• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
İktisadi Davranışlarda Yeni Yaklaşımlar / Sosyolojik Yorum
5 Kas, 2020

İktisadi Davranışlarda Yeni Yaklaşımlar / Sosyolojik Yorum

Din nitel olarak değişir ve değişkenlik gösterebilir, fakat iktisadi davranış incelerken göz önünde bulundurulması gereken...

Max Weber Protestan Ahlakı ve Sekülerleşme
3 Kas, 2020

Max Weber Protestan Ahlakı ve Sekülerleşme

Din-iktisat ilişkisi açısından iki temel konu; dini fikirlerin ekonomik davranışa etkisini araştırmak ve sosyal tabaka...

Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış
8 Ağu, 2020

Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış

Aile ve eğitsel kurumlarda bir bütün olarak toplum içinde elde edilen dini değerler siyasa değerlerinde...

Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları
2 Ağu, 2020

Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları

Weber’e göre toplumun kabul edebilecek üç meşru otorite tipi vardır: karizmatik otorite, geleneksel otorite ve...

Din ve Aile Kurumuna Sosyolojik Bakış
9 Tem, 2020

Din ve Aile Kurumuna Sosyolojik Bakış

Dini açıdan ilk toplum bir aile birliği ile kurulmuştur. İlk aile aynı zamanda ilk dini...

Eleştirel Kuram(Frankfurt Okulu) Kısaca Tanıtımı | Sosyoloji Notları
2 Tem, 2020

Eleştirel Kuram(Frankfurt Okulu) Kısaca Tanıtımı | Sosyoloji Notları

Frankfurt Okulu, Almanya’da kurulmuştur. Eleştirel kuram adıyla anılır. Batıda ilk defa bir üniversite içerisinde Marksizmle...

Toplumsal Hareketliliğin Analizine İlişkin Teoriler
2 Haz, 2020

Toplumsal Hareketliliğin Analizine İlişkin Teoriler

Bu yazımda genel olarak kısa bir şekilde toplumsal hareketliliğin analizine ilişkin teorilerden bahsedeceğim. Giriş niteliğinde...

Sosyoloji Çerçevesinde Sosyal Kurumlara Bakış
2 Haz, 2020

Sosyoloji Çerçevesinde Sosyal Kurumlara Bakış

Yapısalcıların kurumlara bakışı ve çatışmacıların kurumlara bakışı en baştan beri tartışılan konuların başında yer alıyor....

İktisat Kurumu ve Din İlişkisi  | Sosyoloji Notları
31 May, 2020

İktisat Kurumu ve Din İlişkisi | Sosyoloji Notları

Din ve iktisadi hayat arasında bariz bir etkileşim olduğu aşikârdır. Ancak modernleşme kuramı diğer kurumlarda...

Emile Durkheim: Dinin Kaynağı Olarak Toplum
22 May, 2020

Emile Durkheim: Dinin Kaynağı Olarak Toplum

Din sosyolojisini de içinde barındıran din bilimi, din konusunda Marx’ın suçlayıcı eleştirisinin ötesine geçmiş dini...

Sosyal Bilimlerde Sermaye Kavramı
19 May, 2020

Sosyal Bilimlerde Sermaye Kavramı

Sosyal sermaye insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneğini...

Max Weber Anlamlandırma İmkânı Olarak Din
17 May, 2020

Max Weber Anlamlandırma İmkânı Olarak Din

Marx ve Durkheim’den farklı olarak Weber doğrudan din tanımı yapmaz. Fakat dinin insani anlamlandırma ile...

Karl Marx Üst Yapı Unsuru Olarak Din  | Sosyoloji Notları
17 May, 2020

Karl Marx Üst Yapı Unsuru Olarak Din | Sosyoloji Notları

Dikotomik altyapı ve üstyapı kavramları ile bunların ilişkisinden ortaya çıkan yabancılaştırma, Marx’ın din konularda konusundaki...

Dini Gruplar Nelerdir? Sosyolojik İnceleme  | Sosyoloji Notları
16 May, 2020

Dini Gruplar Nelerdir? Sosyolojik İnceleme | Sosyoloji Notları

Din sosyolojisi bağlamında dini gruplar ve dini gruplar tipolojisine sosyolojik inceleme yapılmıştır. Din sosyolojisi ders...

Sosyolojik Din Tanımları
16 May, 2020

Sosyolojik Din Tanımları

Birçok batılı akademisyen dini özel ve işlevsel olmak üzere genel olarak iki kategoride tanımlamayı ya...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.