• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
15 May, 2022

Demografi, Nüfus ve Nüfusun Sosyoloji ile İlişkisi

Öz Bu yazımızda nüfus konusunun ve kavramlarının sosyoloji ile ilişkisini ve sosyoloji için önemini açıklamaya...

18 Ağu, 2021

Aile İçi İlişkilerin ve Aile İçi İletişimin, Aile Sosyolojisi İçin Önemi Nedir?

ÖZ Aile içi ilişkilerin ve aile içi iletişimin neden aile sosyolojisi alanında incelenmesi gerektiğini, bu...

23 Mar, 2021

İbn Haldun’un Topluma İlişkin Ortaya Koymuş Olduğu Temel Kavramlar: Asabiyet, Bedevi Umran, Hadari Umran

ÖZ İbn Haldun, merkeze asabiye kavramını alarak oluşturduğu iki farklı toplum tipini öne sürmüştür. Bu...

14 Oca, 2021

Geleneksel Toplum ve Modern Toplum Arasındaki Farklar

İnsanoğlunun toplu yaşama geçişinden bugüne durmaksızın sosyal üzerine, içerisinde yaşadığı toplum üzerine düşündüğü, fikirler ürettiği...

31 Ara, 2020

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?

ÖZ 8 Mart tüm dünyada kadınların eşitlik ve özgürlük gibi isteklerini dile getirdikleri özel bir...

8 Kas, 2020

Sekülerizm ve Sakramentalizm Sorunu

ÖZ Din ve dünya ilişkisi çerçevesinde görülen tipik sorunlardan sekülerizm ve sakramentalizm, günümüzde toplumsal ve...

24 Eyl, 2020

Kültür ve Gelişimsel Süreçler Arasındaki İlişki

ÖZ Kültür; toplumdan topluma değişiklik gösteren, toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve anlaşılan davranışlar üreten bir...

8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir....

10 Tem, 2021

Erving Goffman: Toplum İçinde Davranmak Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Toplumsal hayat esasında kamusal ve özel hayat olmak üzere iki temel kısımdan meydana gelir. Birçok...

12 Haz, 2021

Kız Çocuklarının Eğitim Sorunu

Kız Çocuklarının Eğitimi Neden Toplumsal Bir Sorun? Dünya üzerinde gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse de...

3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir...

1 Haz, 2021

Sosyolojide Pozitivizm Yaklaşımı Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Sosyolojide pozitivizm yaklaşımı, araştırmalarda metafizik olguları reddederek, olgulara dayanan, deney ve gözlem gibi somut modellemeyi...

28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle...

27 May, 2021

Durkheim, Marx ve Weber Araştırmalarında Neden Ekonomiyi Temel Almıştır ve Hangi Kavramları Kullanmıştır?

İnsanlar yeme, içme, barınma vs. ihtiyaçlarını her zaman bir toplumla birlikte sürdürmüşlerdir. Bu ihtiyaçlarını maddi...

27 May, 2021

Elit Teorilerinden Vilfredo Pareto Ve Seçkinlerin Dolaşımı

Pareto’nun Hayatı Ve Düşüncesinin Kaynakları İtalyan sosyolog ve ekonomist Vilfredo Pareto Paris doğumludur ve 1848-1923...

26 May, 2021

Sosyoloji Meseleleri Kitabının Analizi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yetişmiş en önemli çağdaş Fransız sosyologlardan birisi olan Pierre Bourdieu...

21 May, 2021

Uluslararası Göç ve Türkiye

Birçok göç tanımı hatta göç konusundaki yayın, göçü ‘insanlık tarihinin başından beri var olan’ bir...