Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış

Devlet ve Din İlişkisi Sosyolojik Bakış
devlet din iliskisi
0

Aile ve eğitsel kurumlarda bir bütün olarak toplum içinde elde edilen dini değerler siyasa değerlerinde biçimlendiricisi olmaktadır. İnsanların oy verme davranışına varıncaya kadar dini eğilimlerin etkili olduğu bilinmektedir. Sosyal kurumlar nezdinde din bu kadar etkili olduğu için onun dolayımında bazen yüksek sesli tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Din insanlığın başlangıcından itibaren var olan bir kurumdur. Onun olgusal gerçeklik tüm modern yasalarca kabul edilmiş dini düşünce, davranış, ibadet ve eğitim hakkı anayasa maddeleri ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

Evrensel Din ve Devlet

Milli dinden evrensel dine geçildiğinde yeni evrensel değerler ortaya çıkmaktadır. İslamiyet’in dışında hiçbir yerde devlet henüz kurulmuş olan evrensel dinin bir ifade ve hayat şekli olmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık, Hz. Musa ve Hz. İsa’dan çok daha sonraki dönemlerde din egemen olduğu bir devlette kavuşabilmişti.

  • Hristiyanlığın devlet tutumu: Başlangıçtan Protestanlığın ortaya çıkışına kadar Hristiyanlıkta birbirinden oldukça farklı devlet tutumlarından söz edilebilir. Hz. İsa’nın devletten çok az bahsettiği ve ona genellikle ilgisiz kaldığında bilinmektedir. Roma Devleti Hristiyanları dini inançlarının zıttı olarak birtakım şeyler yapmaya zorladığı zaman bu ilgisizlik devleti reddeden bir keskin bir düşmanlığa dönüşmüştür.

  • Katolisizmin devlet tutumu: Katolisizm ile birlikte devlete yönelik pozitif tutumlar belirlenmeye başlanmıştır. Dünyanın sonunu bekleyişi ikinci plana geçmiş devletin Tanrısal bir kurum olarak tanındığı bir yapı olarak elde edildi. Klise örgütlenmesi içinde devletin tanrının hâkimiyetini kurma aracı görüldüğü bir dönem belirdi.

  • Protestanlıkta devlet tutumu. Protestanlıkta devlet, negatif olarak değerlendirilmez. Din ve kilisenin her birinin hayatını başka yönlerine hitap ettiğine inanılır. Kilisenin görevi, dünyevi hakimiyeti sağlamak değil hıristiyanlığı yaymak ve insanları dindarlaştırmaktır.

Teokrasi Nedir?

Siyasi otorite ile dini otoritenin aynı şahıs toplanmasından oluşan yönetim biçimini teokrasi adı verilir. Teokrasi manevi bir egemenlik şeklidir, iktidarın tanrının temsilcisi olarak ruhban sınıfın eline geçmiştir.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir