cover

mine izgi

Ege Üniversitesi Sosyoloji Lisans Öğrencisi.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
8 Nis, 2023

Haber Metinlerinde Geçen Olay-Olguların, Hukuk ve Suç Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi

Suç ve sapma kavramları aynı anlama gelen iki kavram gibi gözükmektedir. Fakat aralarında ince bir…

25 Tem, 2022

Temel Kavramlarıyla Rousseau’nun Felsefesi

18. yy, 17. yy ’dan oldukça farklı bir yüzyıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 17. yy‘daki düşüncelere…

15 Tem, 2022

Hume’un Pratik Akıl Anlayışının Moral ve Politika Bağlamında İncelenmesi

Descartes, insanın birbirine indirgenerek iki özden oluştuğunu söyler. Nitekim bunun Thomas Hobbes iki değil bir tane…

13 Nis, 2022

Antropoloji ve Antropolojinin Alt Dalları

İnsanoğlu tarih boyunca yaşamını devam ettirmek için birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunları çözmek…

24 Mar, 2022

Marx ve Weber’in Teorik Yaklaşımlarının Karşılaştırmaları

Klasik kuramcılardan gerek Marx gerek Durkheim olsun dertleri şudur: Bu toplum nasıl işliyor? Bu toplum…

7 Eyl, 2021

Egen Ergest Begel’in Makalesi ve Gordon Childe’ın Kentsel Devrim Yaklaşımı Üzerinden Kentlerin Doğuşu

İnsanlığın yeryüzünde nasıl yaşadığına baktığımızda esasında ilk olarak gördüğümüz form avcılık-toplayıcılık dediğimiz insanoğlunun yerleşik hayata…

26 Tem, 2021

Kültür ve Kültürü Oluşturan Bileşenler

İnsan toplulukları için önemli bir kavram olan Kültür, anlamlandırması zor ve çok muğlak bir kavramdır.…

6 Tem, 2021

Orta Çağ’da Endüstri Devrimi Kitap Analizi

1975 yılında yazılan Ortaçağ’da Endüstri Devrimi kitabının yazılmasındaki sebep, 1970 yılında petrol krizinin ortaya çıkmasıdır.…

3 Haz, 2021

Alwin W. Gouldner’in ve Pierre Bourdieu’nun Sınıf Yaklaşımlarında “Kültürel Sermaye” Kavramı

Yeni orta sınıf tartışması, Marx’ın ve Weber’in sınıf teorilerinde bulunan eski, orta sınıflardan farklı bir…

25 May, 2021

Peter L. Berger’in Sosyal İnşa Teorisi

Sosyolojide fenomolojik yaklaşımın etkili iki temsilcisi Peter Berger ve Thomas Luckmann’dır. Schutz’un görüşlerinden önemli etkiler…

5 May, 2021

Alfred Schutz’un Fenomenolojik Sosyolojisi

Fenomenolojik toplumbilimin, diğer adıyla gündelik hayat sosyolojisinin kurucusu sayılan Schutz, Weber’i takip eden devamcısı…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.