En İyi Veri Analiz Programları | Tercih Edilen 18 Program

En İyi Veri Analiz Programları | Tercih Edilen 18 Program
0

Veri analiz programları; akademiden pazarlamaya, finanstan insan kaynaklarına, şirket içi performanslardan çeşitli operasyonların yönetilmesine kadar sayılabilecek birçok alanda analiz ve raporlama hizmeti sunmaktadır.

Verinin içeriğine, programın kapsamına ve sürecine, yöntemin nicel ya da nitel olmasına göre oluşturulan veri analiz yazılımları ile verilerin programa işlenmesi, analiz edilmesi ve hatta görselleştirilmesinden çeşitli çıkarımların yapılmasına kadar talep edilen pek çok sonuç rapor haline getirilerek analiz amacına hizmet etmektedir.

Veri analizi yapılan programlar ile veriler, kısa sürede ve hatasız şekilde analiz edilebilmekte ve birçok değişkene göre sonuçlar belirlenebilmektedir.

Günümüzde küçük veya büyük ölçekli şirketler, veri analizi hizmetleri ile piyasadaki müşteri potansiyelini artırmaya çalışırken, gerek ücretli gerekse ücretsiz versiyonları ile web sayfaları üzerinden veya uygulamalar yolu ile temin edilen programlar bireysel anlamda yapılan veri analizi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, yazımız ile özellikle sosyal bilimler alanı başta olmak üzere sağlık bilimlerinden fen bilimlerine birçok alanda sıklıkla kullanımı olan en iyi veri analiz programlarına yer verilmiştir. İçerikteki her bir programın anlatımında ücretli ve/veya ücretsiz veri analiz programı olup olmadığı açıklanırken, kullanım yönlerini hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, kullanıcılar için faydalı olabileceği düşünülen en iyi veri analizi sağlayan yapay zekâ araçlarından da bahsedilmiştir.

İşte sizin için derlediğimiz en iyi veri analizi programları şu şekildedir:

SPSS

Sosyal bilimler başta olmak üzere sağlık ve fen bilimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Alışkın olduğumuz bir ara yüze sahip olan program esnek ve ölçeklenebilirdir. Programın tam sürümü pahalı olsa da 30 günlük deneme süresi ile ücretsiz kullanılabilinir. Windows ve Mac işletim sistemlerinde kullanmaya uygun bir veri analiz yazılımıdır. Yazılım vasıtası ile mod, medyan, standart sapma gibi temel istatistiklerin yanı sıra dağılım, korelasyon, geçerlilik, regresyon, faktör, içerik, varyans ve bağlantı gibi birçok analiz bu program vasıtası ile yapılabilir.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenir. Veri içeriğini kontrol ve temizleme ‘Variable View’ ve ‘Data View’ üzerinden yapılır. ‘Transform’ menüsü üzerinden dönüşüm ve hesaplamalar yapılabilir. Analiz menüsü üzerinden de çeşitli analiz araçlarına erişilmektedir. Grafik oluşturma seçeneğinden grafik oluşturula bilinir. Sonuç ve raporlama ‘Output View’ penceresinden elde edilir.

R PROJECT

İstatistiki hesaplamalar ve grafikleri için kullanılır. Programlama dili R ‘dir. Kurulumunun kolay olması ve ücretsiz olması kullanımını yaygınlaştırmıştır. Linux, Windows ve Mac işletim sistemlerinde kullanmaya uygun bir veri analiz yazılımıdır. Öğrenmesi biraz zaman alsa da dağılım, varyans, bağlantı, sentiment, yüzdelik dağılım doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, makine öğrenimi, klasik istatistik testleri, büyük veri analizi, zaman serileri analizi, faktör, sınıflandırma, kümeleme gibi çok geniş analiz ve grafik teknikleri sunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: R kod tabanlı bir dil olduğu için analiz için kod yazmak durumundayız. Etkin olarak yazacağınız bir kod ile yapmanız gereken sadece kodlarda değişken isimlerini belirleyip değiştirmek olacaktır.

