Felsefenin Ortaya Çıkışı, Felsefe Neden İyonya’da Ortaya Çıktı?

Felsefenin Ortaya Çıkışı, Felsefe Neden İyonya’da Ortaya Çıktı?
0

Felsefenin ortaya çıkışı, 7.yüzyılda İyonya Medeniyeti’nin Milet Kenti’nde gerçekleşmiştir. Milet, ticaretin yoğun olduğu bir liman kentidir. Diğer medeniyetlerle etkileşim halinde olması, özgürlüklere saygı duyulması, hoşgörülü olunması ve ekonomik refahın yüksek olması felsefenin burada çıkmasına sebep olmuştur. Felsefenin kurucusu Thales’dir.

Felsefenin Kurucusu Kimdir?

Felsefenin kurucusu, Thales’dir. Gerçek anlamda felsefi etkinlikleri ile kurucu sayılan diğer bir filozof ise Platondur. Modern anlamda felsefenin kurucusu Farabi iken İslam felsefesinin kurucusu Farabi’dir.

Felsefe Nerede Ortaya Çıktı?

Felsefe 7.yüzyılda İyonya’nın Milet Kenti’nde ortaya çıkmıştır. O dönemlerde Milet, önemli bir ticaret merkezi konumundaydı. Milet bir liman kentidir.

Felsefe Neden İyonya’da Ortaya Çıktı?

Felsefenin İyonya’da çıkma sebebi; İyonya’nın Milet Kenti, ticaretin yoğun olduğu bir kenttir. Bu nedenle de farklı kültürlerin ve insanların sürekli olarak etkileşim halinde olduğu bir yerdir. Bu da zamanla farklı görüşlerin ve fikirlerin karşılaşmasını ve sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Buna ek olarak İyonya’nın ekonomik anlamda çok iyi olması ve refahın yüksek olması felsefenin Milet’de çıkmasının sebepleri arasında yer almaktadır.

Ekonomik refah bakımından yüksek olması, felsefe ve bilim gibi alanlarla da ilgilenilmesine yol açmıştır. Bunun yanı sıra hoşgörü ortamı, saygı ortamı da özgür bir ortam sağlamıştır. Özgür ortamda da felsefe yapma işi kolaylaşmıştır. Felsefenin doğuşu kısaca bu şekilde ifade edilebilmektedir.

Felsefenin Ortaya Çıkmasına Neler Etki Etmiş Olabilir?

Felsefenin ortaya çıktığı yer olan İyonya ile Mısır, Mezopotamya, Fenike ve İran arasında ciddi anlamda bir etkileşim olmuştur. İyonya/Milet’te denizcilik ve tarım konusunda gelmiş durumdaydı. Bunun yanı sıra ekonomik anlamda refah içerisinde olmalarından dolayı düşünce etkinlikleri ve bilime ayrılabilen vakit daha fazlaydı. Şu bir gerçektir ki; bir yerde felsefe yapmak için ekonomik refahın olması gerekmektedir. Bu şartlar içinde İyonya/Milet, farklı görüşlere saygının, hoşgörünün ve bilme merakının olduğu bir kent haline gelmiştir. Bu ortamda da felsefenin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Madde madde felsefenin ortaya çıkma sebeplerine bakarsak;

  • İyonya’nın ekonomik anlamda refah olması.
  • Hoşgörü ortamının İyonya’da olması ve farklı medeniyetler ile etkileşim halinde olması.
  • Düşüncelere saygı duyulması ve özgür bir ortamın olması. Felsefenin ortaya çıkması için özgür ortam önemli bir maddedir.
  • Milet halkının baskı altında olmadan ekonomik faaliyetler ve kültürel faaliyetler sürdürebilmesi.
  • Ekonomik refahlığın, boş vakit ve bilme isteğini desteklemesi.

Baskı ve fakirliğin olduğu yerlerde felsefenin gelişmediğini hatta izin verilmediğini görürsünüz.

Felsefenin Ortaya Çıkmasını Hazırlayan Koşullar

  • Ekonomik anlamda toplumun refah seviyesinin yüksek olması. Para haricinde farklı şeyleri de düşünme fırsatı ve zamanı olması.
  • Ticaret limanı olmasından dolayı kültürel etkileşime açık bir yer olması ve farklı düşünce sistemlerinin karşılaştığı yer olması.
  • Milet kentinde hoşgörü, saygı ve özgür bir ortamında bulunması.
  • İnsanların merak duygusunun artması.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir