Göç Olgusu Nedir? Küresel Göç Eğitimleri Nelerdir?

Göç Olgusu Nedir? Küresel Göç Eğitimleri Nelerdir?
goc olgusu nedir
0

Bu yazı, göç sosyolojisi ders notu çerçevesinde ele alındığı için lütfen akışkanlık ve bütünlük beklemeyiniz. Göç olgusu nedir? Sorusu çerçevesinde Göç olgusu ele alınmıştır. İyi okumalar.

GÖÇ OLGUSU

Ülke içinde veya uluslararası boyutta göçü etkileyen temel faktörler itme ve çekme faktörleri olarak ikiye ayrılır. İtme faktörü (insanları yaşadıkları ülkeden iten herhangi bir sebep) göçün kaynak noktası, çekme faktörü ise göçün hedef noktası olan coğrafi kesim ile ilişkilidir. Adam Smith’e göre göçe zorlayan en önemli neden itici faktörlerdir. Yüksek ücretler ise temel çekici faktörlerdir. Smith’e göre ülkeler arası denge sağlandığında göç hareketlerinde azalma görülebilir.

Göç Kategorileri:

Thomas Faist, göç kategorilerini oluşturmada beş kriter saymaktadır: Alan (yere-uluslararası), zaman (geçici-kalıcı), boyut (bireysel-kitlesel), sebep (gönüllü-zorunlu) ve yasal durum.

Ekonomik göçler, misafir işçilik veya gurbetçilik olarak gerçekleşebileceği gibi kalıcı da olabilmektedir.

Küresel Göç Eğilimleri

Küresel göç eğiliminin ve ülkelere göre farklılık gösteren göçün içerik ve yapısının iyi anlaşılabilmesi için, dünyada göçü tetikleyen ikili yapının (göçün başladığı ve bittiği yer) çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Dünya üzerinde göçler genellikle Doğudan-Batıya, fakirden zengine doğru gerçekleşmektedir.

Castles ve Miller’e göre çağımızdaki göç eğilimini dört başlık altında toplamak mümkündür:

  1. Göçün küreselleşmesi: Göç veren ülke ve bölgeler çeşitlenmekte, böylece göç alan ülke ve bölgeler de farklı kültürel yapıdaki göçmenlerle zenginleşmektedir.
  2. Göçün Hızlanması: Göç hacmi her geçen gün büyümekte ve dünya ülkeleri de bu yeni duruma uygun yeni göç politikaları geliştirmektedir.
  3. Göçün Farklılaşması: Göç alan ülkeler artık sadece iş gücü ile değil, mülteci, sığınmacı gibi birçok göç tipi ile muhatap olmaktadır.
  4. Göçün Kadınsılaşması: Özellikle emek göçü açısından bakıldığında, çağımızda kadınların geçmişe göre daha fazla göç sürecine dahil oldukları görülmektedir.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir