BİLİŞİM ÇAĞI VE HAYATIMIZA ‘E’ RİŞİMİ

BİLİŞİM ÇAĞI VE HAYATIMIZA ‘E’ RİŞİMİ
bilisim cagi
0

Bu metinde Bilişim Çağının hayatımıza girişini ve hayatımıza girişi ile birlikte hayatımızda bıraktığı etkileri ele alacağız.


ÖZ:

Teknolojinin hayatımıza yön vermeye başlama süreci ve bu sürecin kültürel değerlerdeki değişiklikler meydana getirmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bilişim Çağında Küreselleşmenin etkileri de bu süreci hızlandıracak toplumsal değişmelere neden olacaktır.

Geleneksel tarım toplumunun yapılarını değiştirerek bir dönüşüm meydana getiren Sanayi Devrimi geçen zaman ve ilerleyen teknoloji ile eskimeye yüz tutmuş yerini bilginin ve teknolojinin tüm güçleri elinde bulundurduğu bir çağa bırakmıştır. Kimi düşünür bu çağı ‘Sanayi Sonrası Toplum’ olarak adlandırsa da daha çok ‘Bilgi Çağı, Bilişim Çağı, Teknotronik Çağ’ olarak bilinir. Bilişim Çağı toplumların ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, eğitimsel ve ulaşım sal değişimlerinin gidişatını değiştirip farklı bir yol açtığı ve bu çağ ile ortaya çıkan Ağ Toplumundaki değişim ve gelişmeleri kapsadığı için bu adı almıştır. 1970’ li yıllarda daha çok gözler önünde olmaya başlamıştır.

İnsanlık tarihinde yeni açılan bu kapı birçok alanda köklü değişmeleri gerekli kılmıştır. Açılan yeni kapı dünyanın dört bir tarafına yayılmaya başlamış, zaman ve mekan önemsiz olmaya başlamaksızın ilerlemeye devam etmiştir. İlk başlarda sadece belirli amaçlar ile kullanılan ağ bağlantıları daha sonra gelişip dünyanın sınırlarını ortadan kaldırarak, etkileşimi ve iletişimi arttıracaktır.

Ağ bağlantılarının farklı kavramları ve farklı kullanım alanları keşfedilecek, yaşamın hemen hemen her alanında insanlığa hizmet sunmaya devam edecektir. Dönüşüm ile birlikte kişiler, gruplar ve toplumlar kendilerini ifade etme olanağı bulup sanal alemde yerlerini alacaktır. Farklı siteler ve bu sitelerin kurulumu için gerekli yazılımlar yapılacak, her geçen zamanda Gerçek Dünya’da ulaştığımız her şey Sanal Dünya ile bize iyice yakınlaşacaktır. Ancak bu değişim daha sonraları bu iki dünyanın birbirine karıştırılmasına neden olacak ve tercih edilme konusunda farklılıklar gösterecektir. Teknolojinin kendine bağlama kapasitesi artacak ve diğer gelişimlerde birbirlerini izleyip sıra sıra gelmeye devam edecektir.

İnternet de bu gelişimlerin başında gelmektedir. Toplumları birbirine yakınlaştıran sosyal ağ, insanlık ile tanışacaktır. Farklı diller, dinler ve kültürler internet sayesinde evrensel bir dil anlayışını doğuracak ve internet farklı bir konuyu da ortaya çıkaracaktır. Evrensel Dil kavramının ön plana çıkarıldığı bu süreç milletleri kendi özelliklerini kenara bırakması dürtüsü verecek ve insanlar kültürlerinden kopma yaşamaya başlayacaktır. Küreselleşmenin de etkisi ile kültürler farklılıklar yaşamaya başlayacak, homojen toplum eğilimi meydana çıkmaya başlayacaktır. Toplumlar kendilerine has özellikleri kaybetme riski ile karşı karşıya kalacak ve kopyalama ile birbirlerini taklit etme durumunda olacaktır. Küreselleşme kavramı ile birleştirilen Bilişim Çağı kitle iletişim araçlarının da etkisi ile geleneksel kavramları geride bırakıp yerlerine yeni kavramları ve kopyalanan kültürel özellikleri getirecektir. Bu durum bir kültürün gelişmesine engel teşkil edip özgün bir hal olmaktan da çıkacaktır.

İnternet’in Dünya sözlüğüne adını yazdırması sadece kültür değişmelerini değil beraberinde güç savaşlarını da iyice alevlendirecek ekonomik zirve teknolojiyi elinde tutanın olmaya başlayacaktır. Hakim olma , yönetme anlayışı baş gösterecektir.Kapitalist sistem de bu değişimde yerini alacak, güçlüyü daha güçlü yapmak için hayatlarımıza “E” rişim kolaylığı sağlayacaktır. Bilgi aktarmaları devam edecek, iletişim ve etkileşim gelişecek aynı zamanda her yeni saat insanlar dünyayı parmak uçlarında yönetmeye ve yönetenlerin güç savaşlarında piyon olmaya devam edecektir.

Artan Küreselleşmenin, gelişen Teknolojinin ve işleyen Kapitalist sistemin Bilişim Çağındaki etkileri değişecek olsa da bir şekilde gelişeceği aşikardır. Ve bu değişimler dünyayı etkilemiş ve etkilemeye de devam edecektir. Kendini bu değişime uyduran Bilişim Çağı ile yeni mesleki alanlar ortaya çıkacak, farklı alanlarda yeni trendler doğacaktır. Teknolojiyi elinde tutanlar değişse de Dünya bilgi okyanusu olmaya devam edecek, bilginin rahat ve ucuz erişilebilirliği popülerliğini koruyarak Bilişim Çağında teknoloji her zaman yerini koruyup kendine gelişecek bir ortam bulacaktır.

Erişilemez hayatlarımıza kolay “E” rişilebilirlik getirdikleri online olduğumuz bu düzene sitemlerle…


Merve Medine Özdemir – Kırıkkale Üniversitesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir