Modernleşme Okulu

Modernleşme Okulu

Toplumsal değişme alanında nam yapmış olan modernleşme okulu yaklaşımı 1960’larda etkili olmuştur.Yaklaşımın geliştiricisi olan Talcott Parsons,yapısal işlevselci yaklaşım çerçevesinde bu yaklaşımı geliştirmiştir.Toplumsal değişmeyi modern – geleneksel toplumların karşılaştırılması ile açıklamaya çalışır.Açıklamaya çalışırken ideal model olarak ABD’yi ele alır.

Geleneksel ve modern toplumların özelliklerne kısaca bakacak olursak ; modern toplum,endüstriyel üretimin olduğu,yüksek teknolojinin kullanıldığı ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu toplum tipidir.Geleneksel toplum da bunun aksine hala tarımsal üretimin olduğu,teknolojik şartların gelişmemiş olduğu ve eğitim seviyesinin düşük olduğu toplum tipidir.

Modernleşme Okulu,ekonomik modernleşmeyi şu şekilde açıklar.İşin uzmanlaşması,kaynakların statüye değil de başarıyı ölçüt alarak pay edilmesini,kentleşme,pazarın genişlemesi ve hareketliliği ifade ettiğini savunur.Siyasal alandaki açıklaması şu şekildedir.Geleneksel elit gruplarının gücünün zayıflaması ve zayıflayan bu gücün demokrasiye kayması durumu seçimlerin , parti hareketliliğinin ve organizasyonlarının yayılmasını ifade eder.Kültürel alana baktığımızda ise geleneksel olmayan kimliklerin gelişmesi daha laik bir eğitim ve eğitiminin yaygınlaşması ulus-üstü kimliklerin gelişmesini ifade etmektedir.Açıklananlara ek olarak medya ve tüketim kültürü modernleşme sürecinin önemli özelliklerindendir.

Son olarak da eğer geleneksel toplumlar kendiliğinden gelişip modern toplum statüsüne yükselemiyorlarsa dışarıdan müdahale edilebilir.

Sosyoloji Ders Notları

Bourdieu’nun Habitus Kavramı Nedir?

Bourdieu’nun Habitus Kavramı Sosyoloji öğrencileri tarafından bilinmesi gereken kavramlardan biriside habitus kavramıdır. Çünkü bu kavram günümüz için bize ipuçları vermektedir.

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet – 2

TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 2 “TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 1” yazımda Cumhuriyet Dönemi Siyasal İslam üzerinde kısaca durmuş

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet

Siyasal İslam Üzerine Kısa Bir Özet TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAM HAREKETİ – 1 Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapış ve

Jürgen Habermas

Bu makalemizde Jürgen Habermas Kimdir? Jürgen Habermas’ın Sosyolojiye Kattıkları Nelerdir? Jürgen Habermas’ın Eserleri Nelerdir? gibi sorulara cevap bulacaksınız. Jürgen Habermas

Modernizm/Modernite/Modernleşme Kavramları Üzerine

Modernizm/Modernite/Modernleşme Modernizm,modernite ve modernleşme kavramları her ne kadar aynı dursa da birbirinden farklı kavramlardır. Modernite,Batı’da yaşanan değişimlere verilen addır.Bu büyük

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram