Eda Mine Demir

SOSYOLOG-
AİLE DANIŞMANI- EVLİLİK/ İLİŞKİ KOÇU

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
28 Mar, 2024

Pierre Bourdieu’nun Alan ve Habitus Kavramı Üzerine

LOUIS ALTHUSSER- DEVLETİN İDEOLOJİK VE BASKI AYGITLARI Pierre Bourdieu’dan bahsetmeden önce Louis Althusser’in ‘devletin ideolojik…

17 Tem, 2023

Orta Çağ Avrupa’sının Ekonomik Düzeni ve Sosyal Hayata Etkisi

GİRİŞ Orta Çağ, Avrupa tarihinin üç bölüme ayrılmasından sonra ortada kalan çağa verilen isimdir. Orta…

12 Haz, 2023

Kant ve Aristoteles Çerçevesinde İnsanın Nasıl Bir Varlık Olduğu Üzerine Değerlendirme

Kant insan eylemlerinde önemli bir ayrıma dikkat çeker; kategorik ve hipotetik imperatif. Kategorik imperatifin koşulsuz…

27 Şub, 2023

Kahramanmaraş Depremi(2023) ve Sosyologların Deprem Sahasında Yapabilecekleri Üzerine

GİRİŞ Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini 1999 Marmara Depremi ve 2023 Kahramanmaraş Depremiyle beraber…

17 Ara, 2022

Max Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu Adlı Kitabının Sosyolojik Analizi

Max Weber, ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkelerin kilise devrimine yatkın olmalarının sebebini soru olarak yöneltir…

4 Ara, 2022

Hans Freyer’in Sanayi Çağı Adlı Kitabına Sosyoloik Bir Bakış

Sanayi devrimi çoğu kez bir ‘teknik yüzyılı’ olarak anılmaktadır fakat sanayi devriminin tekniği olarak sadece…

19 Kas, 2022

David Harvey’in Postmodernliğin Durumu Kitabının Özet ve Analizi

David Harvey’ın Postmodernliğin Durumu adlı kitabının postmodernizmi kavrayabilmek açısından birinci bölümü analiz edilecektir. Buna göre…

8 Kas, 2022

Yahudilikte Çocuk Sahibi Olma ve Çoğalmanın Önemi ve Yahudilikte Yeni Doğan Törenleri

ÖZET Yahudi inancında Tanrı; Adem ve Havva’ya daha sonrasında ise Nuh Tufanının meydana gelmesiyle paralel…

2 Eki, 2022

Evli Bireylerin Sosyal Medya Kullanımlarının Evliliklerine Olan Etkisi

ÖZET Bu çalışmanın amacı sosyal medyayı hangi sıklıkla ve nasıl kullanıldığının evli bireyler üzerinde nasıl…

12 Eyl, 2022

Çalışan ve Çalışmayan Kadınlara Yönelik Aile İçi Ekonomik Şiddet Üzerine Nitel Bir Araştırma

ÖZET Kadına yönelik şiddetin her türlüsü modernleşen dünyanın da etkisiyle beraber gündemden düşmemekte ve sıkça…

2 Eyl, 2022

Kibar Feyzo Filminin Sosyolojik Analizi

Bir filmin; izleyicileri izleyen konumundan çıkarabildiği ölçüde topluma karışabildiği söylenir. İnsana bir şeyler katabildiği ölçüde…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.