cover

Şeyda Gülaydın

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

  • Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
8 Ağu, 2021

Mc Donaldlaşma: Günümüzde Etkilenen Alanlar

HUKUK : Davanın yürütülmesi Fordist üretim bandına benzer. Kişilerin ayrı görevleri vardır. Davacı, davalı merkezdedir.…

16 Mar, 2021

İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri Kitabının Değerlendirilmesi

  Boratav’ın amacı 1990’larda arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, toplumsal sınıfların kır-kent ayrımı, sosyal hareketlilik, hayat tarzları…

9 Tem, 2021

Okyanuslardaki Risk: Seaspiracy Belgeselinin İçerik Analizi

Özet Bu çalışmanın amacı nitel içerik analizi uygulayarak Seaspiracy adlı belgeselde geçen çevre söylemlerini ortaya…

7 Tem, 2021

Kadınların Köleleştirilmesi Kitabının Değerlendirilmesi

John Stuart Mill’in 19. Yüzyıl liberal düşüncesine öncülük etmiş isimler arasında yer almaktadır. Kitabı 4…

2 Tem, 2021

Toplumsal Hafızanın İnşası Üzerine: Madımak Katliamı

Toplumsal hafıza oluşturulurken geçmiş, bugün, gelecek arasında bir bağ kurmak amaçlanır. Toplumsal hafızanın inşası kültürel,…

29 Haz, 2021

Neden Gözetim Toplumu?

İnsan toplulukları sürekli olarak bir değişme döngüsü içerisindedir. Tarih boyunca sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve…

20 Haz, 2021

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Günümüz Türk Televizyon Dizilerindeki Kadın İmgeleri

1.GİRİŞ Cinsiyet kavramı, bireylerin biyolojik yönleri arasındaki farklılıkları belirleyen kavramdır. Cinsiyet, kadın ve erkek bireyler…

25 May, 2021

İntihar Kitap İncelemesi | Emile Durkheim

Emile Durkheim 1858-1917 yılları arasında yaşamış olan sosyolojinin kurucularından olan bir düşünürdür.  Durkheim çalışmalarında kullandığı…

22 May, 2021

Psikolojik Sorunlarımızın Sosyolojik Temelli Olma Gerçeği

Kişilik gelişimimiz üzerinde kalıtım ve çevrenin etkisi yadsınamaz boyuttadır. Bireyde, bazı psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında,…

19 May, 2021

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Spor Dünyasındaki Kadının Konumu

GİRİŞ Toplum tarafından kadına ve erkeğe dair keskin ifadelerle oluşturulmuş birtakım rol kalıpları bulunmaktadır. Kadının…

12 May, 2021

Gündelikçi Filminin Feminist Metodolojik İlkeler Bağlamında İncelenmesi

Feminist metodoloji, kadın çalışmalarının kuramsal çalışmalarla birlikte bilimsel bir yönteme ihtiyaç duymasından ortaya çıkmıştır. Bilimsel…

12 Mar, 2021

Kentsel Dönüşüm, Çöküntü Alanları ve Soylulaştırmanın Sebepleri, Sonuçları ve Türkiye Üzerindeki Uygulama Alanlarının İncelenmesi

ÖZET           Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız kentsel dönüşüm ve akabinde kentsel dönüşüm…

9 Mar, 2021

Ulrich Beck & Elisabeth Beck – Gernsheim ve Yakın İlişkiler

Ulrich Beck (15 Mayıs 1944 - 1 Ocak 2015) , Ünlü Alman sosyolog, 1944 yılında…

7 Mar, 2021

Feminist Şehir Kitap Değerlendirmesi

Leslie Kern ‘‘Feminist Şehir’’ kitabını, şehirler ve kentlerin planı yapılırken erkeklerin merkeze alındığı düşüncesinden yola…

5 Mar, 2021

Dedikodunun Toplumdaki Yeri

ÖZET Dillerin olduğu yerde bireyler de vardır. Bize nereden geldiğimizi, neyi özümsediğimizi ve bize ait…

1 Mar, 2021

Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu

Öncelikle toplumsal cinsiyete değinelim. Toplumsal cinsiyet, toplumun geçmişten günümüze kadın ve erkeğe atfettiği roller, özellikler,…

25 Şub, 2021

Anthony Giddens ve Kavramları

Giriş Anthony Giddens’ı okuyarak, kavramları olan yapı, modernite ve küreselleşme ile toplumsal dönüşümü anlayabilmekteyiz. Giddens…

23 Şub, 2021

Türkiye’de Yaşayan Suriye Uyruklu Göçmenlere Sosyolojik Bir Bakış

Giriş  Her toplumsal olay ve olguda olduğu gibi göç konusu da içeriğinde pek çok farklı…

22 Şub, 2021

Modern ve Geleneksel Yapının Çatışması: Doğduğun Ev Kaderindir Filmi

GİRİŞ: Tv8 kanalının “ Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet konularını içeren…

22 Şub, 2021

Henri Bergson ve Gülmeye Dair

Kitabın yazarı: Henrı BERGSON Kitabın adı: Gülme ISBN: 978-625-7966-18-4 GİRİŞ: Gülme kitabı, Bergson’un yayınladığı 3…

18 Şub, 2021

Toplumsal Cinsiyet ve Reklamlar

GİRİŞ Bu çalışmada toplumsal cinsiyetin medyadaki ama daha özelde reklamlardaki rolü ele alınmıştır. Konuya dair…

25 Oca, 2021

Simone De Beauvoir Üzerine

Simone De Beauvoir, felsefe eğitimi almış ardından felsefe öğretmenliği yapmıştır. “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözüyle…

  • KİME GÖRE DİSTOPYA?

    Ütopyaların sistem hatasıyla distopik hale dönüşmesi detayını yakalamanız, farklılıklar değil benzer