• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
Pozitivist, Realist ve Konvansiyonalist Bilim Felsefesi
9 Eki, 2020

Pozitivist, Realist ve Konvansiyonalist Bilim Felsefesi

Pozitivist bilim anlayışı Hume ve Berkeley öncüllüğünde 18. yy’da karşımıza çıkmıştır. Bu anlayışta bir bilim...

12 Öfkeli Adam Filmi ve Etnometodoloji
6 Eyl, 2020

12 Öfkeli Adam Filmi ve Etnometodoloji

İnsanlar günlük hayatta edindikleri rutinlerin detayına inip irdelemez. Birey, sosyolojinin öznesi olmasına rağmen çoğu sosyolog...

Türkiye Kentleşmesini Şekillendiren Sosyal Güçler
26 Tem, 2020

Türkiye Kentleşmesini Şekillendiren Sosyal Güçler

İnsanoğlunun göçebelikten uzaklaşıp tarımsal hayata geçmesiyle yerleşik hayata geçilmiştir. Kentleşme, tarımda makineleşmeden sonra başlayıp sanayileşmeyle...

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış
29 May, 2020

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış

Kültür, belirli bir grup ya da toplum için yaşam tarzını tanımlayan karmaşık bir anlayışlar ve...

Bilimin Rasyonalitesi Sorunu
24 May, 2020

Bilimin Rasyonalitesi Sorunu

Karl Popper’in Geleneği, Pozitivist ve Thomas Kuhn’un Bilim Anlayışı Açısından İnceleme “Bilimin mantıksal bir yapısının...

Goffman’ın Sahne Önü Ve Sahne Arkası Kavramları
21 May, 2020

Goffman’ın Sahne Önü Ve Sahne Arkası Kavramları

Erving Goffman için sahne önü; kişinin, performansını izleyenlere içinde bulunduğu durumu tanımlamak için performansını ortaya...

Louis Wirth Kentlerin Özellikleri | Eleştirel Bakış
16 May, 2020

Louis Wirth Kentlerin Özellikleri | Eleştirel Bakış

Louis Wirth kent sosyolojisine kentlilik kavramını katmıştır. Kentliliğin sosyo-psikolojik özelliklerini açıklamıştır. Kenti ilk olarak yoğun...

Kent Sosyolojisi Nedir?
24 Nis, 2020

Kent Sosyolojisi Nedir?

Sosyoloji bölümü tanıtımı kapsamında ele aldığımız yayında geçen ‘‘kent sosyolojisi” bölümüne itafen yazılmıştır. Kent farklı...

Covid-19’un Aileye ve Topluma Etkisi
13 Nis, 2020

Covid-19’un Aileye ve Topluma Etkisi

İnsanlar Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Covid-19’dan; sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyolojik anlamda olumsuz etkilenmektedir....

Farhadi’nin Bir Ayrılık Filmine Marx’ın Toplumsal Eşitsizlik Bağlamında Değerlendirme
18 Mar, 2020

Farhadi’nin Bir Ayrılık Filmine Marx’ın Toplumsal Eşitsizlik Bağlamında Değerlendirme

FARHADİ’NİN BİR AYRILIK FİLMİNDE ” EŞİT KOŞULLARA SAHİP OLMAYANLAR İÇİN ADALET TARTIŞMASI NASIL YAPILIR” SORUSU...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.