• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Cyborg And Women In The Three Kult Films
8 Ağu, 2020

Cyborg And Women In The Three Kult Films

In this study, in which the films Metropolis (1927), Stepford Wives (1975), Blade Runner (1982)...

Üç Kült Filmde Siborg ve Kadın
8 Ağu, 2020

Üç Kült Filmde Siborg ve Kadın

Metropolis ( 1927), Stepford Wives (1975), Blade Runner (1982) filmlerinin incelendiği bu çalışmada ilk olarak...

Cumhuriyet Dönemi Darbe ve Darbe Girişimleri
20 Haz, 2020

Cumhuriyet Dönemi Darbe ve Darbe Girişimleri

ÖZ Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren askeri müdahaleler sonucunda yaşanan darbeler anlatılmakta ve Türk...

Jud Suss and Anti-Semitism
11 Haz, 2020

Jud Suss and Anti-Semitism

In this study, the film Jud Suss which, was published in Nazi Germany during World...

Jud Süss Filmi ve Anti-Semitizm
11 Haz, 2020

Jud Süss Filmi ve Anti-Semitizm

Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sında yayınlanan Jud Süss filmi incelenmiş ve anti-semitik...

Demokrasi ve İfade Özgürlüğünün Ekonomik Refah Üzerine Etkileri ve Türk Ekonomisine Yansımaları
27 May, 2020

Demokrasi ve İfade Özgürlüğünün Ekonomik Refah Üzerine Etkileri ve Türk Ekonomisine Yansımaları

Küreselleşen dünyanın bir sonucu olarak liberalizm kavramı dünyaya hakim olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan özgürlükçü...

The Effects of Democracy and Freedom of Expression on Economic Welfare And Their Reflections on the Turkish Economy
27 May, 2020

The Effects of Democracy and Freedom of Expression on Economic Welfare And Their Reflections on the Turkish Economy

As a result of the globalizing world, the concept of liberalism dominated to the world....

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.