• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
10 Mar, 2021

Coale ve Hoover’ın Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma Modeli Bağlantıları

Nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler arasındaki ilişki Malthus’tan bu yana tartışılmakta olup konuya ilişkin olarak...

7 Mar, 2021

65 Yaş Ve Üstü Yaşlı Ve Orta Yaşlı Bireylerin Sosyal Medya Kullanımlarının Popüler Kültür Bağlamında Değerlendirilmesi: Instagram Nineleri

GİRİŞ Sanayi Devrimi ile birlikte endüstri toplumlarının pazar için üretilip tüketilen bir ürünü haline gelen...

24 Eki, 2020

Makine Dünyasında İnsan Kalmak Ya Da İnsanlar Aleminde Makine Olmayı Düşlemek

Kübra Arslan [1] Bu metinde Mark O’Connel’ın okuyucularını, insanlığa ve onun geleceğine dair ilginç parametreler...

20 Eki, 2020

Modern ve Postmodern Dünyada Tüketici Kimliği

ÖZET Tükettiği nesnelerle birlikte var olduğunu düşünen insan, kendini sahip olduğu nesneler üzerinden tanımlamaktadır. Alım...

4 Ağu, 2020

Gümdem Belirleme Modeli Çerçevesinde Yeni Gündem Belirleyiciler Üzerinden Bir İnceleme

ÖZET Bu çalışmanın konusu Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya platformlarının bireylerin günlük...

2 Ağu, 2020

Dikizleme Günlükleri Ve Dikizle(n)me Arzumuz Üzerine

ÖZ: 21.yüzyıl getirdiklerinden ziyade götürdükleriyle anılmaya devam ediyor. Enformasyonla sarılmış çevremizde kalıcı olan şeylerden konuşmak...

31 Tem, 2020

Psikopolitika: Yeni İktidar Teknikleri Üzerine

ÖZ Sosyal medya platformlarının yeni tür kamusal mekanlar haline gelmesiyle birlikte mevcut iktidar teknikleri de...

7 Haz, 2021

Sosyoloji Nedir? 23 Soru 23 Cevap İle Sosyoloji Bölüm Tanıtımı

Sosyoloji, toplumların davranışlarını, yaşam biçimlerini, kültürel yapılarını, kültürü oluşturan durumları inceleyen bilim dalıdır. Geniş bir...

14 May, 2021

Ötesini Söylemeyeceğim Şiirinin Postkolonyal Çerçevede Değerlendirilmesi

Ötesini Söyleyebilir Miyiz? Metinde Sezai Karakoç’un 10 yaşındaki bir Tunuslu kızın ağzından yazılmış gibi ele aldığı “Ötesini Söylemeyeceğim”...

6 May, 2021

Bourdieu’nun Sermaye Kavramlarıyla Covid-19 Salgınının Getirdiği Toplumsal Eşitsizliklerin İncelenmesi

Bourdieu, toplumsal çalışmalarında üç farklı çözümleme aracı kullanmıştır. Bunlar alan, habitus ve sermaye olarak karşımıza...

28 Nis, 2021

Feminizm ve Eşcinselliğin Ortaya Çıkışı, Geçirdiği Evreler ve Günümüzdeki Feminizm ve Eşcinsellik Akımlarının Karşılaştırılması

ÖZET Kadınların avcı-toplayıcı toplumdan günümüz toplumlarına kadar geçirdiği süreç de hep ezilen ve hor görülen...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.