cover

Osman ÖZTÜRK

1998 yılında Konya’da doğdu. Lise eğitimini Karapınar Meke Anadolu Lisesi (2014-2016) ve Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi (2016-2018) yılları arasında tamamladı. Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. İlgi alanları; iletişim sosyolojisi, engellilik sosyolojisi, toplumsal değişme, sosyal teori, yaşlılık sosyolojisi, kent-göç, modernleşmedir.
2023 yılı Ocak ayı itibariyle Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışmaktadır.

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
  17 May, 2023

  Marksist Toplumsal Yapı Eleştirisine Genel Bir Bakış

  Genel itibariyle çatışma kavramı, farklılaşan amaçları ve taleplerin zıtlıkların içinde çaba sarf etmesi anlamı taşımaktadır.…

  5 Kas, 2022

  Beden Sosyolojisi Bağlamında Engellilik Kavramının Neliği Üzerine

  ÖZET Yaşadığımız dünyanın sosyolojik perspektifinde öne çıkan değişkenliklerin birçoğu bedene münhasırdır. Beden, bireyin birey olarak…

  30 Haz, 2022

  Nilüfer Göle’nin Batı-Dışı Kavramı

  Nilüfer Göle, Modernlik konusunda hassas olan sosyologlarımızdandır. Bilhassa modernliğe soluk/yorum getirmesinde rol alan yerel modernlik…

  9 Eki, 2021

  Sanal Cemaatlerin Sosyal Medyadaki Rolü

  Yaşanılan her bir dönemde toplumların yapı ve ilişkilerde rol oynayanlardan biri; toplumların örgütlenme biçimidir. Dönüşen…

  10 Ağu, 2021

  Jean Baudrillard’ın Simülasyon ve Simülakrlar Kavramları Ekseninde Medya ve Toplum İlişkisi

  Baudrillard’ın, kendine özgü düşünceleri ve yorumları birçok alana yeni yaklaşımlar türeterek kavramsallaştırdığı ve birçok filme…

  8 Ağu, 2021

  Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

  HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir.…