Argüman Nedir? Argüman Örnekleri ve Unsurları

Argüman Nedir? Argüman Örnekleri ve Unsurları
1

Argüman, tanımı itibariyle öne sürülen önermelere denilmektedir. Günlük yaşamın pek çok konusunda argüman ifade edilebilir. Argümanlar için kanıt, tez, iddia, sav gibi ifadeler de kullanılmaktadır. Esasında ise önermeler dizisinin içinde öncül ya da varsayımlar bulunmaktadır, argüman ise önermeden biraz daha farklı olarak öncüller ile sonuç arasında ilişkinin kurulmasını sağlar. Herhangi bir durumun desteklenmesi ya da kanıtlanması için dile getirilen argümanlar yazılı ve sözlü olabilmektedir. Argümanlar için temelde geçerli ve geçersiz olacak şekilde iki ayrım vardır. Söz konusu duruma göre argümanın geçerliliği anlaşılır.

Felsefi Argüman Nedir?

Felsefi argüman, argümantasyon olarak da bilinmektedir. Felsefe en temelde sürekli olarak sorgulamak ve olaylara farklı bir açıdan bakmak anlamı taşıdığından argümanlar felsefe içinde oldukça önemlidir. Felsefe sürekli sorgulayan yapısı ile meselelere argümanlar sunar. Felsefede işlenen argümanlar ise gerçeklere dayalı, akıl yürütme şeklinde yapılmaktadır. Düşünmeyi ve konuşmayı içeren argüman, karşı tarafı aydınlatmak amacı güder. Felsefede argümanlar tümdengelim ve tümevarım ile iki ana gruba ayrılır. Tümdengelim argümanlar genelden özele ulaşmaya çalışır. Tümevarım ise özel olaylardan genel olaylara varmayı amaçlamaktadır.

Argüman Nasıl Olmalıdır?

Argüman belirli kanıtlar kapsamında ortaya çıkmış olan yeni bir yargı olduğundan öncül ile sonucun birbiri ile bağlantılı olması gerekir. Bu kapsamda argüman sonucunda yeni bir yargı oluşabilir. Görüşün desteklenmesi, doğrulanması ve güçlendirilmesi belirli koşullara dikkat edilerek gerçekleşir. Argüman bu kapsamda önermeler zinciri halinde yapılır ve sayısız önermeyi içerebilir. Önermelerin seti içinde ise önermelerin hiçbirinin birbiri ile çelişmemesi gerekir. Geçerlilik taşıması için aynı zamanda bilginin doğru olması da gerekmektedir. Mantık ve bilgi açıdan doğru olan argümanlar geçerli olacaktır.

Argüman Unsurları Nelerdir?

Argüman unsurları, doğru argüman kurmanın nasıl olduğu için önemlidir. Argümanlar tüm düşünceler üzerine kurulabilmesine rağmen en önemli nokta önermelerin doğruluk taşımasıdır. Doğru gibi gözüken ancak esasında mantıksal hatalar bulunan ya da gerçek olmayan önermeler argüman kabul edilmez ve bu ifadeler safsata olarak kabul edilir. Örneğin şu örnek doğru gibi gözüken ama yanlış olan bir safsata örneğidir;

 • Hayat acıdır.
 • Biber de acıdır.
 • O zaman hayat biberdir.

Kuruluş yani önermeler açısından doğru ancak anlam açısından doğru olmadığından bu önerme zinciri argüman olarak kabul edilemez. Argümanın geçerliliğinde tutarlı olması, doğru ve bilgi verici içerikte olması özellikle felsefi argüman için gereklidir. Önerme ile sonuç arasında bağlantının doğru şekilde kurulması argümanın en önemli unsurları arasında yer alır.

Argüman Sunmak Ne Demek?

Argüman sunmak, bir konu hakkında önermelerden oluşan savları söylemek, ifade etmek anlamında kullanılmaktadır. Günlük yaşamda pek çok alanda argüman sunulmaktadır. Esasında okullarda gösterilen dersler de argüman örneğidir çünkü öğretmen tarafından öğrencilere bir görüşün diğerlerinden nasıl daha doğru olduğu belirli önermeler üzerinden gösterilmektedir.

Argüman Örnekleri Nelerdir?

Argüman örnekleri çok çeşitli olabilir. Argümanın sadece önerme açısından değil aynı zamanda işaretleyiciler açısından da doğru kurulması gerekmektedir. Sık kullanılan argüman örnekleri;

 • Uzun boylular sporda daha başarılı olur.
 • Uzun boyluyum ve buna göre sporda iyiyim.

Bu örnekte yer alan buna göre ifadesi argüman işaretidir ve gerekçe anlamı taşımaktadır. Argümanlar için önemli bir konu, safsata olarak kabul edilen ve mantık açısından hatalı olarak kabul edilenlerin dışında henüz net doğruluğu olmayan ama doğru olabilecek ifadelere yönelik de kurulabilmesidir. Verilen örnek için yapılacak araştırmalar sonucunda uzun boyun sporcular için çok da önemli olmadığı ortaya çıkabilir. Bu yüzden her argüman mutlak surette doğruluk taşımaz. Ama tartışmalı da olsa doğruluk payı içerir. Uzun boylu olanların sporda daha başarılı olma ihtimali yüksektir.

 • Sınavda başarılı olmak için derslere çalışmalıyım.
 • Sınavdan yüksek puan aldım.
 • Demek ki derslerime çalıştım.

Bu argüman günlük yaşamda basit olarak adlandırılan argüman türü olmasına karşılık çok sık olarak kullanılan bir türdür. Bu türden argümanlar için genelde karşı çıkılmaz. Verilen örneğe karşı çıkmak pek olanaklı değildir çünkü sınavda başarılı olmak için ders çalışmak gerekmektedir. Ancak örneğin öğrenci kopya gibi yöntemler ise sınavda başarı sağlamışsa bu yine de argümanı hatalı çıkarmaz. Sadece argümanın doğruluğu üzerinde etkiye sahip olur. Argümanın kuruluşu ise doğrudur.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

 1. Güven Uçar 11 ay önce

  Merhaba ben Hacettepe Üniversitesi öğrencisiyim. Eleştirel ve Analitik değerlendirme hocamız bize vize ödevi olarak Argüman değerlendirme hakkında bir soru hazırlamamızı istedi ve bu konuyu daha görmedik bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir