• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
9 Haz, 2021

Giorgio Agamben’in İstisna Hali Kavramı Ve Biyopolitika Düşüncesi Nedir?

Giorgio Agamben’in istisna hali kavramı ve biyopolitika düşüncesi, düşünür kavramı Carl Schmitt’ten almıştır ancak farklı...

30 May, 2021

Byung- Chul Han: Şeffaflık Toplumu Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Güney Koreli kültür kuramcısı ve yazar Byung- Chul Han, “Şeffaflık Toplumu” adlı eserinde şeffaflık olarak...

18 May, 2021

Michel Foucault’nun Biyo-politika ve Biyo-iktidar Kavramları Nedir?

Bu değerlendirme yazısı, Michel Foucault’nun düşünce sistemi içerisinde önemli yer tutan Biyopolitika ve Biyoiktidar kavramlarına...

1
30 Nis, 2021

Sosyoloji Kitap Önerileri Listesi | Mutlaka Okunması Gereken 20 Kitap

Sosyoloji kitap önerileri, sosyoloji bölümü öğrencileri veya ilgi duyan bireylerin kendini geliştirmesi amacı ile yapılmıştır....

27 Nis, 2021

Organik Dayanışma ve Mekanik Dayanışma Nedir?

Organik dayanışma ve mekanik dayanışma, toplumların kaydettiği kademelerin niteliğini ifade etmek için Emile Durkheim tarafından...

12 Nis, 2021

Felsefede Arkhe Nedir? Arkhe’ye Cevap Veren Filozoflar

Felsefede Arkhe, evrenin ilk ana maddesini ifade etmektedir. İlk çağdaki, doğa filozofları evrende ilk nedeni,...

4 Nis, 2021

Spor Sosyolojisi Nedir?

Spor sosyolojisi, sporun toplumsal yaşam içerisindeki işlevini çeşitli alt alanlar ile etkileşimsel olarak ele almaktadır....

27 Mar, 2021

Popüler Dindarlık Kapsamında Türbe Ziyaretlerine Sosyolojik Bir Bakış: İzmir Susuz Dede Türbesi Örneği

1.Araştırmanın Konusu Din olgusu yaşamın her anında önem arz eden temelinde inanç olgusu yatan ve...

21 Mar, 2021

Evlilik Danışmanı Nedir? Nasıl Olunur?

Evlilik danışmanı, evliliğinde sorun olan veya evliliğe hazırlanan bireylere danışmanlık veren kişidir. Bu danışmanlık süreci...

19 Mar, 2021

Marshall Berman ve Goethe’nin Faust Karakteri Üzerinden Modernizm Söylemine Eleştirel Bakmak

Berman nazarında modernlikle birlikte yok olmaya başlayan bireyin , 20.yy modernliğinde tekrar etkin olabilmesi için...

11 Mar, 2021

Film Analizi Nasıl Yapılır? Yapılması Gereken Şeyler Neler?

Film analizi, önce filmin normal bir şekilde izlenmesi ve sonrasında 1 veya 2 kez daha...

8 Mar, 2021

Kartezyen Felsefe Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kartezyen felsefe, René Descartes’ın metodik şüphe anlayışından doğmuştur. Felsefenin bir akımı olarak da karşımıza çıkan...

2 Mar, 2021

Dramaturji Nedir? Goffman ve Dramaturji

Dramaturji, tiyatro oyunları için kullanılan bir kavram olup textin sahne başlayana kadar geçirdiği süreci ifade...

27 Şub, 2021

Hermeneutik Nedir? Yöntemi Nedir?

Hermeneutik, pozitivist paradigmanın karşısında yer alan tarihselliğe ve öznelliklere vurgu yapan yorumsamacı yaklaşımdır. Temeli anlama...

20 Şub, 2021

Damgalama Teorisi Nedir? Erving Goffman ve Damgalama

Damgalama teorisi, ABD’de 1960’lı yıllarda yaygın kullanım gösteren suç ve suçlu üzerinden toplumun etiketlediği bakış...

18 Şub, 2021

Felsefi Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? | 14 Özellik

Felsefi düşüncenin özellikleri sorgulayıcı, eleştirel, refleksif, evrensel olabildiği kadar öznel, yaratıcı bir soru sorma sanatı...

17 Şub, 2021

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji, insan davranışının değişkenliği ve hangi koşullarda nasıl bir etki yarattığını inceleyen bilim dalıdır....

14 Şub, 2021

Felsefenin Ortaya Çıkışı Nasıl Oldu? Nedenleri Nelerdi?

