cover

Aleyna Şeker

Merhaba, ben Aleyna. DTCF Sosyoloji mezunuyum. Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Alanımıza katkı sağlayabilmek ve edindiğim bilgileri sizlerle paylaşabilmek adına buradayım. :)
Mail: aleynaseker@gmail.com

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
9 Haz, 2022

Kadınların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar

Kadınların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar Çalışma Ortamından Kaynaklı Sorunlar -Ayrımcılık ve Eşitsizlik - Cam Tavan…

14 Şub, 2022

Aile Sosyolojisine Giriş 101: Aile Nedir?

Aile Nedir? En basit tabirle aile, toplumun en küçük yapı birimidir. Sosyal bir kurum olan…

29 Kas, 2021

Kentsel Küçük Üreticiliğin Tarihçesi

Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Ekonomi “Osmanlı Devleti’nde toplumsal sınıfları burjuvazi ve proletarya olarak ele almak mümkün…

24 Kas, 2021

Kentsel Küçük Üreticilik/ Küçük Burjuva Nedir?

Küçük burjuva terimi –veya kentsel küçük üreticilik-, yöntem olarak tarihsel materyalizmi referans alır. Bu çerçevede…

29 Haz, 2021

Neden Gözetim Toplumu?

İnsan toplulukları sürekli olarak bir değişme döngüsü içerisindedir. Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve…

12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de…

4 Haz, 2021

Çevre Sosyolojisi Yaklaşımlarına Kısa Bir Bakış

Burada ele alacağımız yaklaşımlar genel olarak ekofeminizm, ekomarksizm, ekoanarşizm içerisinde sosyal ekoloji ve biobölgecilik ve…

21 May, 2021

Uluslararası Göç ve Türkiye

Birçok göç tanımı hatta göç konusundaki yayın, göçü ‘insanlık tarihinin başından beri var olan’ bir…

15 May, 2021

Korkut Boratav’ın Gelişme Yazınındaki Yeri Üzerine Değerlendirme

1.Korkut Boratav Kimdir? 1.1.Kısaca Hayatı Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan Korkut Boratav, 1935 doğumludur. 1959…

11 May, 2021

Sinekli Bakkal Romanının İncelenmesi

1.Metnin Genel Bilgileri 1.1.Metnin Özeti Halide Edib’in “Sinekli Bakkal” romanı, 17.yy Osmanlı toplumunu, İstanbul’unu, mahalle…

7 Haz, 2021

Sosyoloji Nedir? 23 Soru 23 Cevap İle Sosyoloji Bölüm Tanıtımı

Sosyoloji, toplumların davranışlarını, yaşam biçimlerini, kültürel yapılarını, kültürü oluşturan durumları inceleyen bilim dalıdır. Geniş bir…

14 May, 2021

Ötesini Söylemeyeceğim Şiirinin Postkolonyal Çerçevede Değerlendirilmesi

Ötesini Söyleyebilir Miyiz? Metinde Sezai Karakoç’un 10 yaşındaki bir Tunuslu kızın ağzından yazılmış gibi ele aldığı “Ötesini Söylemeyeceğim”…

6 May, 2021

Bourdieu’nun Sermaye Kavramlarıyla Covid-19 Salgınının Getirdiği Toplumsal Eşitsizliklerin İncelenmesi

Bourdieu, toplumsal çalışmalarında üç farklı çözümleme aracı kullanmıştır. Bunlar alan, habitus ve sermaye olarak karşımıza…

28 Nis, 2021

Feminizm ve Eşcinselliğin Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Evreler ve Günümüzdeki Feminizm ve Eşcinsellik Akımlarının Karşılaştırılması

ÖZET Kadınların avcı-toplayıcı toplumdan günümüz toplumlarına kadar geçirdiği süreç de hep ezilen ve hor görülen…