STATISTICA

İstatistik ve veri analizi programıdır. Tahmine dayalı modelleme, kümeleme, sınıflandırma tekniklerinin yanı sıra veri analizi, veri yönetimi, veri görselleştirme ve veri madenciliği gibi prosedürleri içerir. Grafiklerin çıktı olarak alınma imkânı bulunmaktadır. Ücretli bir yazılımdır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenir. ‘Data’ sekmesi üzerinden veriler değerlendirilir. ‘Statistics’ gibi benzeri menülerden istatiksel analizler gerçekleştirilir. Veri madenciliği için özel algoritmalar oluşturulabilir. ‘File’ menüsünden sonuç raporlanıp çıktısı alınabilir.

STATA

Sosyal ve sağlık bilimlerinin en çok kullanılan programlarından biridir. Kod ve pencere açma şartı ile bizlere analiz yapma şansı tanır. Bu özelliği önemli avantajlarından biridir. Yazılım ile veri işleme, görselleştirme, istatistikler ve otomatik raporlama sağlanmakta olup, bu yönü ile özel ve entegre bir analiz sistemidir. Program ücreti olup, 30 günlük deneme süresi ile ücretsiz kullanılabilir. Sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, biyotıp ve epidemiyoloji alanında çalışan araştırmacılar tarafından kullanılan yazılım, kolay kullanımı ile birlikte SPSS ve Statistica’ya göre daha ucuz olduğunu söylemekte mümkündür.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Hem kod hem de menü tabanlı bir uygulama sunmaktadır. Mesela veri yüklemek için ‘use’ veya ‘import’ komutları, veri inceleme ve temizleme için ‘describe’, ‘browse’ vs. komutları, istatiksel analiz için ‘regress’, ‘anova’ vb. komutları kullanılınır. Kısacası veri yüklemeden analizine ve raporlamaya göre uygun komutlar belirlenerek kodlar vasıtası ile analiz yapılır.

SAS

Bu analiz programını çoğunlukla holdingler veya bu perspektifteki ticari işletmeler tercih etmektedir. İstatistiksel analize ilişkin birçok özelliği bulunmaktadır. Tüm özelliklerin yer almadığı demo sürümlerinin 30 günlük deneme ücretsiz deneme kullanımları mevcuttur. Abonelik almak için firmaya başvurup teklif alınmaktadır. SAS Türkiye kolu bulunan firmanın temsilcisine ulaşarak detaylı bilgi alınabilinir. Analiz içinde paket sürümler yer almaktadır. Bu sürümlerden akademisyenler, öğrenciler veya öğretmenler ücretsiz ya da düşük bir ücretle faydalanabilmektedir. Kurulumu oldukça kolay olan paket sürümlerle veri çıkarma ve dönüşümü, veri güncelleme ve değiştirme ile grafikler eşliğinde rapor oluşturma imkânı bulunmaktadır. Yazılımın kolay ve ücretsiz olan versiyonunu indirmek için University Edition sürümünü kullanabilinir.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Bu analiz sistemi de aynı R gibi kodlamaya dayanır. Ancak R’ye kıyasla zor ve biraz süre gerektirebilir. Kod oluşturulduktan sona kodların kullanımı analizlere göre değişkenlik göstermektedir.

İlginizi Çekebilir: Sosyal Bilimlerde Veri Toplama Yöntemleri

JAMOVİ

R istatistik dili üzerine inşa edilmiştir. Kullanıcı dostu olan program 3. nesil bir istatistik yazılımıdır. SPSS ve SAS gibi ücretli programlara alternatif olarak oluşturulmuş kolay bir kullanıma sahiptir. İyi yönlerinden biride ücretsiz olmasıdır. Açık kaynak kodlu ve kullanımının kolay olması en önemli avantajlarındandır. Windows ve Mac işletim sistemlerinde kullanmaya uygun bir veri analiz yazılımıdır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Basit bir ızgara üzerinden verilerin girişi yapılır. Menülere erişim kolaylığı ile değişkenler veri giriş ekranından belirlenir. Sonra ise uygun analiz tekniği ile sonuç oluşturulur. Sonuçları sağ bölümde görmek mümkündür. Analiz sonuçları tablolar halinde sunulur. Sonuçları kolaylıkla kopyalayıp word’e aktarabiliriz.

