• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
22 Eki, 2021

Sahadan Bilime: Nitel Araştırma

ÖZET Bu çalışmada bilimsel araştırma tekniklerinden biri olan nitel araştırma tekniğinin gelişim serüvenine ışık tutulmaya...

7 Haz, 2021

Sosyolojik Açıdan Afet

ÖZET Toplumsal yaşam ve insan yaşamı hem beşeri unsurlar tarafından hem de doğal unsurlar tarafından...

15 Eyl, 2020

Osmanlı Devleti’nde Feminizm

Özet Feminizm, kadınların ataerkil toplum yapısının baskısı altında karşı çıkma temelli bir akım olarak adlandırılabilir....

10 Tem, 2020

Osmanlı Devleti’nde Sosyalizm İzleri

Özet Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için çareyi Batı’da arayan birtakım aydın, birçok fikir akımını Osmanlı toplumunda...

18 Haz, 2020

Yükselen Meslek: Bekçilik

ÖZET Bekçilik, Türkiye’nin tarih hafızasında yeri olan bir meslektir. Özellikle 80’li yıllarda daha çok görünür...

15 Haz, 2020

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgınında Bedenin Denetimi ve Performe Edilmesi

ÖZET İnsanlık tarihi boyunca birçok salgın hastalık ortaya çıkmış ve insanları etkilemiştir ancak hep tarihin...

4 Haz, 2020

Toplumun Görünmeyen Yüzü Tabakalaşma

ÖZET      Bu çalışmada toplumun hissedilen ama görünmeyen yüzünü biraz olsun aydınlatmaya çalışılmıştır. İlk...

18 Mar, 2020

Furkan Çalışkan, İmkansızın İhlali Modern Zamanlarda Şiir

Edebiyatın her alanında toplumsal bir iz her zaman bulunmaktadır ve genel olarak toplumsallık romanlar üzerinden...

10 Mar, 2020

”Kadın” Üzerine Bir Değerlendirme

Nedir kadın? Neyinden korkulur ki kadın eve hapsedilir, bir erkeğin gölgesinde yaşatılır, kıyafetinin uzunluğu kurallarla...

24 Şub, 2020

OSMANLI- TÜRK MODERNLEŞMESİNDE TOPLUMSAL HAFIZANIN ÜRETİMİ

Hafıza kelimesi hem Doğu dillerinde hem de Batı dillerinde farklı şekillerde karşılık bulmaktadır. Karaaslan’ın Develioğlu’ndan...

25 Kas, 2019

EMEĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE “YUMRUK MAKİNESİ” VE “BEDENCAN”

Duygulanım, tam olarak ifade edilen bir kavram değildir. Duygulanımın zor ifade edilmesinin iki sebebi vardır,...

14 Kas, 2019

KENT, KAMUSAL ALAN MI YOKSA KORKULAN ALAN MI?

İçinde yaşadığımız kentin uzun soluklu bir gelişim hikayesi bulunmaktadır. Kent kavramı Batı toplumlarında ve Doğu...

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir....

9 Tem, 2021

Okyanuslardaki Risk: Seaspiracy Belgeselinin İçerik Analizi

Özet Bu çalışmanın amacı nitel içerik analizi uygulayarak Seaspiracy adlı belgeselde geçen çevre söylemlerini ortaya...

7 Tem, 2021

Kadınların Köleleştirilmesi Kitabının Değerlendirilmesi

John Stuart Mill’in 19. Yüzyıl liberal düşüncesine öncülük etmiş isimler arasında yer almaktadır. Kitabı 4...

2 Tem, 2021

Toplumsal Hafızanın İnşası Üzerine: Madımak Katliamı

Toplumsal hafıza oluşturulurken geçmiş, bugün, gelecek arasında bir bağ kurmak amaçlanır. Toplumsal hafızanın inşası kültürel,...

29 Haz, 2021

Neden Gözetim Toplumu?

İnsan toplulukları sürekli olarak bir değişme döngüsü içerisindedir. Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve...

20 Haz, 2021

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Günümüz Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın İmgeleri

1.GİRİŞ Cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik yönleri arasındaki farklılıkları belirleyen kavramdır. Cinsiyet, kadın ve erkek bireyler...

16 Haz, 2021

Türkiye’deki Beyin Göçü Olgusunun Sebep Sonuç Bağlamında İncelenmesi

Öz Bu araştırmanın amacı beyin göçü bağlamında kendini çeşitli konularda gerçekleştirme ihtiyacı hisseden ekonomik kaygılar,...

25 May, 2021

İntihar Kitap İncelemesi | Emile Durkheim

Emile Durkheim 1858-1917 yılları arasında yaşamış olan sosyolojinin kurucularından olan bir düşünürdür.  Durkheim çalışmalarında kullandığı...

22 May, 2021

Psikolojik Sorunlarımızın Sosyolojik Temelli Olma Gerçeği

Kişilik gelişimimiz üzerinde kalıtım ve çevrenin etkisi yadsınamaz boyuttadır. Bireyde, bazı psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında,...

19 May, 2021

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Dünyasındaki Kadının Konumu

GİRİŞ Toplum tarafından kadına ve erkeğe dair keskin ifadelerle oluşturulmuş birtakım rol kalıpları bulunmaktadır. Kadının...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.