Fatma Şeyma Demirtaş

Merhaba, ben Fatma Şeyma Demirtaş. Uşak Üniversitesinde sosyoloji bölümü öğrencisiyim.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
15 Haz, 2021

Din ve Ahlak Arasındaki İlişkiler

Din; kutsala, metafizik değerlere ve doğaüstü olaylara ve güce yani tanrıya yer veren ve inananlara…

8 Haz, 2021

Ulus Baker’in Toplumsal Tip İnşası ve Kanaatler Sosyolojisi

Kendi hayatına önem vermeyen başkasının hayatı üzerine yoğunlaşan ve sınırsız emek veren düşünür Ulus Baker’in…

2 Haz, 2021

Nüfusun Kalkınmaya Pozitif ve Negatif Etkileri

Nüfus belirli bir alanda ve belirli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısıdır. Kalkınma kişi başına…

1 Haz, 2021

Demografik Dönüşüm Kuramı Nedir?

Demografik Dönüşüm Kuramı, ölüm ve doğum oranının fazla olduğu bir dönemden doğumların bilinçli ilerlediği ve…

9 Eki, 2020

Pozitivist, Realist ve Konvansiyonalist Bilim Felsefesi

Pozitivist bilim anlayışı Hume ve Berkeley öncüllüğünde 18. yy'da karşımıza çıkmıştır. Bu anlayışta bir bilim…

6 Eyl, 2020

12 Öfkeli Adam Filmi ve Etnometodoloji

İnsanlar günlük hayatta edindikleri rutinlerin detayına inip irdelemez. Birey, sosyolojinin öznesi olmasına rağmen çoğu sosyolog…

26 Tem, 2020

Türkiye Kentleşmesini Şekillendiren Sosyal Güçler

İnsanoğlunun göçebelikten uzaklaşıp tarımsal hayata geçmesiyle yerleşik hayata geçilmiştir. Kentleşme, tarımda makineleşmeden sonra başlayıp sanayileşmeyle…

29 May, 2020

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış

Kültür, belirli bir grup ya da toplum için yaşam tarzını tanımlayan karmaşık bir anlayışlar ve…

24 May, 2020

Bilimin Rasyonalitesi Sorunu

Karl Popper'in Geleneği, Pozitivist ve Thomas Kuhn'un Bilim Anlayışı Açısından İnceleme “Bilimin mantıksal bir yapısının…

21 May, 2020

Goffman’ın Sahne Önü Ve Sahne Arkası Kavramları

Erving Goffman için sahne önü; kişinin, performansını izleyenlere içinde bulunduğu durumu tanımlamak için performansını ortaya…

16 May, 2020

Louis Wirth Kentlerin Özellikleri | Eleştirel Bakış

Louis Wirth kent sosyolojisine kentlilik kavramını katmıştır. Kentliliğin sosyo-psikolojik özelliklerini açıklamıştır. Kenti ilk olarak yoğun…

24 Nis, 2020

Kent Sosyolojisi Nedir?

Kent farklı alanları besleyebilecek bir kavramdır. Her alanın kente dair bir sözü vardır. Sosyoloji, kenti…

13 Nis, 2020

Covid-19’un Aileye ve Topluma Etkisi

İnsanlar Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Covid-19’dan; sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyolojik anlamda olumsuz etkilenmektedir.…

18 Mar, 2020

Farhadi’nin Bir Ayrılık Filmine Marx’ın Toplumsal Eşitsizlik Bağlamında Değerlendirme

FARHADİ'NİN BİR AYRILIK FİLMİNDE " EŞİT KOŞULLARA SAHİP OLMAYANLAR İÇİN ADALET TARTIŞMASI NASIL YAPILIR" SORUSU…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.