MAXQDA

Nitel veri analizi için tercih edilmektedir. Verileri sisteme işlenmesi, yorumlanması ve derinlemesine analiz için kullanılır. Verileri kodlama, kategorilere ayırma veya etiketleme özelliği vardır. Ayrıca ses, görüntü veya metinleri içe aktarabilir. İlişkisel analiz oluşturarak farklı raporlama çeşitlerini kullanıcıya sunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Çoğunlukla nitel veri analiz yazılımıdır. Yeni bir proje oluşturularak başlanılır. ‘Data’ menüsünden veri içe aktarılır. Dosya metin, ses dosyası, görüntü olabilir. ‘Document System’ ya da ‘Code System’ panellerinden kodlama yapılır. Bu kodlar analizdeki tema ve kavramları temsil eder. ‘Code Relations Browser’ aracılığı ile kodlar arasındaki ilişki incenebilir. ‘Report’ menüsünden son hali raporlanabilir.

PSPP

SPSS’e alternatif olarak geliştirilmiş olmakla içerik olarak ayrılan yönleri bulunmaktadır. Öncelikle ücretsizdir. ANOVA, kümeleme analizi, ROC analizi, regresyon, korelasyon, dağılım analizi, doğrulayıcı faktör ve zaman serisi analizi gibi sıralanabilecek birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Yüksek çözünürlüklü grafikler, çıktı dosyalarında pdf, html gibi farklı farklı seçenekler, büyük hacimli verilerde çalışma özelliği sunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: SPSS ile uyumlu bir programdır. ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenir. Veri içeriğini kontrol ve temizleme ‘Variable View’ ve ‘Data View’ üzerinden yapılır. ‘Transform’ menüsü üzerinden dönüşüm ve hesaplamalar yapılabilir. Analiz menüsü üzerinden de çeşitli analiz araçlarına erişilmektedir. Grafik oluşturma seçeneğinden grafik oluşturula bilinir. Sonuç ve raporlama ‘Output View’ penceresinden elde edilir.

Keşfedin: Akademik Mail Nasıl Atılır?

JASP

SPSS’e benzer bir arayüzü bulunmaktadır. Kullanımı kolaydır ve ücretsizdir. ANOVA, T testi, regresyon, faktör analizi, algoritma denemeleri ve yüzdelik dilimler gibi sıralanabilecek birçok fonksiyonu bulunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Öncelikle ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenerek ‘Data’ sekmesi üzerinden verilerinizi incelebilirsiniz. Analiz menüsünden ise T-test, anova gibi. analiz tercihini belirleyip analizi gerçekleştirebilirsiniz. ‘Plots’ sekmesi yolu ile grafik ve görselleştirme yapabilir ve ‘Output’ sekmesi altından da sonuç ve çıkarımlara ulaşabilirsiniz.

MATLAB

Başlangıçta matematik alanında kullanılan MATLAB, şimdi birçok alanda kullanılmaktadır. MATLAB, aslında bir yazılım uygulamasıdır. Bu sebeple, R Project’e benzer özellik gösterir. Tıpkı Excel programı gibidir ama ondan farklı olarak binlerce formülün üstünde istatistiksel analizlere elverişli bir programlama dili vardır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Öncelikle ‘load’ komutu ile veya GUI üzerinden ‘Import Data’ seçeneği yolu ile programa veriler yüklenir. Görselleştirme seçenekleri, veri temizle gibi seçenekler için ‘plot’, ‘hist’, ‘cleanData’ gibi fonksiyonlar kullanılır. Her bir analis ve grafik oluşturma için kullanılan ayrı fonksiyonlar vardır. Bu sebeple spesifik ihtiyaçlara özel fonksiyonları önceden belirlemek faydalı olacaktır. Sonrasında istenilen formatta tablo, grafik ve sonuç raporlanabilir.

