Felsefi Metin Okuma Etkinliği ile Kazanılan Yetiler Nelerdir? 7 Madde

Felsefi Metin Okuma Etkinliği ile Kazanılan Yetiler Nelerdir? 7 Madde
0

Felsefi metin okuma etkinliği ile kazanılan yetiler nelerdir?

  • Felsefi metin okuma etkinliği öncelikli olarak bir olayı, bir durumu, bir olguyu ön yargısız kabul etmek yerine sorgulama yoluna gitmeyi öğretmektedir.
  • Konu her ne ise onu başından sonuna kadar inceleme, araştırma ve bir çıkarımda bulunma dürtüsü içerisine sokar.
  • Felsefi bir metin okuma etkinliği, düşünsel ya da materyal olarak durumu çözümleme ve sentezleme yetkinliği kazandırır.
  • Kişilerin her konuya eleştirel bir bakış açısıyla bakabilmesini sağlar.
  • Doğru bilinen, asla sorgulanamaz denilen tüm konuları sorgulayabilme potansiyeline eriştirir. Böylelikle gerçek bilgiye ulaşmak için birçok yol kastedilmiş olur.
  • Tek bir cevap, felsefenin işi değildir. Felsefenin ve felsefi metin okuma etkinliğinin amacı, çok yönlü düşünebilme ve alternatif açıklama yöntemlerini geliştirebilme yetkinliği oluşturabilmektir.
  • Felsefe bilginin, bilimin, hakikatin temelini meydana getiren ilkeler bütünüdür.

Burada bazen Tanrı’nın varlığı sorgulanır bazen doğrunun ne olduğu bazen de var oluş nedenimiz… Felsefenin önem verdiği bir diğer mesele de ahlak konusudur. Ahlak nedir, nasıl olmalıdır, kime göre iyi ahlak gibi pek çok soru yöneltilmiştir. Aslında buradaki temel konu, iyi ve kötünün ne olduğu ile ilgilidir. Dadizm’de ahlak, toplum kurallarına rağmen her istediğini yapabilme özgürlüğü iken Sokrates’e göre erdemli olmaktır. Nietzsche’ye göre ise ahlak sadece bir baskı mekanizmasıdır. Bunun gibi binlerce soruyu felsefenin içerisinde bulmak mümkün.

İşte Felsefi Metin Okuma Etkinliği, tüm bunları okuyup kendimizce doğruyu bulma yolculuğunda bizlere rehberlik eder. Farklı düşünebilme, farklı cevapların da var olduğunu keşfetme olanağı sağlar. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler de bunlardır. Modern, ahlaklı ve eleştirel bir toplumun yaratılabilmesi için felsefe olmazsa olmazdır.

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir