• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
1
9 Mar, 2021

Ulrich Beck & Elisabeth Beck – Gernsheim ve Yakın İlişkiler

Ulrich Beck (15 Mayıs 1944 – 1 Ocak 2015) , Ünlü Alman sosyolog, 1944 yılında...

1
5 Mar, 2021

Dedikodunun Toplumdaki Yeri

ÖZET Dillerin olduğu yerde bireyler de vardır. Bize nereden geldiğimizi, neyi özümsediğimizi ve bize ait...

1
26 Eki, 2020

Tüketim Toplumu: Marka, Logo ve Renk Algısının Toplum Üzerindeki Etkileri

ÖZ Bu çalışmada tüketim toplumunda bireylerin kapitalist sistem içerisinde değişen yaşam biçimi, kültürü, duyusal ve...

1
2 Oca, 2021

Yüksek lisans nedir? Nasıl Yapılır? 11 Öneri

Yüksek Lisans, lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik kariyer yapmayı düşünen kişilerin başvurduğu bir eğitimdir. Uzmanlaşmak...

2
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...