• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
2 Tem, 2021

Toplumsal Hafızanın İnşası Üzerine: Madımak Katliamı

Toplumsal hafıza oluşturulurken geçmiş, bugün, gelecek arasında bir bağ kurmak amaçlanır. Toplumsal hafızanın inşası kültürel,...

8 Ağu, 2020

Cyborg And Women In The Three Kult Films

In this study, in which the films Metropolis (1927), Stepford Wives (1975), Blade Runner (1982)...

8 Ağu, 2020

Üç Kült Filmde Siborg ve Kadın

Metropolis ( 1927), Stepford Wives (1975), Blade Runner (1982) filmlerinin incelendiği bu çalışmada ilk olarak...

20 Haz, 2020

Cumhuriyet Dönemi Darbe ve Darbe Girişimleri

ÖZ Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren askeri müdahaleler sonucunda yaşanan darbeler anlatılmakta ve Türk...

11 Haz, 2020

Jud Suss and Anti-Semitism

In this study, the film Jud Suss which, was published in Nazi Germany during World...

11 Haz, 2020

Jud Süss Filmi ve Anti-Semitizm

Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sında yayınlanan Jud Süss filmi incelenmiş ve anti-semitik...

27 May, 2020

Demokrasi ve İfade Özgürlüğünün Ekonomik Refah Üzerine Etkileri ve Türk Ekonomisine Yansımaları

Küreselleşen dünyanın bir sonucu olarak liberalizm kavramı dünyaya hakim olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan özgürlükçü...

27 May, 2020

The Effects of Democracy and Freedom of Expression on Economic Welfare And Their Reflections on the Turkish Economy

As a result of the globalizing world, the concept of liberalism dominated to the world....

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir....

10 Tem, 2021

Erving Goffman: Toplum İçinde Davranmak Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Toplumsal hayat esasında kamusal ve özel hayat olmak üzere iki temel kısımdan meydana gelir. Birçok...

12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de...

3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir...

1 Haz, 2021

Sosyolojide Pozitivizm Yaklaşımı Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Sosyolojide pozitivizm yaklaşımı, araştırmalarda metafizik olguları reddederek, olgulara dayanan, deney ve gözlem gibi somut modellemeyi...

28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle...

27 May, 2021

Durkheim, Marx ve Weber Araştırmalarında Neden Ekonomiyi Temel Almıştır ve Hangi Kavramları Kullanmıştır?

İnsanlar yeme, içme, barınma vs. ihtiyaçlarını her zaman bir toplumla birlikte sürdürmüşlerdir. Bu ihtiyaçlarını maddi...

27 May, 2021

Elit Teorilerinden Vilfredo Pareto Ve Seçkinlerin Dolaşımı

Pareto’nun Hayatı Ve Düşüncesinin Kaynakları İtalyan sosyolog ve ekonomist Vilfredo Pareto Paris doğumludur ve 1848-1923...

26 May, 2021

Sosyoloji Meseleleri Kitabının Analizi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yetişmiş en önemli çağdaş Fransız sosyologlardan birisi olan Pierre Bourdieu...

21 May, 2021

Uluslararası Göç ve Türkiye

Birçok göç tanımı hatta göç konusundaki yayın, göçü ‘insanlık tarihinin başından beri var olan’ bir...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.