• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
9 Eki, 2020

Pozitivist, Realist ve Konvansiyonalist Bilim Felsefesi

Pozitivist bilim anlayışı Hume ve Berkeley öncüllüğünde 18. yy’da karşımıza çıkmıştır. Bu anlayışta bir bilim...

6 Eyl, 2020

12 Öfkeli Adam Filmi ve Etnometodoloji

İnsanlar günlük hayatta edindikleri rutinlerin detayına inip irdelemez. Birey, sosyolojinin öznesi olmasına rağmen çoğu sosyolog...

26 Tem, 2020

Türkiye Kentleşmesini Şekillendiren Sosyal Güçler

İnsanoğlunun göçebelikten uzaklaşıp tarımsal hayata geçmesiyle yerleşik hayata geçilmiştir. Kentleşme, tarımda makineleşmeden sonra başlayıp sanayileşmeyle...

29 May, 2020

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış

Kültür, belirli bir grup ya da toplum için yaşam tarzını tanımlayan karmaşık bir anlayışlar ve...

24 May, 2020

Bilimin Rasyonalitesi Sorunu

Karl Popper’in Geleneği, Pozitivist ve Thomas Kuhn’un Bilim Anlayışı Açısından İnceleme “Bilimin mantıksal bir yapısının...

21 May, 2020

Goffman’ın Sahne Önü Ve Sahne Arkası Kavramları

Erving Goffman için sahne önü; kişinin, performansını izleyenlere içinde bulunduğu durumu tanımlamak için performansını ortaya...

16 May, 2020

Louis Wirth Kentlerin Özellikleri | Eleştirel Bakış

Louis Wirth kent sosyolojisine kentlilik kavramını katmıştır. Kentliliğin sosyo-psikolojik özelliklerini açıklamıştır. Kenti ilk olarak yoğun...

24 Nis, 2020

Kent Sosyolojisi Nedir?

Sosyoloji bölümü tanıtımı kapsamında ele aldığımız yayında geçen ‘‘kent sosyolojisi” bölümüne itafen yazılmıştır. Kent farklı...

13 Nis, 2020

Covid-19’un Aileye ve Topluma Etkisi

İnsanlar Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Covid-19’dan; sağlık, ekonomik, psikolojik, sosyolojik anlamda olumsuz etkilenmektedir....

18 Mar, 2020

Farhadi’nin Bir Ayrılık Filmine Marx’ın Toplumsal Eşitsizlik Bağlamında Değerlendirme

FARHADİ’NİN BİR AYRILIK FİLMİNDE ” EŞİT KOŞULLARA SAHİP OLMAYANLAR İÇİN ADALET TARTIŞMASI NASIL YAPILIR” SORUSU...

2
2 Oca, 2021

Yüksek lisans nedir? Nasıl Yapılır? 11 Öneri

Yüksek Lisans, lisans eğitimini bitirdikten sonra akademik kariyer yapmayı düşünen kişilerin başvurduğu bir eğitimdir. Uzmanlaşmak...

1
1 May, 2020

Kamusal Alanda Özeli Aramak: Hapishane

ÖZET Kamusal alanı anlamak ona farklı noktalardan bakabilmeyi gerektirmektedir. Kamusal alan kendisini elbette özel alan...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.