Bilimi Bilim İnsanları Etkinliği Olarak Ele Alan Düşünür Kimdir?

Bilimi Bilim İnsanları Etkinliği Olarak Ele Alan Düşünür Kimdir?
0

Bilimi bilim insanları etkinliği olarak gören düşünürler Thomas Samuel KUHN ve Stephen Edelston TOULMİN dir. Genel olarak test sorularında Thomas KUHN adı istenebilir.

19.yüzyıl ve 20.yüzyıl arasında bilimde olağan üstü başarılar elde edilmiştir. Bilimle ilgilenen insanlar neyin bilim olup olmadığını sorgulamaya başlamışlardır. Bu sorgulama bilim felsefesini doğurmuştur. Bilim felsefesi bilimin ne anlama geldiğini bilimin gelişimini ve içeriğini değerlendirip bunu kuramsal olarak açıklamaya çalışan bölümdür. Ortaya bir çok kuram çıkmıştır. Thomas Samuel KUHN ve Stephen Edelston TOULMİN savunduğu etkinlik olarak bilime göre bir kültürün oluşturduğu bilimi anlayabilmek için o kültürdeki bilim adamlarının yaşayış biçimleri, davranışları, inançları ve etkinliklerine bakmak gerekir.

Thomas Samuel KUHN, bilimi anlama çalışması olarak ‘Paradigma’ kavramını kullanır. Paradigma doğru olduğu ve gerçek olduğu düşünülen teorik düşünceleri araştırabilecek özellikli sorular ortaya çıkaran çercevi bulgudur. Paradigma bilim insanlarının dünyaya bakış açısını şekillendiren fikir olarak bilinmektedir.

Kuramların seçimi bilim insanlarının psikolojik ve sosyolojik yaşama biçimlerine bağlıdır. Stephen Edelston TOULMİN paradigmalara bağlı kalmaksızın da bilimsel çalışmalar yapılabilirliğini savunur. Bilimi paradigmalar değil evren şekillendirir görüşündedir. Stephen Edelston TOULMİN başaralı kuramların yaşadığını başarısız olan kuramların ise elendiğini savunur. Her iki bilimcide bilimi bilim insanları etkinliği olarak ele alan ünlü felsefecilerdir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir