Çok Kültürlülük Nedir?

Çok Kültürlülük Nedir?
cok kulturluluk nedir
0

Kültürel çoğulculuk veya çok kültürlülük farklı sosyal kültürlerin bir arada çatışmadan yaşadığı bir toplum tipini ifade etmekte kullanılır. İdeal bir birlikte yaşama formu olarak sunulan çok kültürlülük, bir toplumu oluşturan her bir etnik, dini, kültürel grubun kendi değerlerini koruyarak o toplumda uyum içinde var olabilmesi demektir. Farklılıklar içinde birliği ifade eden çok kültürlülük, kültürleri eşit tutmayı, kültürler arasındaki hiyerarşi oluşturmamayı öngördüğü gibi çoğulculuğa da geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefler. Göçmen ülkelerindeki bütün etnik grupların tam bir asimilasyon veya tam uyum yaşadıkları söylenemez. Bazı grupların grup kimliklerini koruyarak entegre olmak istemeleri çok kültürlülük veya mozaik modeli de denen farklı alternatifler üzerinde düşünmeyi gerektirmiştir. Bu model için en uygun örnek olarak Kanada’da grup kimlikleri ile yaşayan Qebec Fransızları gösterilmektedir. Entegrasyonun asimilasyon olmadan da olabileceği tezine dayanan mozaik modelinde bir erimeden veya asimilasyondan çok, grup kimliği farklılıklarının yaşatılmasına da imkan veren bir uyumdan söz edilmektedir. Felsefi olarak çok kültürlülük, ırka dayalı görüşlerden kültürel görüşlere, sosyolojik olarak yabancı ya da göçmen olmaktan yerliliğe kültürel olarak da Avrupalı monokültürlerin sonu teziyle kurgulanmaktadır. KYMLİCA, Batı demokrasileri için çok kültürlülüğün Hala geçerli ve ideal bir entegrasyon ve birlikte yaşama modeli olabileceğini ancak bu süreci engelleyecek veya kolaylaştıracak 5 temel faktör bulunduğu ifade etmektedir:

  1. Etnik ilişkilerin güvensiz hale gelmesi ( Güvenlik tedbirlerinin Azaltılması); Eğer devlet göçmenleri bir güvenlik tehdidi olarak algılarsa çok kültürlülüğe verilen destek ve azınlıkların çok kültürlü hak taleplerini dile getirme olanaklarını bile azaltacaktır.
  2. Sınır Kontrolü: çok kültürlülük ülkelerin çok sayıda yasa dışı göçmen ya da mülteci ile karşı karşıya kaldığı ülkelerde daha da tartışmalı hale gelmektedir.
  3. Göçmen Grupların Çeşitliliği: Göçmenler, ezici bir çoğunlukla tek bir gönderici ülkeden değil de birçok farklı gönderici ülkeden geldiklerinde çok kültürlülük en iyi şekilde çalışır.
  4. Ekonomik Katkılar: Çok kültürlülüğe destek göçmenlerin kendi üzerlerine düşeni yaptıkları ve topluma özellikle ekonomik anlamda katkıda bulunmak için iyi niyetli bir çaba içerisinde oldukları algısına bağlıdır.

Uyarı: Çok Kültürlülük TDK kurallarına göre ayrı yazılmaktadır. Çokkültürlülük yazımı yanlıştır. Doğru olanı Çok Kültürlülük.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir