Bir Makalenin Giriş Kısmı Nedir? Nasıl Yazılır?

Bir Makalenin Giriş Kısmı Nedir? Nasıl Yazılır?
0

Bir makalenin giriş kısmı, okuyucunun çalışma konusuna, içeriğine hazırlandığı bölümdür.  Bu nedenle gerekli açıklamaları içinde bulundurmalıdır. Okuyucuya geniş bir çerçeve sunulmalı, daha önce yapılan çalışmalar anlatılmalı, yayının yapılış amacına değinilmelidir. Aynı zamanda çalışmanın özgünlüğüne ve literatüre sağlayacağı katkıya da yer verilmelidir. Giriş bölümünün ilk paragrafında atıf verilmemelidir ancak devamındaki paragraflarda birkaç atıf verilerek kaynak gösterilebilmektedir.

Bir Makalenin Giriş Kısmı Nasıl Yazılır? Makalenin Giriş Kısmının Özellikleri Nelerdir?

 • Makalenin giriş bölümü, aynı zamanda çalışmanın bir çerçevesini temsil ettiğinden iyi bir planlama ile yazılmalıdır.
 • İlk paragrafta atıf verilmemeli, yazar tamamen kendi cümleleri ve düşünceleri ile hipotezini yazmalıdır. Eğer giriş bölümü tek bir paragraf olacaksa da ilk birkaç cümlede atıf tercih edilmemelidir. Giriş bölümünde toplamda en fazla 5-6 atıf yapılmalıdır
 • Konunun ne olduğu tanımlanmalıdır.
 • Konuya ilişkin yapılan literatür taramasına kısaca yer verilmelidir.
 • Yapılan çalışmanın yöntemi, varsa örneklem grubu açıklanmalıdır.
 • Son olarak hangi bölümde hangi konulara açıklık getirileceği ve inceleneceği ifade edilmelidir.

İngilizce Makalede Giriş Kısmı Nasıl Olmalı?

İngilizce makalede giriş kısmı, Türkçe giriş bölümünün birebir çevirisi olmak zorunda değildir. Önemli olan yazının net ve anlaşılır olmasıdır. Kısa cümleler kurulmalı ve anlam çokluğuna yol açacak kelime ve kelime gruplarından uzak durulmalıdır.

Makale Giriş Kısmı Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Öncelikle konuya dair kısa bir ön hazırlık olduğu unutulmamalıdır ve buna istinaden süslü cümlelerden uzak durulmalıdır. Sade ve anlaşılır olmalıdır.
 • Giriş bölümünde atıf verilerek ise en fazla 5-6 adet atıf verilmelidir.
 • ‘Yapılmıştır’, ‘kullanılmıştır’, ‘düşünülmüştür’ gibi akademik ifadeler kullanılmalıdır.
 • Çok fazla ayrıntıya da girilmeden, konunun genel bilgisi verilmelidir.
 • Eğer çalışmada kısaltma kullanılacaksa bu konuya da giriş bölümünde yer verilmelidir. Öncelikle kullanılacak terim veya söz kalıbını uzunca yazıp, kullanılacak kısaltma parantez içine yazılmalıdır. Örn: Devlet Tiyatroları (DT).
 • Genelden özele bir anlatım modeli benimsenmelidir.

Makale Giriş Kısmı Kaç Kelime Olmalı?

Bilimsel makale giriş bölümü maximum bir sayfa olmalıdır. Bu nedenle de 250-1000 kelime arasında değişmektedir. Ancak bazı dergi veya kurumlar bazen kriter belirtmektedir. Böyle durumlarda o kriterlere göre düzenleme yapılmalıdır.

İlginizi Çekebilir: İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Makalenin Giriş Kısmı Örnekleri

 • Deleuze-Guattari: Şizoanalitik Ontoloji Düzleminde Oedipal Bilinçdışının Yersizyurtsuzlaştırılması

Yazar: Sinan Kılıç

makale giris kismi

 • Spor Medyasında McDonaldslaşma: Sokrates Dergi Üzerine Bir İnceleme

Yazar: Ebru Melis Tumbul, Cumhur Aslan

makale giris 4

 • Bilgi Sosyolojisi Açısından Gerçekliğin Sosyal İnşası ve Gadamer Hermeneutiği

Yazar: Prof. Dr. Şeref Uluocak

makale giris 2

makale giris 3

İlginizi Çekebilir: Akademik Dergilerde Yayın Nasıl Yapılır?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sosyoloji Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı. ebrumelistumbul@gmail.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir