Akademik Bir Makalede Sonuç Kısmı Nasıl Yazılır? 5 Tüyo

Akademik Bir Makalede Sonuç Kısmı Nasıl Yazılır? 5 Tüyo
0

Bir makalede sonuç kısmı, özet bölümünden sonra en çok okunan kısımdır. Çoğu araştırmacı, çalışmanın özet ve sonuç bölümünü önce okur ve yaptığı literatür taramasında çalışmasına katkı sağlayacaksa listesine ekler. Daha sonra daha derin bir okuma yapma amacıyla çalışmanın bütününü okur. Bu nedenle akademik bir makalede sonuç bölümü büyük bir önem taşımaktadır.

Özetle makalede sonuç bölümü, makalenin amacına ve önemine değinildiği, bulgulara ve sonuçlara yer verildiği, çalışmanın genel portresinin gösterildiği bölümdür.

Makalede Sonuç Kısmı Nasıl Yazılır?

 1. Öncelikle giriş bölümünde ele alınan temalara kısaca yer verilmelidir.
 2. Çalışma boyunca bahsedilen şeyler doğrudan tekrar edilmeden, çalışma özetlenmeden kısaca bir çalışma genelinin sentezi yapılmalıdır.
 3. Makale için yapılan araştırmalardan vurucu çıkarımlara yer verilmelidir. Okuyucuya düşünce yolu açılmalıdır.
 4. Bulgular ve literatürün kısaca karşılaştırılması yapılarak çalışmanın önemi vurgulanmalıdır.
 5. Son olarak yapılan çalışmaya yönelik çözüm ya da tavsiyelere yer verilmelidir.

Makalenin Sonuç Kısmında Neler Olmalı?

Makalede sonuç yazma işlemi yapılırken aşağıdaki maddelerin mutlaka sonuç içerisinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

 • Çalışma sorusunun önemine yer verilmelidir.
 • Kısaca bulguların ne anlam ifade ettiğine değinilmelidir.
 • Bulgulara dair bir derleme yapılmalı ve literatür ile karşılaştırılmalıdır.
 • Çalışma boyunca sunulan fikirler ve düşünceler sentezlenmelidir.
 • Önerilere veya çözümlere yer verilmelidir.

Makalenin Sonuç Kısmında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bilimsel bir makalenin sonuç kısmında dikkat edilmesi gerekenler üç ana maddede özetlenebilir:

 1. Çalışma sorusunun önemine vurgu yapılmalıdır.
 2. Çalışmanın bütünlüğünü sağlamalıdır, toparlayıcı nitelikte yazılmalıdır.
 3. Okuyucuda son bir intiba oluşturacağı bilinciyle yazılmalıdır.
 4. Geçmiş zaman kipi kullanılmalıdır.
 5. Çalışmanın tutarlılığından emin olunmalıdır.

Makale Sonuç Kısmı Kaç Kelime Olmalı?

Bilimsel bir makalede sonuç kısmı yazılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de bölümün uzunluğudur. Çoğu yayıncı uzun ve ağdalı bir dille yazılmış bir sonuç bölümünden hoşlanmaz. Bu nedenle kısa ve anlaşılır bir sonuç bölümü tercih edilmelidir. Kaç kelime olması gerektiği hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber çoğu zaman, gerekmedikçe bir tam sayfayı geçmemelidir. Ancak kısa yazmak için de yukarıda değinilen ‘sonuç bölümünde olması gereken bilgiler’ de atlanmamalıdır.

Makalenin Sonuç Kısmında Olmaması Gerekenler Nelerdir?

 • Önerme ilk kez sonuç bölümünde geçmemelidir. Çalışmanın giriş veya tartışma bölümünde önermeye yer verildiğinden emin olunmalıdır.
 • Sonuç bölümünde yeni bir fikre veya yeni bir konuya asla yer verilmemelidir.
 • Objektif yaklaşımdan uzak, bilimsel üsluba aykırı ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Tartışma bölümünde olması gereken istatistik, tablo gibi verilere sonuç bölümünde yer verilmemelidir.
 • Parantez içi açıklamalara giriş bölümünde yer verileceğinden sonuç bölümünde tekrar verilmemelidir.

Makale Sonuç Bölümü Örnekleri

 • Spor Medyasında Mcdonaldlaşma: Socrates Dergi Üzerine bir İnceleme

Yazar: Ebru Melis TUMBUL, Cumhur ASLAN

sonuc2

Yazar Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yorum yap