• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
13 Ara, 2021

Yabancılaşma, Çelik Kafes ve Kültürün Trajedisi

Sosyoloji biliminin başat isimlerinden olan Georg Simmel’in “kültürün trajik buhranı”, Karl Marx’ın “yabancılaşma” ve Max…

19 Eki, 2021

Terry Eagleton Perspektifinden Kültür Ve Uygarlık

Marksist kültürel eleştirisi geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Terry Eagleton kültür ve uygarlığı farklı düşünürlerden,…

6 Ağu, 2021

Eğitim Ve Ekonomi İlişkisi Üzerine

Bu çalışmada Ekonomi ve Eğitim kurumlarının ilişkisi irdelenecektir. Eğitim ve ekonomi diyalektik bir ilişki sürecini…

4 Tem, 2021

Georg Simmel ve Kültürün Trajik Buhranı

Bu çalışmada Georg Simmel’den ve onun “kültürün trajik buhranı” kavramsallaştırmasından bahsedilecektir. Georg Simmel, döneminin marjinal…

29 May, 2021

Etiketleme Teorisi Kapsamında ”12 Angry Men” Film Analizi

Bu çalışmada “etiketleme kuramı” çerçevesinde “12 Angry Men” filmi incelenecektir. Etiketleme kuramına Erving Goffman’ın “Damgalama”…

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.