• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
23 Mar, 2021

İbn Haldun’un Topluma İlişkin Ortaya Koymuş Olduğu Temel Kavramlar: Asabiyet, Bedevi Umran, Hadari Umran

ÖZ İbn Haldun, merkeze asabiye kavramını alarak oluşturduğu iki farklı toplum tipini öne sürmüştür. Bu...

14 Oca, 2021

Geleneksel Toplum ve Modern Toplum Arasındaki Farklar

İnsanoğlunun toplu yaşama geçişinden bugüne durmaksızın sosyal üzerine, içerisinde yaşadığı toplum üzerine düşündüğü, fikirler ürettiği...

31 Ara, 2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?

ÖZ 8 Mart tüm dünyada kadınların eşitlik ve özgürlük gibi isteklerini dile getirdikleri özel bir...

8 Kas, 2020

Sekülerizm ve Sakramentalizm Sorunu

ÖZ Din ve dünya ilişkisi çerçevesinde görülen tipik sorunlardan sekülerizm ve sakramentalizm, günümüzde toplumsal ve...

24 Eyl, 2020

Kültür ve Gelişimsel Süreçler Arasındaki İlişki

ÖZ Kültür; toplumdan topluma değişiklik gösteren, toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve anlaşılan davranışlar üreten bir...

1
12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de...

1
28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle...

1
15 May, 2021

Korkut Boratav’ın Gelişme Yazınındaki Yeri Üzerine Değerlendirme

1.Korkut Boratav Kimdir? 1.1.Kısaca Hayatı Pertev Naili Boratav’ın oğlu olan Korkut Boratav, 1935 doğumludur. 1959...

1
1 May, 2021

Ulrich Beck – Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap Raporu

20.yüzyılda sosyoloji çeşitlenmeye başlamıştır. Üniversitelerde sosyoloji bölümleri açılmaya başlanmış, akademiler, aydınlar ve kuramlar çoğalmıştır. Sosyoloji...

1
26 Nis, 2021

Pandemi Sürecinde Virüs Yayılımını Önlemek Amacıyla Öne Sürülen Toplumsal Kısıtlamaların Foucault’nun Panoptikon Metaforu Bağlamında İncelenmesi

ÖZ Gözetim ve denetleme pratikleri insanlığın en eski tarihinden beri süregelmektedir. Gözetim ve iktidar biçimleri...

1
29 Oca, 2021

Risk Toplumu Nedir? Madde Madde Anlatım

Risk toplumu, Soğuk Savaş döneminden sonra değişen toplumsal dinamiklerin ‘güvenlik’ ve ‘risk’ algısını anlamlandırmak adına...

1
30 Ara, 2020

Sembolik Etileşimcilik Nedir? Özellikleri | Temsilcileri

Sembolik etkileşimcilik, mikro derecede inceleme yapan ve bireye odaklanan bir sosyoloji kuramıdır. Her kuramda olduğu...

3
26 Kas, 2020

Pandemi Süreci Hane İçi İlişkisellikte, Emek ve İşbölümü Ekseninde Kadının Görünürlüğü

GİRİŞ İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlayan SARS-CoV 2 virüsünün neden olduğu Covid...

1
3 Eki, 2020

Pandemi Döneminde İntihar

ÖZ Her gün virüs nedeniyle vefat edenlerin haberlerini görürken aynı zamanda intihar vakalarını da okumaya...

2
26 Eyl, 2020

Covid-19’un Ekonomi ve Sınıflar Üzerindeki Etkileri

ÖZ Covid-19 salgını ülkemizde ve dünya genelinde ekonomik krizlere sebebiyet vermiştir. Ekonomik sorunlar çerçevesinde var...