• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
20 May, 2021

Aile Danışmanlığı Hakkında 32 Soru 32 Cevap

Aile danışmanlığı çerçevesinde merak ettiğiniz sorular sorular cevaplanmıştır. Bu süreçte edindiğim bilgiler ve tecrübelerin sizler…

31 Mar, 2021

Gündelik Hayat Sosyolojisi Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Gündelik Hayat Kavramı ‘Gündelik hayat’ kavramı, bir insanın gündelik olarak yaptığı, düşündüğü, hissettiği şeyleri içine…

13 Mar, 2021

Sosyal Darwinizm Nedir? Kurucusu Kimdir?

Sosyal Darwinizm, toplumun, en güçlü olanlarının ayakta kaldığı bir varoluş mücadelesine sahne olduğunu, toplumda, tıpkı…

6 Mar, 2021

Henri Lefebvre ve Gündelik Hayat

Henri Lefebvre Kimdir? -Henri Lefebvre, Fransız sosyolog, entelektüel ve felsefecidir. Daha çok Neo-Marksist olarak bilinir.…

3 Mar, 2021

Toplumsal Yapı Nedir? Özellikleri ve Sosyologların Görüşleri

Toplumsal yapı, çeşitli toplumların yapısını, toplumsal olayları, toplumsal gelişmeleri, toplumsal ilişkileri ortaya koymaya ve bu…

27 Şub, 2021

Almanya’da Yaşayan Türkler’in Aile-İçi Eğitim Bağlamında Çokkültürlülüğe Bakışı

ÖZET 30 Ekim 1961 tarihinde Alman ve Türk Hükümetleri arasında imzalanan “Türk İşçilerinin Almanya Federal…

15 Şub, 2021

Mahrem İlişkilerin Toplumsal Dönüşümünün Giddens ve Bauman’ın Düşünceleri Çerçevesinde İncelenmesi

GİRİŞ Günümüz toplumlarında içinde yaşadığımız toplumsal yapı ve bununla birlikte bu yapı içerisindeki birçok kurum…

13 Şub, 2021

Simgesel Etkileşim Nedir? George Herbert Mead / Ben-Benlik Anlayışı

Simgesel Etkileşim Simgesel etkileşim terimi, Herbert Blumer tarafından ortaya konulmuştur. Man and Society, toplumsal bilimler…

4 Şub, 2021

Hilmi Ziya Ülken Kimdir? Sosyolojisi Nedir?

Hilmi Ziya Ülken (1901-1974) Hayatı *Babası dişçi mektebi, organik kimya profesörüdür. Babası Londra’da Jöntürkler ile…

3 Şub, 2021

Ankara Ekolü Nedir? Özellikleri ve Yapılan Eleştiriler

Ankara ekolü, Batılılaşma ve evrenselliği özdeş kabul eder. 1939 yılından 1948 yılına kadar Ankara Dil…

27 Oca, 2021

Yemek Sosyolojisi Nedir?

Yemek Sosyolojisine Giriş     İnsanın beslenmesi biyolojik bir eylemdir. Beslenmeye bu tür yaklaşımda insan metabolizmasının besin,…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.