• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
6 Ara, 2022

Nitel Ne Demek? Nitel Anlam Örnekleri

Nitel, bir şeyin özelliklerini belirtirken kullanılan sıfatlara verilen isimdir. Daha çok soyut kavramları açıklarken kullanılır.…

18 Kas, 2022

Sosyal Etki Nedir? Sosyal Etki Neden Önemlidir?

Sosyal etki, bir etki ajanının hedefin davranışlarını çeşitli yollarla değiştirmesi olarak tanımlamak mümkündür. Bu sosyal…

16 Haz, 2022

Feminizmin Kurucusu Kimdir? Nerede ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Feminizmin kurucusu, Marry Wollenstonecraft olarak görülmektedir. Yazdığı A Vindication of the Rights of Woman makalesiyle…

8 Oca, 2022

Liberalizm Nedir? Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Özellikleri ve Temsilcileri

Liberalizm, kamu otoritesinin ekonomik, sosyal, dinsel vb. gibi süreçlere müdahale etmesine, ya da bu süreçlere…

29 Ara, 2021

Neoliberalizm Nedir? Liberalizm ile Neoliberalizm Farkı

Neoliberalizm, ekonomide özgürlüğü ve minimum devlet müdahalesini savunan iktisadi bir politikadır. 1970’lerde ortaya çıkmıştır. Neo-liberal…

7 Ara, 2021

Kültürel Öge Nedir? Kültürün Ögeleri Nelerdir?

Kültürel ögenin anlamı kültürün oluşmasında temel olan toplumdaki kurallar, toplumun hoş gördüğü ve görmediği şeyleri…

25 Kas, 2021

Sosyal Kimlik Nedir? Toplumsal Kimliğin Bileşenleri Nelerdir?

Sosyal kimlik, birey ve sosyal gruplar arasındaki ilişkileri inceleyen, bireyin kendisini ve çevresindekileri kategorize ederek…

7 Kas, 2021

Kolektif Davranış Nedir? Ön Koşulları ve Özellikleri

Kolektif davranış, belirli durumlarda ortaya çıkan, süreli olan kolektif bilince dayanan toplu bir şekilde eyleme…

5 Kas, 2021

Toplumsal Çözülme Nedir? Toplumsal Çözülmenin Nedenleri

Toplumsal çözülme, çoğunlukla toplumsal değişmelerden kaynaklanan toplumda var olan birliğin zayıflamasına verilen addır. Toplumsal çözülme,…

28 Eki, 2021

Kültürel Gecikme Nedir? Kültürel Gecikmeyi Ortaya Atan Kişi Kimdir?

Kültürel gecikme, maddi kültür ögelerinin gelişmesi ve ilerlemesi karşısında manevi kültür ögelerinin geç ilerlemesi ya…

24 Eyl, 2021

Kültürel Emperyalizm Nedir? Kültürel Emperyalizm Düşünürü Kimdir?

Kültürel emperyalizm, güçlü bir ülkenin kendi kültürünü kullanarak diğer ülkeleri etkisi altına alması onlara kültürünü…

10 Eyl, 2021

Baskın Kültür Nedir? Alt Kültür Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Baskın kültür, bir toplumda kabul edilen, büyük çoğunluğunun benimsediği kültüre verilen addır. Kavramı ilk kullanan…

8 Eyl, 2021

Anomi Nedir? Durkheim ve Merton’a Göre Anomi

Anomi, özellikle belirsizlik durumlarında ortaya çıkan, birey ve toplum ilişkisinin zayıfladığı hatta koptuğu; kuralların geçerliliğini…

5 Eyl, 2021

Ataerkil Nedir? Ataerkil Toplum, Aile ve Sistem Tanımı

Ataerkil, yani patriarchy baba ya da erkek hâkimiyeti olarak tanımlanabilir. Başlangıçta aile içi ilişikleri açıklamada…

23 Ağu, 2021

Anaerkil Nedir? Anaerkil Toplum Ne Demek?

Anaerkil kavramı için iki farklı tanımlama yapılabilir. Bunlardan ilki ailenin soyunun anne tarafından ilerletilmesidir. İkincisi…

17 Ağu, 2021

Evlilik Türleri Nelerdir? 11 Evlilik Türü

Evlilik türleri denildiğinde akla iki ya da üç çeşit evlilik türü gelse de dünyada daha…

14 Ağu, 2021

Toplumsal Sapma Nedir? Türleri, Nedenleri ve Örnekleri

Toplumsal sapma, formel ve informel normların dışına çıkılması durumu olarak tanımlanır. Formel normların dışına çıkıldığında…

7 Ağu, 2021

Toplumsal Norm Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

Toplumsal norm, toplumun geneli tarafından kabul görmüş; hangi eylemlerin doğru, yanlış, iyi, kötü olduğunu belirleyen…

1 Ağu, 2021

Sosyolojide Irk ve Etnisite Nedir? Farkları ve Benzerlikleri

Irk, bir canlı türü içindeki genetik farklılıkları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Genetik yollarla…

14 Tem, 2021

Kolektif Bilinç Nedir? Kolektif Bilinç Kavramı Kime Ait?

Kolektif bilinç, bir toplumda yaşayan kişilerin ortak düşüncelerini, duygularını, öngörülerini ve inançlarını içeren ortak bilinç…

23 Haz, 2021

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir? Peki, Eşitsizliği?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm cinsiyetlere her koşulda eşit davranmayı kapsar. Bireyler, cinsiyetlerinden dolayı ayrıma uğramadan…

18 Haz, 2021

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Nedir? Toplumsal Cinsiyet Nedir?

Toplumsal cinsiyet sosyolojisi, bireyin toplum tarafından cinsiyetlerin nasıl görüldüğünü ve bu cinsiyetlere atfedilen sorumlulukları, özellikleri…

6 Haz, 2021

Kültür Şoku Nedir? Nedeni ve Evreleri

Kültür Şoku, bir bireyin kendi yetiştiği kültürden çıkıp başka bir kültür içine girdiğinde yaşadığı duygu…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.