JMP

Bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Ücretlidir. Basit bir ara yüzü olan program çok sık tercih edilmektedir. Türkçe dilini destekliyor oluşu ile kolay bir kullanımı da sahiptir. regresyon, faktör analizi, algoritma denemeleri ve yüzdelik dilimler gibi sıralanabilecek birçok fonksiyonu bulunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Sürükle bırak mantığı olan bu programda ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenerek ‘Tables’ menüsünden ‘Explore’ seçeneği yolu ile veri görselleştirme ve temizleme işlemi yapılır. Analiz menüsü yolu ile istenilen analiz türüne göre analiz işlemi gerçekleştirilir. İsteğe göre grafik oluşturmada yapılabilir. Analiz sonuçları ve grafiklerin son haline yine ‘file’ menüsünden ‘Export’ veya ‘Save’ seçeneği ile ulaşılır.

MiniTab

Endüstriyel alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Ücretli bir uygulamadır. Hatta abonelik ücreti bile diğer uygulamalara göre yüksektir. Satış takibi, pazarlama analizleri, fiyat değerlendirmeleri, performans incelemeleri ile ciro ve maliyet hesaplamaları gibi özellikleri bulunmaktadır.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Öncelikle ‘File’ menüsü üzerinden ‘Open’ seçeneği üzerinden veri dosyası yüklenerek ‘Stat’ menüsü üzerinden analiz tercihine göre çeşitli araçların seçimi ve parametrelerin belirlenmesi yapılır. İsteğe göre grafik oluşturmada yapılabilir. Analiz sonuçları ve grafiklerin son haline yine ‘file’ menüsünden ‘Export’ veya ‘Copy’ seçeneği ile ulaşılır.

Microsoft Excel

Microsoft tarafından geliştirilen excel çok sık kullanılan ofis programıdır. Veriyi kolay ve rahat bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Tablolama tekniği kullanılmaktadır. Tablolar için birçok farklı özellik sunan programı öğrenmesi oldukça kolay ve eğlencelidir.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Verileri Excel’e yüklemek için öncelikle bir çalışma sayfası açılır. Hücrelere veriler girilir. Başlık, satır, sütun eklenebilir. Çeşitli formüller oluşturularak veri filtreleme, sıralama, sonuç ve çıkarımda bulunma işlemleri sağlanır. Bu sonuçlar tablo veya grafiğe dönüştürülebilir.

Python

Bir program dili olan Python ile oluşturacağınız küçük scriptler yani yazılımlar ile veri kazımak oldukça kolaydır. Veri analizi yapan yazılımlara baktığımızda birçoğunun Python ile kodlandığını görürüz. Bu yönünü devasa kütüphanesine borçludur. Bu durum program yazılımcısına kolaylık sağlarken zaman da kazandırmaktadır.

Zoho Analytics

Zoho Analytics’in en keyifli yanı kullanıcıya renkli ve anlaşılması kolay sunumlar yapma imkânı sunmasıdır. Bu veri analiz yazılım ile; TXT, CSV, HTML ve Excel uzantılı çıktı alınabilir. Güçlü ve güvenlidir. İş birliği yapması kolaydır. HTTP destekli API sunmaktadır.

SPLUNK

Mobil artırılmış gerçeklik sunan Splunk yazılımı, en iyi veri analiz yazılımlarından biridir. Splunk, girdiğiniz veriler gerçek zamanlı olarak uygulanabilir yapıdadır. Kolay bir kullanım ara yüzü bulunur. Yani teknik bir bilgisi olmayan bir kişi bile bu yazılımı kullanabilir. Sunduğu tabloların mobil uyumlu olması telefon ve tabletlerde sorunsuz bir şekilde okunmasına olanak sağlar. Bu yazılımdan elde edilen çıktıların QR ve NFC ile taranma seçeneği mevcuttur.

TABLEAU

Son derece gelişmiş bir yazılımdır. Profesyonel raporlama hizmeti sunar. Basit çaplı veri analizi ile herkesin anlayacağı doğru sonuçlar çıkarır. Renkli infografikler sunumları ile etkili sunumlar yapmanıza olanak sağlar. Uygulama kolaylığı ve büyük oranda veriyi işleme özelliği performansından önemli bir unsurdur.

