Bir Ülkede Ödenen Vergilerin Toplum Gelirine Oranına Ne Ad Verilir?

Bir Ülkede Ödenen Vergilerin Toplum Gelirine Oranına Ne Ad Verilir?
0

Bir ülkede ödenen vergilerin toplum gelirine oranına “vergi yükü” denir. Genel anlamda açıklamak gerekirse çalışan bireylerin elde edilen toplam gelirlerinden kamuya aktardıkları pay olarak açıklanmaktadır. Ayrıca vergi yükü bağlantılı farklı bağlamlara göre farklı türleri ile ortaya çıkmaktadır. Ele alındığı bağlama göre farklı biçimlerde de tanımlanabilmektedir. Vergi yükü; genel ekonomi, bölgeler, sektörler, kişiler ile ilişkili bir kavramdır.

Bir ülkedeki bireylerin yıllık dönem içerisinde ödediği vergilerin; bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına oranı olarak belirtilebilmektedir.

Toplam vergi yükü, Vergi gelirleri toplamına eşittir.

Yine vergi gelirleri toplamı, dolaylı vergiler ve dolaysız vergilerin toplamına eşittir.

Vergi Yükü Çeşitleri Nelerdir?

Birden fazla çeşidi olan vergi yükü farklı bağlamlara göre ele alınır. Bu nedenlerden vergi yükü kavramının tek bir tanımı bulunmamaktadır. Vergi yükü çeşitlerinin bilinmesi sayesinde bu unsurun hangi bağlamlarda yer aldığının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.

Vergi yükünün çeşitleri aşağıdaki gibidir:

Gerçek vergi yükü, Toplam vergi yükü, Net vergi yükü, Subjektif vergi yükü, , Kişisel vergi yükü, , Objektif vergi yükü, Bölgesel vergi yükü, Sektörel vergi yükü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir