Gözde Nur Güngör

Sosyolog ve Çocuk Gelişimci 😊

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
20 Haz, 2021

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Günümüz Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın İmgeleri

1.GİRİŞ Cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik yönleri arasındaki farklılıkları belirleyen kavramdır. Cinsiyet, kadın ve erkek bireyler…

28 Şub, 2021

Oryantalist ve Oksidentalist Söylemler

Oryantalizm bir diğer kullanım adıyla Şarkiyatçılık, Edward Said’in dünyayı açıklamak üzere kullanmış olduğu bir kavramdır.…

6 Şub, 2021

Queer Kuram ve Kimliksizleşme

Post yapısalcı kuram, post kelimesinin de anlamlandırdığı gibi yapısalcılığın sonrası anlamını vermektedir. Ve post yapısalcı…

26 Oca, 2021

Kültür Endüstrisi

Kültür; toplumun kendi toplumsal yaşantısı doğrultusunda ürettiği örf, adet, gelenek ve göreneklerdir. Her birey ve…

8 Oca, 2021

Frankfurt Okulunun Modern Toplum Eleştirisi

Frankfurt Okulu, toplumdaki yapılarını araştırıp eleştirdiği için bir diğer adı da eleştirel teoridir. Frankfurt okulunun…

6 Oca, 2021

Cinsiyet Körü Politika Nedir?

Toplumlarda kadın bireyleri düşünerek, kadın bireylerin toplumsal hayattaki konumlarına dair üretilen politikalar bulunmaktadır. Bu politikalardan…

3 Oca, 2021

Türkiye’de ve Batı’da Kadın Hareketleri

Kadın hareketleri yani feminizm, kadın ve erkek bireylerin toplumsal hayatta eşit konumlarda olmaları gerektiğini, kadın…

21 Ara, 2020

Volkan Ertit Biyografisi

VOLKAN ERTİT 22 Ekim 1983 tarihinde Adana’da doğan Ertit lise eğitimini Adana İncirlik Lisesi’nde tamamladı.…

16 Ara, 2020

Kent Hayatının Toplumsal Kurumlar Üzerine Etkisinin Şerif Mardin Sosyolojisi Üzerinden Değerlendirilmesi

Şerif Mardin Türk modernleşmesini önemseyen bir sosyologtur. Mardin Türk modernleşmesini ele alırken daha önceki sosyologlardan…

3 Ara, 2020

Çocuklar Duymasın Dizisi Söylem Çözümlemesi

1. GİRİŞ Söylem analizi dersi kapsamında bir televizyon dizisi olan Çocuklar Duymasın dizisini analiz edeceğiz.…

25 Kas, 2020

Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk

GİRİŞ Bu çalışma günümüzde ekonomik sorunların artmasıyla yoğunlaşan yoksulluk kavramı ile sosyal dışlanma kavramını ilişkilendirmektedir.…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.