Kullanım şeklini ise şu şekilde özetlemek mümkündür: Sürükle bırak mantığı olan bu yazılımın ‘Connect’ kısmından veri kaynağı seçilir. Veri bağlantısı kurulunca ‘Data Source’ kısmından veri inceleme ve temizliği yapılabilir. ‘Sheet’ sekmesinden çalışma sayfası oluşturulur. Çalışma sayfası üzerinden çeşitli grafik ve görseller oluşturulur. Analiz noktasında filtreleme yapılabilir. ‘File’ menüsünden ‘Export’ veya ‘Save’ seçeneği ile raporlama yapılır.

Google Fusion Tables

Google tarafından geliştirilmiştir. Gelişmiş bir veri analiz programıdır. Kolay görselleştirme imkânı sunar. Aynı zamanda harita üzerinde çalışmayı da sağlamaktadır. Yani haritalama konusunda oldukça başarılıdır. Kolay bir ara yüze sahiptir. Kullanımı noktasında Google size yönlendirmede bulunacaktır.

En İyi Veri Analizi Sağlayan Yapay Zekâ Araçları

Artık hiçbir istatistiki bilgiye sahip olmasanız bile edinebileceğiniz ücretli veya ücretsiz yapay zekâ araçları ile profesyonel veri analizleri yapabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz birkaç tane yapay zekâ aracını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Julius Al

Analiz, görselleştirme ve yorumlama sağlar. Kullanıcı dostudur. E-Tablolar (.xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .csv), Postgres veri tabanları ve Google E-Tablolar gibi birçok veri dosyası biçimini desteklemektedir. Sohbet ara yüzü doğrudan bir kaynağa bağlantı vermektedir. Birden çok sekme yoluyla e-tablolar analiz edilebilir. Kullanımı kolaydır.

Microsoft Power Bl

Veri analizinde veri sıralama ve iç görüleri görselleştirmeyi sağlar. Kullanıcılara olası her kaynaktan veri almasına ve akabinde rapor ve pano oluşturmasına imkân verir. Excel veya Azure Machine Learning gibi araçlarla tümleştirmeyi destekler. Veri raporlama, görselleştirme ve gösterge panoları oluşturmayı kolaylıkla yapabilir. Bellek ve hız kısıtlaması olmaksızın güvenle çalışır.

Polimer

Veri analistleri için verileri akıcı ve güçlü bir veritabanına dönüştürür. Kullanımı için herhangi bir kodlama gerektirmez. Veri analizi sonucu sonuç e-tablolar olarak platforma yüklenir ve modern bir veritabanına anında dönüştürülür. Aracın veri analistlerinden dijital pazarlamacılara içerik

Akkio

Bir iş analitiği ve tahmin aracı olan Akkio, veri analizi ve sonuç tahmini yapmaya olanak sağlar. Yeni başlayanlar için kolaylık sağlayan bu Al aracı, veri kümelerini yüklemeyi ve istenilen değişkeni seçmeyi sağlayarak pazarlama ve satış için oldukça kullanışlıdır. Bir kodlama deneyimine ihtiyaç duymaz.

MonkeyLearn

Verileri görselleştirmeye ve yeniden düzenlemeye olanak sağlar. Kodlamasız bir platformdur. Verileri konuya veya amaca göre otomatik olarak sıralar. Verileri ayıklamaya yardımcı olur. Zamandan tasarruf sağlar. Kodlamaya ihtiyaç duymaz. Vurgu, sıralama ve işleme gibi alanlarda kategorilime sağlar.

Qlik Sense

Kullanımı kolay minimal bir tasarıma sahiptir. Geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Sunulan veri görselleri analizi kolaylaştırırken zaman açısından da tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Kullanım yönü ile en iyi veri analiz yazılımları arasında bulunan Qlik Sense’in sürükle ve bırak özelliği bulundurmaktadır. Aynı zamanda, farklı veri kaynaklarından aldığı hızlı ve güvenilir bağlantılar ile analizi daha zengin kılmaktadır.

Keşfedin: Makale Nasıl Yazılır?

Uzman Sosyolog ve Aile Danışmanı. Bilgi ve İletişim: rabia.kivrak@sosyologer.com

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir