Cuma, Eylül 25, 2020
Ana Sayfa Akademik Çalışma

Akademik Çalışma

Sosyoloji makaleleri ve sosyoloji çalışmalarının bulunduğu akademik ağırlıklı kategori. Sosyoloji ile ilgilenen bireylerin, kaleme aldıkları çalışmalar burada yayınlanır.

biyopolitika-pandemi-foucault

Foucault ve Agamben’de Biyopolitika ve Türkiye’de Pandemiye Yönelik Üretilen Politikaların Biyopolitika Üzerinden Okunması

ÖZET  İnsanlık tarihinde, her zaman olağanüstü dönemler yaşanmıştır. Covid-19 pandemi krizi de, hiç şüphesiz bu olağanüstü durumlardan bir tanesidir. Her kriz döneminde bazı düşünürlerin ortaya...
cinsiyet-karikaturleri

27 Karikatür İle Toplumsal Cinsiyet

GİRİŞ Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet rollerini karikatürlerde ve yazılarda incelemektir. Araştırma nesnesi olarak Gırgır Mizah Dergisi seçilmiştir. Gırgır’ın birkaç seçilme amacı vardır. Bunlardan bir...
queer-teori-sosyoloji

CİNSİYET: ÖZCÜ MÜ, OLUMSAL MI, BİYOLOJİK BİR GERÇEKLİK Mİ, YOKSA İNŞA EDİLMİŞ, YAPAY BİR...

Özet Feminizm, 18. Yüzyılın son çeyreği ile başlayan bir harekettir. Bu hareketin amacı özel ve kamusal alanda cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. İlk dönem kadın mücadelesinde cinsiyet,...
modern-dunya-yoksulluk

Modern Dünyanın Getirdiği Yoksulluk

Özet: Bu çalışmada dünya da ve Türkiye de büyük bir sorun olarak kentsel yoksulluk ve bununla birlikte oluşan diğer sorunlara değinmektedir. Konun kavramsal çerçevesinde...
toplumsal-cinsiyet-analizi

Toplumsal Cinsiyet Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri Ve Kuramsal Yaklaşımlar

Özet M.Ö. 600.000’li yıllardan itibaren insanlar arası etkileşimlerden mağara resimlerine, ana tanrıçalardan tarım toplumuna, feodal toplum yapısından kapitalist toplum yapısına ve günümüz 21.yüzyılda da toplumsal...
kentlesme-tarihi

Geçmişten Günümüze Kentleşme

ÖZET Bu çalışmada geçmişte günümüze kadar yaşanan gelişmeler de göz önüne alınarak kentleşmenin ne olduğu ve gelişimi vurgulanmıştır. Bilim ve ilerlemenin temel dayanağı olan kentlerdeki...
osmanlıda-sosyalizm-etkileri

Osmanlı Devleti’nde Sosyalizm İzleri

Özet Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için çareyi Batı’da arayan birtakım aydın, birçok fikir akımını Osmanlı toplumunda yaygınlaştırmışlardır. Bu fikir akımlarından biri de ‘sosyalizm’dir. Toplumun yararının gözetildiği...

Çocuk Suçluluğu

ÖZ Çocuk suçluluğu, toplumsal açıdan en çok üzerinde durulması gereken sorunların başında gelmektedir. Bunun en önemli nedeni çocukların toplumun aynası rolünü üstlenmeleridir. Toplumdaki her sorun,...
beck-risk

Ulrich Beck | Risk Toplumu

ÖZ Çağdaş Alman sosyolog Ulrich Beck’e göre “modernin ötesinde” bir toplum içinde değil “ikinci modernlik” olarak adlandırdığı bir toplum içerisinde yaşamaktayız. Eski sanayi toplumu ortadan...
nufus-politikalari

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Kadar Uygulanan Nüfus Politikalarına Genel Bir Bakış

ÖZ Devletlerin egemenliklerini belirli bir yerde kurduktan sonra nüfusunun niteliğini ve niceliğini artırmak, azaltmak, korumak ve geliştirmek için belirli nüfus politiklarını tercih etmekte ve uygulamaktadırlar....

Son Yayınlar