Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nedir?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nedir?
birlesmis milletler mülteciler yuksek komiserligi
0

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 14 Aralık 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulmuştur. BMMYK’ye dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslar arası faaliyetleri koordine etme ve yürütme görevi verilmiştir. Asıl amacı mültecilerin haklarını ve refahını savunmak olan BMMYK, her bireyin sığınma talebinde bulunabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Örgütün dünya genelindeki operasyonları, kiralık uçaklara toptan gıda ve tıbbi malzeme tedariğinden, çalışanların istihdamı ve tehlikeli koşullarda güvenliğinin sağlanmasına kadar çeşitli unsurları içermektedir.

BMMYK’nın Çalışma alanları

1.Savunuculuk:

BMMYK’nın vatansız insanlar, yerlerinden edilmiş ve sığınma talep eden kişiler ve mültecileri korumak için yürüttüğü faaliyetlerde temel unsurdur. Bu prensip, müzakere, gözetim, bilgi akışı gibi faaliyetlerle beraberi yürütülen koruma stratejilerinin merkezinde yer alır. Zorla yerlerinden edilme durumlarında, BMMYK, hükümetleri, diğer karar mercilerini, iş birliği içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarını ve halkı etkileyebilmek adına savunuculuk görevini üstlenmektedir.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan, diğer ülkelerde veya kendi ülkelerinin diğer bölgelerinde güvenli bir ortam arayan ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin (ÜYEK) sürekli olarak yardıma ihtiyacı olmaktadır. Çoğu mülteci yanına eşya almadan yada çok az eşya alarak ülkelerinden ayrılmak durumunda kaldıkları için, BMMYK ve iş birliği içinde bulunduğu kuruluşlar ihtiyaç sahiplerine, barınak malzemeleri, ev eşyası ve bazı durumlarda gıda yardımı yapmaktadır. Mültecilere sağlanan bir diğer yardım da mültecilerin sığınma başvuru süreçlerini tamamlamalarına ve kayıt altına alınmalarına katkı sağlaması için danışmanlık hizmetidir.Ayrıca ülkesine dönmek isteyenlere yardım edilmektedir.

2.Kalıcı Çözümler:

BMMYK’nın temel hedefi mültecilerin temel insan haklarını korumak ve onların güvenli koşullar altında yaşamasını sağlamak iken, nihai hedefi mültecilerin hayatlarını huzur ve onur içinde yeniden inşası için kalıcı çözümler bulmaktır. Mültecilere sunulan 3 çeşit kalıcı çözüm biçimi bulunmaktadır: Gönüllü geri dönüş, yerel entegrasyon ve 2.bir ülkeye yerleştirme.

3.Acil Durum Müdahalesi:

BMMYK,acil durumlarda ihtiyaç duyulan yerlere yardım malzemeleri ve uzman ekipler göndermektedir. Acil durumlara müdahale etmek için BMMYK, dünyanı n her yerinde 500 bin kişiye aynı anda yardım edilecek bir Acil Durum Müdahale Ekibini sürekli hazır bulundurmaktadır.

4. Koruma\Güvenlik Ağı:

BMMYK, 50 milyondan fazla mülteci, sığınmacı, yerlerinden edilmiş ve vatansız kişinin temel insani haklarını koruyacak bir güvenlik ağı kumayı hedeflemektedir. Mültecilerin ülkelerine gönüllü olarak dönmesi, sığınmacı ülkelere entegrasyonu veya üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri gibi kalıcı çözümler üretilene kadar, onlara fiziksel ve kanuni koruma sağlamayı amaçlamaktadır.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir