Bağımlılık Okulu

Bağımlılık Okulu

Bağımlılık okulu,Latin Amerika’nın gerikalmışlık durumunu yine Latin Amerika çerçevesinden inceleyen bir yaklaşımdır.Bu yaklaşım Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya çıkmıştır. Merkez – çevre ikileminden ve karşılaştırılmasından yola çıkarak çevrenin gelişmemişliğini ortaya koymaya çalışır.Modernleşme okulu bunu modern-geleneksel toplum tipi karşılaştırmasına dayanarak yapıyordu.

Kapitalist üretimin,az gelişmiş durumda olan çevre ülkeleri yarattığını ortaya koymaya çalışır.Yaklaşımın akıl hocası olan Andre Gunder Frank‘a göre ; Latin Amerika Ülkeleri 16.yüzyıldan itibaren azgelişmiş ülke statüsündedir.Ve geri kalmış bu ülkeler ABD’nin uydusu konumundadır.Merkez-Uydu bağlamında kapitalist üretim devam ettiği sürece bu ülkeler uydu konumunda kalmaya devam edeceklerdir.Uydu olan ülkelerin yani kapitalist üretim mağduru ülkelerin gelişemeyeceğini iddia eden Bağımlılık Okulu,1970’lerde yeni sanayileşmeye başlayan ülkelerin ortaya çıkışıyla sorgulanmaya başlanmıştır.

DERS NOTLARI

Bağımlılık Okulu

Bağımlılık Okulu Bağımlılık okulu,Latin Amerika’nın gerikalmışlık durumunu yine Latin Amerika çerçevesinden inceleyen bir yaklaşımdır.Bu yaklaşım Modernleşme Okulu’na tepki olarak ortaya

Modernleşme Okulu

Modernleşme Okulu Toplumsal değişme alanında nam yapmış olan modernleşme okulu yaklaşımı 1960’larda etkili olmuştur.Yaklaşımın geliştiricisi olan Talcott Parsons,yapısal işlevselci yaklaşım

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü

Türkiye’nin Demografik Dönüşümü Türkiye’nin yaşamakta olduğu sosyo-ekonomik dönüşümlere yanıt olarak demografik çehresi de hızla değişmektedir. Cumhuriyet’in kuruluşunda 14 milyondan az

Herber Spencer 2

Herbert Spencer Comte’den etkilenmiştir.​ Spencer’in sosyolojiye yaklaşımı ile bilimsel bilginin doğası hakkındaki düşünceleri oldukça yakın olduğu için sosyoloji teorisinin gelişimindeki etkileri açısından çoğu zaman Comte ile birlikte anılmıştır.​

Durkheim ve İntihar

Emile Durkheim ve İntihar Emile Durkheim , İntihar-Toplumbilimsel İnceleme adlı yapıtını ilk olarak 1897 yılında yayınladı. Başlıca iki amaç güdüyordu:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram