Fatmanur Parlak

PSIR&Sociology

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
19 Kas, 2022

Althusser ve Marx: Yüzeysel ve Semptomatik Karşılaştırma

Luis Althusser Cezayir'de doğan ve yapısalcı bir filozof haline gelen önemli entelektüellerdendir. Onun geliştirdiği yapısal…

2 Tem, 2022

Ferdinand de Saussure ve Kuramı

Ferdinand de Saussure, dilbilim çalışmalarında devrim yaratan bir düşünürdür. Dili kendi başına incelenebilen bir varlık…

17 Eki, 2021

Sembolik Etkileşimcilik ile Fenomenolojinin Gündelik Hayatı Açıklama Biçimleri

Toplum araştırmaları yapmak bireylere esasında toplumda görünen şeylerin gerçek manalarını adlandırabilmelerine yardımcı olur. Özellikle bireylerin…

26 Eyl, 2021

Yapısal İşlevselcilik ve Çatışmacılığın Toplumun Oluşum ve İşleyişine Dair Analizleri

On dokuzuncu yüzyıl itibari ile sosyoloji sosyal teori kapsamında inşa edildi ve bu nedenle bir…

5 Ağu, 2021

Türkiye’de Boşanma Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Sosyolojik Yansımaları

Boşanma eylemi en basit tanımıyla karı ve kocanın hukuki olarak evliliklerini sona erdirmesi olarak adlandırılır…

10 Tem, 2021

Erving Goffman: Toplum İçinde Davranmak Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Analiz

Toplumsal hayat esasında kamusal ve özel hayat olmak üzere iki temel kısımdan meydana gelir. Birçok…

28 Haz, 2021

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu: Kitap Değerlendirmesi

Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı 1904–1905 yılları arasında Max Weber’ in kapitalist düzen ve…

28 May, 2021

Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru Kitap İncelemesi

Bildiğimiz üzere, sosyoloji toplumda meydana gelen olayların ve etkilerinin derinlemesine incelendiği bir bilimdir. Bu nedenle…

26 May, 2021

Sosyoloji Meseleleri Kitabının Analizi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde yetişmiş en önemli çağdaş Fransız sosyologlardan birisi olan Pierre Bourdieu…

25 May, 2021

İntihar Kitap İncelemesi | Emile Durkheim

Emile Durkheim 1858-1917 yılları arasında yaşamış olan sosyolojinin kurucularından olan bir düşünürdür.  Durkheim çalışmalarında kullandığı…

23 May, 2021

Karl Marx ve Friedrich Engels- Alman İdeolojisi(Feurbach) Kitap İncelemesi

Alman İdeolojisi kitabı Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1845 yılında Marx’ın yazdığı Feurbach tezlerinin…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.