bağımlılık Okulu

Bağımlılık okulu,Latin Amerika’nın gerikalmışlık durumunu yine Latin Amerika çerçevesinden inceleyen bir yaklaşımdır.Bu yaklaşım Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya çıkmıştır. Merkez – çevre ikileminden ve karşılaştırılmasından yola çıkarak çevrenin gelişmemişliğini ortaya koymaya çalışır.Modernleşme okulu bunu modern-geleneksel toplum tipi karşılaştırmasına dayanarak yapıyordu.

Kapitalist üretimin,az gelişmiş durumda olan çevre ülkeleri yarattığını ortaya koymaya çalışır.Yaklaşımın akıl hocası olan Andre Gunder Frank‘a göre ; Latin Amerika Ülkeleri 16.yüzyıldan itibaren azgelişmiş ülke statüsündedir.Ve geri kalmış bu ülkeler ABD’nin uydusu konumundadır.Merkez-Uydu bağlamında kapitalist üretim devam ettiği sürece bu ülkeler uydu konumunda kalmaya devam edeceklerdir.Uydu olan ülkelerin yani kapitalist üretim mağduru ülkelerin gelişemeyeceğini iddia eden Bağımlılık Okulu,1970’lerde yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerin ortaya çıkışıyla sorgulanmaya başlanmıştır.

DERS NOTLARI

Bourdieu’nun Habitus Kavramı Nedir?

Bourdieu’nun Habitus Kavramı Sosyoloji öğrencileri tarafından bilinmesi gereken kavramlardan biriside habitus kavramıdır. Çünkü bu kavram günümüz için bize ipuçları vermektedir.

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet – 2

TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 2 “TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 1” yazımda Cumhuriyet Dönemi Siyasal İslam üzerinde kısaca durmuş

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 1 Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapış ve

Jürgen Habermas

Bu makalemizde Jürgen Habermas Kimdir? Jürgen Habermas’ın Sosyolojiye Kattıkları Nelerdir? Jürgen Habermas’ın Eserleri Nelerdir? gibi sorulara cevap bulacaksınız. Jürgen Habermas

Modernizm/Modernite/Modernleşme Kavramları Üzerine

Modernizm/Modernite/Modernleşme Modernizm,modernite ve modernleşme kavramları her ne kadar aynı dursa da birbirinden farklı kavramlardır. Modernite,Batı’da yaşanan değişimlere verilen addır.Bu büyük

Bağımlılık Okulu” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram