• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
7 Eyl, 2021

Egen Ergest Begel’in Makalesi ve Gordon Childe’ın Kentsel Devrim Yaklaşımı Üzerinden Kentlerin Doğuşu

İnsanlığın yeryüzünde nasıl yaşadığına baktığımızda esasında ilk olarak gördüğümüz form avcılık-toplayıcılık dediğimiz insanoğlunun yerleşik hayata...

26 Tem, 2021

Kültür ve Kültürü Oluşturan Bileşenler

İnsan toplulukları için önemli bir kavram olan Kültür, anlamlandırması zor ve çok muğlak bir kavramdır....

6 Tem, 2021

Orta Çağ’da Endüstri Devrimi Kitap Analizi

1975 yılında yazılan Ortaçağ’da Endüstri Devrimi kitabının yazılmasındaki sebep, 1970 yılında petrol krizinin ortaya çıkmasıdır....

1
3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir...

1
25 May, 2021

Peter L. Berger’in Sosyal İnşa Teorisi

Sosyolojide fenomolojik yaklaşımın etkili iki temsilcisi Peter Berger ve Thomas Luckmann’dır. Schutz’un görüşlerinden önemli etkiler...

5 May, 2021

Alfred Schutz’un Fenomenolojik Sosyolojisi

  Fenomenolojik toplumbilimin, diğer adıyla gündelik hayat sosyolojisinin kurucusu sayılan Schutz, Weber’i takip eden devamcısı...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.