Felsefenin ortaya çıkışı, MÖ. 7. Yüzyıl civarlarına denk gelen evrenin neliği üzerine sorulan sorular ile...

11 Şub, 2021

Müzik Sosyolojisi Nedir?

Müzik sosyolojisi toplumun içinden çıkan ve onu dönüştüren bir tınının kavranması ve incelenmesini ifade eder....

8 Şub, 2021

Askeri Sosyoloji Nedir?

Askeri Sosyoloji, İkinci Dünya Savaşından itibaren ABD ordusu içerisinde yapılan sosyal psikolojik çalışmalar ışığında oluşan...

1 Şub, 2021

Queer Teori Nedir? Ne Değildir?

Queer teori, toplumsal cinsiyet sosyolojisinde sıkça karşımıza çıkan bir kuramdır. Kavramsal kökenine bakıldığı zaman politik...

1
29 Oca, 2021

Risk Toplumu Nedir? Madde Madde Anlatım

Risk toplumu, Soğuk Savaş döneminden sonra değişen toplumsal dinamiklerin ‘güvenlik’ ve ‘risk’ algısını anlamlandırmak adına...

19 Oca, 2021

Prof. Dr. Nur Vergin Kimdir?

Nur Vergin siyaset sosyoloğu ve sosyoloji profesörüdür. 21 Eylül 1941 yılında doğmuştur. 18 Ocak 2021...

18 Oca, 2021

Modernizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

17-19.yy aydınlanma düşüncesinin bir ürünüdür. Modernizm ilerlemeci ve gelişmeci bir bakış sunmaktadır. Sanat ve edebiyat...

18 Oca, 2021

Postmodernizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

20.yy’ın son çeyreğinde ortaya çıkan modernizme tepki olarak ortaya çıkmış bir düşünce tarzıdır. Post-modern, modernlik...

16 Oca, 2021

Etnometodoloji Nedir ? Özellikleri Nelerdir?

Etnometodoloji , insanların toplumsal düzenleri üretmek adına kullandıkları yöntemlerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Sıradan görünen durumların...

1
13 Oca, 2021

Post Yapısalcılık Nedir?

Post yapısalcılık öznenin fenomenolojik konumunu eleştiren bir yaklaşımdır.  Öznenin idealleştirilmesini, bir nevi her türlü öznenin...

1
8 Oca, 2021

Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı ve Sistem-Yaşantı Dünyası Teorisi Üzerine

Öznel – nesnel , yapı- fail tartışmaları üzerine sentezci yaklaşan Habermas perspektifinde, özneler arası fenomenolojiyi...

6 Oca, 2021

Jean Baudrillard Üzerine

Baudrillard’dan bahsettiğimiz zaman aklımızda ilk olarak, tüketim toplumu, simülasyon-simülakr, anlamların zedelenmesi ve sessiz çoğunluk kavramları...

4 Oca, 2021

Sosyal İnşacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sosyal inşacılık teorisine göre etrafımız hakkında bildiğimiz birçok şey tek başına gerçek değildir. Şeylerin gerçeklikleri...

1
12 Ara, 2020

Çiftetelli Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de Romanlar, çingene dansı ile anılmaktadır. Uzun yıllar çiftetelli Türk halk dansı kategorisine girememiş ve...

1
9 Ara, 2020

Popüler Kültür Nesnesi Olarak Dövme Sanatı

Popüler kültür nesnesi: Dövme Sanatı     Dövmenin ilk ortaya çıkışını ve toplumsal anlamlarını incelemeye...

1
3 Ara, 2020

Çocuklar Duymasın Dizisi Söylem Çözümlemesi

1. GİRİŞ Söylem analizi dersi kapsamında bir televizyon dizisi olan Çocuklar Duymasın dizisini analiz edeceğiz....

1
28 Kas, 2020

Medyanın Türk Aile Yapısına Etkisi

Aile biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı karşılıklı ilişkilerin...

1
20 Kas, 2020

Niyazi Berkes’in Türk Modernleşmesi Yaklaşımı

Niyazi Berkes, Türk toplum yapısı ve sorunlarıyla geniş çaplı derin analizler yapmış, Türk çağdaşlaşması konusunu...

1
12 Haz, 2020

Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın ”Gerçekliğin Sosyal İnşası” Teorisi ve Eleştirisi

Giriş Sosyal teorinin üzerinde şekillendiği iki önemli gelenek arasındaki karşılıklı çatışmalar Peter Berger öncesi sosyal...