Ekonomi Temelli Göç Kuramları

Ekonomi Temelli Göç Kuramları
0

Bu makalede ekonomi temelli göç kuramları, göç sosyolojisi ders notu çerçevesinde aktarılmıştır. Lütfen, bütünlük aramayınız. İyi okumalar.

Emek piyasasındaki arz talep durumuyla yakından ilişkilidir. Mesela Türkiye’de çobanlık açığı var. Kırgızlar bu açığı bir iş imkânı olarak görüp göç etmektedir.

Neo-Klasik Ekonomi Kuramı Nedir?

Neo-Klasik ekonomi kuramında emek fazlasına sahip olan ülkeler aynı zamanda düşük bir ücret piyasasına da sahip olurken, kısıtlı bir emek piyasasına sahip olan ülkelerde ücret düzeyleri daha yüksek olmaktadır. Bu ücret farklılıkları ülkelerarası göçe neden olmaktadır. Makro ve mikro düzeyde olabilir. Makro düzeyde, ülkeler arası dengenin sağlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Mikro düzeyi ise bireyin, kişisel kar zarar hesabına göre göç hareketini başlatmasını içermektedir.

Yeni Ekonomi Kuramı Nedir?

Göç bireysel değil kolektif bir karardır. Az gelişmiş ülkelerde daha rahat bir yaşam için aile fertlerinden birini gelişmiş ülkeye gönderirler. Böylelikle ailenin gelir düzeyi artmaktadır. Ayrıca ekonomik güvence sağlamaktadırlar.

İkiye Bölünmüş Emek Piyasası Kuramı Nedir?

Micheal Piore’ye göre kapitalizm, işçilere düşük ücret vermek için göçmen işçi alma eğilimindedir. Piore’ye göre modern toplumda iş gücü piyasası iki sektöre ayrılır. Birincisi sektördeki sermayesi yoğun işler, büyük oranda yerli işçiler tarafından görülür. Bu işçiler, sosyal güvenlik vb gibi haklardan tam anlamıyla faydalanırlar. İkinci sektörde ise yoğun, vasıfsız, istikrarsız ve çoğu zaman sosyal güvencesiz bir işçilik vardır. Yerli işçilerin rağbet etmediği ikinci sektördeki emek açığı göçmen işçiler tarafından doldurulmaktadır. İş gücü piyasasındaki bu ikili yapı, bölünmüş iş gücü piyasasını oluşturmaktadır. Emek piyasasındaki ayrışmada rekabet, toplumsal cinsiyet ve etnisite de önemli rol oynamaktadır.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir