İletişim Sosyolojisi Nedir?

İletişim Sosyolojisi Nedir?
iletişim sosyolojisi kısa bir giriş
1

Yazıma iletişim sosyolojisi nedir? Sorusunun cevabını vererek başlayacağım. Çünkü, iletişim sosyolojisi çoğu kesim tarafından vasıfsız bir alt dal olarak görülmektedir. İletişimi, sosyoloji çerçevesinde ve sosyolojik boyutlarını iletişim sosyolojisi incelemektedir. İletişim sosyolojisi ne yapar? Sorusunun cevabını kısaca şöyle verelim; iletişim sosyolojisi, İletişimin toplumsal boyutu, iletişimin toplumdaki anlamı ve toplum üzerinde bıraktığı izleri, tarih içerisinde gösterdiği gelişimi, iletişim teorilerini, medyanın birey ve toplum üzerindeki etkisini incelemektedir.

İletişim sosyolojisi, daha çok kitle iletişim sosyolojisi olarak anlaşılmıştır. Tabi, bu anlaşılma daha çok tekniksel ağırlıklı olmuştur. Fakat iletişimi insan var eder. Bu nedenle de bu alan insanbilimsel bir alandır. Bu nedenle bu alanı sınırlamamak, sadece kitle iletişim araçlarına indirgemek sağlıklı bir hareket değildir.

İletişim Sosyolojisi Yeni Bir Disiplin Değildir!

Marx, Weber, Durkheim gibi sosyologlar, iletişim konusu ile yakından ilgilenmiştir. Marx’ın uzun bir dönem gazetecilik yaptığı bilinmektedir, Weber, ‘Basın Sosyolojisi’ çerçevesinde 7 sayfalık rapor yayınlamıştır. Durkheim ise İntihar eserinin 4.kısmında ‘toplumsal öykünme’ kavramını üzerine yazı kaleme almıştır.

Yukarıda da görüldüğü gibi iletişim sosyolojisi yeni yeni ortaya çıkan bir alt disiplin değildir. Sosyolojinin ilk zamanlarından beri hayatımızdadır. Sadece gün geçtikçe form değişikliğine ayak uydurmaktadır.

Bilimin yayılması iletişim ile mümkündür. İletişim ise çok geniş bir alandır. Bu nedenle iletişim tüm bilim dallarının birleşme noktasıdır. İletişim alanı, disiplinlerarası bir alandır

İletişim Sosyolojisinin Temelleri

İletişim sosyolojisi, ilk başlarda kişisel olarak kullanılmaya başlamıştır fakat daha sonradan kitlesel bir hal almıştır. Kitlesel bir boyuta geldiğinde ise çeşitli yönlendirmeler için kullanılmıştır.

Medya sosyolojisi disiplinin modern temelleri de tam burada atılıyor. Medya sosyolojisinin temellerinde; propaganda, manipüle, olumlu-olumsuz yönlendirme vardır. Bu nedenle de iletişim sosyolojisi adeta toplumsal yönlendirme aracı olabilmektedir.

Özellikle siyaset alanında siyasal iletişim çerçevesinde sıkça kullanılmaktadır. Çünkü, küreselleşen dünyada kitleler, sosyal medya alanlarına kaydı. Adeta miting alanlarının yerini hashtagler aldı. Bu nedenle de stratejiler sosyal medyaya doğru kayma yaşanmıştır. Sosyal medya üzerinden doğru stratejiyi uygulayan siyasetçilerin daha başarılı oldukları da ortadadır.

Sosyolojinin neredeyse çoğu temel konusu iletişim sosyolojisi çerçevesinde tartışılabilir; küreselleşme, enformasyon, bilgi çağı, ağ toplumu, kitle kültürü vs

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir