Fatma Nur YETİŞKİN

Fatma Nur YETİŞKİN,

Lisans eğitimini Ordu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra Giresun Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. Şu an ise İnönü Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Afet Sosyolojisi, Toplumsal Hafıza, Kent Sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
17 Tem, 2023

Sosyal Hareketler Sosyolojisinde Yaşanan Değişimlerin Literatüre Yansıması

ÖZET Sosyal hareketler, sosyoloji disiplini içerisinde önemli bir çalışma alanıdır ve bu hareketler toplumların şekil…

4 Haz, 2023

Sosyal Hareketlerin İncelenmesinde Kalabalıklar Kuramı ve Gustave Le Bon

     Sosyal hareketler, sosyoloji başta olmak üzere siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, iletişim bilimleri ve…

22 Eki, 2021

Sahadan Bilime: Nitel Araştırma

ÖZET Bu çalışmada bilimsel araştırma tekniklerinden biri olan nitel araştırma tekniğinin gelişim serüvenine ışık tutulmaya…

7 Haz, 2021

Sosyolojik Açıdan Afet

ÖZET Toplumsal yaşam ve insan yaşamı hem beşeri unsurlar tarafından hem de doğal unsurlar tarafından…

15 Eyl, 2020

Osmanlı Devleti’nde Feminizm

Özet Feminizm, kadınların ataerkil toplum yapısının baskısı altında karşı çıkma temelli bir akım olarak adlandırılabilir.…

10 Tem, 2020

Osmanlı Devleti’nde Sosyalizm İzleri

Özet Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için çareyi Batı’da arayan birtakım aydın, birçok fikir akımını Osmanlı toplumunda…

18 Haz, 2020

Yükselen Meslek: Bekçilik

ÖZET Bekçilik, Türkiye’nin tarih hafızasında yeri olan bir meslektir. Özellikle 80’li yıllarda daha çok görünür…

15 Haz, 2020

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınında Bedenin Denetimi ve Performe Edilmesi

ÖZET İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın hastalık ortaya çıkmış ve insanları etkilemiştir ancak hep tarihin…

4 Haz, 2020

Toplumun Görünmeyen Yüzü Tabakalaşma

ÖZET      Bu çalışmada toplumun hissedilen ama görünmeyen yüzünü biraz olsun aydınlatmaya çalışılmıştır. İlk…

18 Mar, 2020

Furkan Çalışkan, İmkansızın İhlali Modern Zamanlarda Şiir

Edebiyatın her alanında toplumsal bir iz her zaman bulunmaktadır ve genel olarak toplumsallık romanlar üzerinden…

10 Mar, 2020

”Kadın” Üzerine Bir Değerlendirme

Nedir kadın? Neyinden korkulur ki kadın eve hapsedilir, bir erkeğin gölgesinde yaşatılır, kıyafetinin uzunluğu kurallarla…

24 Şub, 2020

OSMANLI- TÜRK MODERNLEŞMESİNDE TOPLUMSAL HAFIZANIN ÜRETİMİ

Hafıza kelimesi hem Doğu dillerinde hem de Batı dillerinde farklı şekillerde karşılık bulmaktadır. Karaaslan’ın Develioğlu’ndan…

25 Kas, 2019

EMEĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE “YUMRUK MAKİNESİ” VE “BEDENCAN”

Duygulanım, tam olarak ifade edilen bir kavram değildir. Duygulanımın zor ifade edilmesinin iki sebebi vardır,…

14 Kas, 2019

KENT, KAMUSAL ALAN MI YOKSA KORKULAN ALAN MI?

İçinde yaşadığımız kentin uzun soluklu bir gelişim hikayesi bulunmaktadır. Kent kavramı Batı toplumlarında ve Doğu…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.