Perşembe, Temmuz 16, 2020

Fatma Şeyma Demirtaş

7 Yayın
0 Yorum
Merhaba, ben Fatma Şeyma Demirtaş. Uşak Üniversitesinde sosyoloji bölümü öğrencisiyim.

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış

Kültür, belirli bir grup ya da toplum için yaşam tarzını tanımlayan karmaşık bir anlayışlar ve davranışlardır. Toplumun normlarına yön verir. İnsan aktivitesinin olduğu her...

Bilimin Rasyonalitesi Sorunu

Karl Popper'in Geleneği, Pozitivist ve Thomas Kuhn'un Bilim Anlayışı Açısından İnceleme “Bilimin mantıksal bir yapısının olup olmadığı, bilimsel bilgiyi üretme süreçlerinde nasıl akıl yürütme yöntemlerinin...

Goffman’ın Sahne Önü Ve Sahne Arkası Kavramları

Erving Goffman için sahne önü; kişinin, performansını izleyenlere içinde bulunduğu durumu tanımlamak için performansını ortaya koyduğu alandır. Benliğin sunumunu açıklamak için kullandığı temel kavramdır....

Louis Wirth Kentlerin Özellikleri | Eleştirel Bakış

Louis Wirth kent sosyolojisine kentlilik kavramını katmıştır. Kentliliğin sosyo-psikolojik özelliklerini açıklamıştır. Kenti ilk olarak yoğun ve karmaşık topluluk olarak tanımlamıştır. Kentliliği “bir yaşam biçimi”...

Kent Sosyolojisi Nedir?

Sosyoloji bölümü tanıtımı kapsamında ele aldığımız yayında geçen ‘‘kent sosyolojisi” bölümüne itafen yazılmıştır. Kent farklı alanları besleyebilecek bir kavramdır. Her alanın kente dair bir sözü...

Fatma Şeyma Demirtaş

7 Yayın
0 Yorum
Merhaba, ben Fatma Şeyma Demirtaş. Uşak Üniversitesinde sosyoloji bölümü öğrencisiyim.