• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
16 Mar, 2021

İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri Kitabının Değerlendirilmesi

  Boratav’ın amacı 1990’larda arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, toplumsal sınıfların kır-kent ayrımı, sosyal hareketlilik, hayat tarzları...

1
18 Mar, 2021

Televizyon Dizilerinde Kadın İmgesi

ÖZ Kitle iletişim araçları ve medya günümüz toplumu için önemli bir sosyalleşme kaynağıdır. Televizyon modern...

1
12 Mar, 2021

Kentsel Dönüşüm, Çöküntü Alanları ve Soylulaştırmanın Sebepleri, Sonuçları ve Türkiye Üzerindeki Uygulama Alanlarının İncelenmesi

ÖZET           Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız kentsel dönüşüm ve akabinde kentsel dönüşüm...

Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.