• Yazılar
  • Favoriler
  • Yorumlar
5 Kas, 2020

Eleştirel Teori Nedir?

ÖZ Frankfurt Okulu düşünürleri Hegelci toplum tanımlarıyla pozitivist sosyal bilimcilerden ayrılmaktadır. Onlara göre toplum, insan...

2 Kas, 2020

Goffman’ın ”Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu” ve ”Damga” Kitapları Üzerinden ”Benlik Kavramı”

ÖZ    Sembolik Etkileşimcilik Kuramı, temel fikirlerini Weber ve Mead’den alır. Toplumu ve bireyi birbirinden...

7 Tem, 2020

Çocuk Suçluluğu

ÖZ Çocuk suçluluğu, toplumsal açıdan en çok üzerinde durulması gereken sorunların başında gelmektedir. Bunun en...

Listelenecek herhangi bir yazı bulunamadı.
Listelenecek herhangi bir yorum bulunamadı.