Kübra Erciyas

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
  5 Kas, 2020

  İktisadi Davranışlarda Yeni Yaklaşımlar / Sosyolojik Yorum

  Din nitel olarak değişir ve değişkenlik gösterebilir, fakat iktisadi davranış incelerken göz önünde bulundurulması gereken…

  3 Kas, 2020

  Max Weber Protestan Ahlakı ve Sekülerleşme

  Din-iktisat ilişkisi açısından iki temel konu; dini fikirlerin ekonomik davranışa etkisini araştırmak ve sosyal tabaka…

  8 Ağu, 2020

  Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış

  Aile ve eğitsel kurumlarda bir bütün olarak toplum içinde elde edilen dini değerler siyasa değerlerinde…

  2 Ağu, 2020

  Weber’in Otorite Tipleri | Sosyoloji Notları

  Weber'e göre toplumun kabul edebilecek üç meşru otorite tipi vardır: karizmatik otorite, geleneksel otorite ve…

  9 Tem, 2020

  Din ve Aile Kurumuna Sosyolojik Bakış

  Dini açıdan ilk toplum bir aile birliği ile kurulmuştur. İlk aile aynı zamanda ilk dini…

  2 Tem, 2020

  Eleştirel Kuram(Frankfurt Okulu) Kısaca Tanıtımı | Sosyoloji Notları

  Frankfurt Okulu, Almanya'da kurulmuştur. Eleştirel kuram adıyla anılır. Batıda ilk defa bir üniversite içerisinde Marksizmle…

  2 Haz, 2020

  Toplumsal Hareketliliğin Analizine İlişkin Teoriler

  Bu yazımda genel olarak kısa bir şekilde toplumsal hareketliliğin analizine ilişkin teorilerden bahsedeceğim. Giriş niteliğinde…

  2 Haz, 2020

  Sosyoloji Çerçevesinde Sosyal Kurumlara Bakış

  Yapısalcıların kurumlara bakışı ve çatışmacıların kurumlara bakışı en baştan beri tartışılan konuların başında yer alıyor.…

  31 May, 2020

  İktisat Kurumu ve Din İlişkisi | Sosyoloji Notları

  Din ve iktisadi hayat arasında bariz bir etkileşim olduğu aşikârdır. Ancak modernleşme kuramı diğer kurumlarda…

  22 May, 2020

  Emile Durkheim: Dinin Kaynağı Olarak Toplum

  Din sosyolojisini de içinde barındıran din bilimi, din konusunda Marx'ın suçlayıcı eleştirisinin ötesine geçmiş dini…

  19 May, 2020

  Sosyal Bilimlerde Sermaye Kavramı

  Sosyal sermaye insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneğini…

  17 May, 2020

  Max Weber Anlamlandırma İmkânı Olarak Din

  Marx ve Durkheim’den farklı olarak Weber doğrudan din tanımı yapmaz. Fakat dinin insani anlamlandırma ile…

  17 May, 2020

  Karl Marx Üst Yapı Unsuru Olarak Din | Sosyoloji Notları

  Dikotomik altyapı ve üstyapı kavramları ile bunların ilişkisinden ortaya çıkan yabancılaştırma, Marx'ın din konularda konusundaki…

  16 May, 2020

  Dini Gruplar Nelerdir? Sosyolojik İnceleme | Sosyoloji Notları

  Din sosyolojisi bağlamında dini gruplar ve dini gruplar tipolojisine sosyolojik inceleme yapılmıştır. Din sosyolojisi ders…

  16 May, 2020

  Sosyolojik Din Tanımları

  Birçok batılı akademisyen dini özel ve işlevsel olmak üzere genel olarak iki kategoride tanımlamayı ya…

  Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
  Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.