• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
7 Kas, 2020

Arabesk Müziğin Kabulü

Öz: Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Batı ile eklemlenme ön plandadır. Bu bağlamda müzik alanı da reforma...

18 Nis, 2020

Ötanazi Bağlamında ‘Evde Ölmek Yerine Hastanede Ölmek’

Tıp biliminin gelişimi ve ölümün tıbbın aracılığı ile uzatılabilmektedir, bununla beraber yirminci yüzyılda insanlar, artık...

3 Mar, 2020

ÖTANAZİ OLGUSU: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışma Mersin Üniversitesi öğrencileri ile yapılmış olan anket çalışmasının sonuç ve değerlendirmesini içermektedir. Çalışmanın...

28 Kas, 2019

KİME GÖRE DİSTOPYA?

Distopya kitapları arasında bulunan Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit 451 ve 1984 adlı kitaplar üzerinden distopya...

2 Eyl, 2019

Ankara’da 158 Gecekondu – Gecekondu Raporu

Ankara’da 158 Gecekondu – Gecekondu Raporu Doğukan ALTIPARMAK – Mersin Üniversitesi İndirmek İçin Tıklayın ÖZET...

28 Tem, 2019

BLACK MİRROR ( WHİTE BEAR ) ADALET KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Distopya asıl olarak hayal edilen bir dünyanın tam tersi, yani zıttı olan bir dünya düşüncesidir....

1
30 Nis, 2021

Sosyoloji Kitap Önerileri Listesi | Mutlaka Okunması Gereken 20 Kitap

Sosyoloji kitap önerileri, sosyoloji bölümü öğrencileri veya ilgi duyan bireylerin kendini geliştirmesi amacı ile yapılmıştır....

1
28 Nis, 2021

Feminizm ve Eşcinselliğin Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Evreler ve Günümüzdeki Feminizm ve Eşcinsellik Akımlarının Karşılaştırılması

ÖZET Kadınların avcı-toplayıcı toplumdan günümüz toplumlarına kadar geçirdiği süreç de hep ezilen ve hor görülen...

2
13 Nis, 2021

Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Kuşaklar Üzerindeki Etkisi

ÖZ Tarih boyunca her kuşak mensubu, kendisinden sonra gelen kuşağa karşı eleştirel yaklaşımda bulunarak kuşaklar...

1
8 Nis, 2021

Sanat Sosyolojisi Nedir?

Sanat sosyolojisi, sosyolojinin, sanat ve toplum ilişkisini inceleyen bir alt dalıdır. Sanat, üretimi salt eser...

1
31 Mar, 2021

Gündelik Hayat Sosyolojisi Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

Gündelik Hayat Kavramı ‘Gündelik hayat’ kavramı, bir insanın gündelik olarak yaptığı, düşündüğü, hissettiği şeyleri içine...

1
20 Mar, 2021

Münzevi ve Mütecessis Bir Fikir İşcisi Hüseyin Cemil Meriç

ÖZ Bu çalışmanın amacı başta Türk sosyolojisi ve sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve...

1
18 Mar, 2021

Televizyon Dizilerinde Kadın İmgesi

ÖZ Kitle iletişim araçları ve medya günümüz toplumu için önemli bir sosyalleşme kaynağıdır. Televizyon modern...

1
12 Mar, 2021

Kentsel Dönüşüm, Çöküntü Alanları ve Soylulaştırmanın Sebepleri, Sonuçları ve Türkiye Üzerindeki Uygulama Alanlarının İncelenmesi

ÖZET           Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız kentsel dönüşüm ve akabinde kentsel dönüşüm...

1
9 Mar, 2021

Ulrich Beck & Elisabeth Beck – Gernsheim ve Yakın İlişkiler

Ulrich Beck (15 Mayıs 1944 – 1 Ocak 2015) , Ünlü Alman sosyolog, 1944 yılında...

2
7 Mar, 2021

Feminist Şehir Kitap Değerlendirmesi

Leslie Kern ‘‘Feminist Şehir’’ kitabını, şehirler ve kentlerin planı yapılırken erkeklerin merkeze alındığı düşüncesinden yola...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.