Pazar, Temmuz 5, 2020

Sosyologer

114 Yayın
0 Yorum

Gurbet Kuşları Filminin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi

ÖZET Gurbet Kuşları filmi, yayınlanma tarihi olan 1964 yılının getirmiş olduğu kır-ket kavramının etrafında şekillenerek çekilmiş olması sebebiyle sosyolojik bağlamda göçün getirmiş olduğu değişim ve...

Toplumsal Alanda Kadın ve Erkeğin Yeri

ÖZ Bu yazının temel amacında toplumsal olarak inşa edilmiş kadın ve erkek ayrımında, kültürel ve sosyal zeminde altyapısı oluşturulmuş beklenti ve değerleri anlamak ve kadın...

Toplum Üzerindeki Covid-19 Etkisi

ÖZ Bu çalışma öncelikle COVID-19 virüsünün ne demek olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatmaktadır. Makale, önce Çin’de baş gösteren bu virüsün ülkemize kadar gelmesi ve bu...

Kimliğin Rap Müzik Üzerinden İnşası: Türk-Alman İşçi Göçü Üzerinden Bir İnceleme

Özet Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın iş gücü açığına cevap veren bir ülke konumunda olmuştur. Özellikle Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş göçü anlaşması...

Sembolik Etkileşimci Yaklaşım: Goffman Perspektifinden Benlik, Düzen ve Anlam

ÖZ      Çalışmada Sembolik Etkileşimci Yaklaşım'ın temel savunucuları ve onların temel tezleri kısaca ele alınmıştır. Çalışma, "benlik, düzen ve anlam" kavramları çerçevesinde hazırlanmıştır. Toplumsal etkileşimlerin ...

Sosyologer

114 Yayın
0 Yorum