Hudut Nedir? Anlamı Nedir?

Hudut Nedir? Anlamı Nedir?
hudut nedir 1
0

Hudut kelimesi, Arapça kökenli bir sözcüktür. Hükümetlerin, devletlerin yasal yetki alanlarını ve bu yetkilerin kullanıldığı toprakların coğrafi bitiş noktalarını ifade etmektedir. Hudut kelimesinin eşanlamlısı olan ‘sınır’ kelimesi günümüzde daha çok kullanılmaktadır.

Belirlenen bir noktayı geçmek için kişiyi tanımlayan vize, pasaport vb. belgelere ihtiyaç duyuluyorsa, o nokta ‘hudut’ olarak tanımlanır. Havaalanlarındaki yolcu geçiş noktaları bu nedenle hudut niteliğindedir.

Ülkeden giren ve çıkan hayvan, mal, para ve insan devletin kontrolü altındaysa, giriş ve çıkış olan liman ve gümrük noktaları da birer hudut niteliğindedir. Hudut olan noktalardan geçişler izinsiz ve yasal değil ise, geçiş yapan insan, hayvan, mal ve para kaçak niteliğindedir. Belirli durumlarda hastalıkları kontrol altına almak için devletler hudut kapılarını kapatabilir. Bunun örneğine, yakın bir zamanda, pandemi nedeniyle rastlanmıştır.

  • Örnek: Huduttan geçtikten sonra Türkiye’ye geleceğim.
  • Açıklama: Buradaki ”Hudut” kelimesi Türkiye sınırı anlamında kullanılmıştır. Genel kullanımı bu şekildedir.
  • Örnek: Askerliğim hudut bölgesine çıktı
  • Açıklama: Burada askerliğin sınır bölgesinde çıktığı belirtiliyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir