cover

Fatma Saraçoğlu

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başladığı lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Sosyoloji ya da Siyaset Bilimi alanında doktora eğitimine hazırlanmaktadır. Modernleşme, Muhafazakarlık, Sekülerleşme, Sivil Toplum ve Öteki konularında; Aile, Din, Değerler, Kuşaklar ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
25 Nis, 2024

Demokrasi ve Sivil Toplumun Güçlendirilmesine İdeal Tip Bir Öneri: Müzakereci Demokrasi

Demokrasi ve sivil toplum kavramları teorik olarak düşünüldüğünde birbirini etkileyen ve birbirlerinden beslenen yönleriyle öne…

16 Nis, 2024

Fotoğrafın Dönüşümü ve Gerçeklik Boyutu

Fotoğraf, icadı resmi olarak 1939 yılında duyurulan, birçok alan ve disiplin üzerinde önemli etkiler bırakan,…

16 Nis, 2024

Varoluşçuluk ve Sartre Açısından İnsanın Özgürlüğü Meselesi

İnsanın özgürlüğünün varlığı, kapsamı, içeriği ve boyutunun ne olduğu tarih boyunca felsefenin ana konularından biri…

28 Mar, 2024

Tarihsel Süreçte Demokrasi ve Barındırdığı Açmazlar

Demokrasi, tarihi süreçte uzun bir zamana yayılı, düşünce ve pratikte günümüze gelene kadar değişime uğramış…

21 Şub, 2024

Sivil Toplum: Kavramsal Belirsizlik

Kavram, sözlükte “bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut genel tasarımı. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.