• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Tüketim Toplumu: Marka, Logo ve Renk Algısının Toplum Üzerindeki Etkileri
d_zeltmelisin
26 Eki, 2020

Tüketim Toplumu: Marka, Logo ve Renk Algısının Toplum Üzerindeki Etkileri

ÖZ Bu çalışmada tüketim toplumunda bireylerin kapitalist sistem içerisinde değişen yaşam biçimi, kültürü, duyusal ve...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.