İngilizce > Türkçe Sosyoloji Kelime Oyunu

İngilizce > Türkçe Sosyoloji Kelime Oyunu
sos
0

Sosyoloji kelime oyunu ile Türkçe olarak ifade ettiğimiz sosyolojik terimlerin İngilizce karşılığını öğrenebilirsiniz. Boş vakitlerinizde kelime haznenizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Sosyoloji Kelime Oyunu

Sosyoloji Kelime Oyunu

Aşağıdaki İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıklarını tahmin edin:

Loading…

Geliştirme fikirleri, kelime önerileri ve karşılaştığınız hatalar için mail atınız: erel.alkan@sosyologer.com

sosyoloji kelime oyunuİngilizce Türkçe Sosyoloji Kelime Sözlüğü

Oyun İçerisinde Yer Alan Kelimelerin Listesi (Ezber Yapıp Kendinizi Test Edebilirsiniz)

 • Toplum - Society
 • Kültür - Culture
 • Sosyalizasyon - Socialization
 • Kimlik - Identity
 • Sosyal yapı - Social structure
 • Güç - Power
 • Norm - Norm
 • Değer - Value
 • Grup - Group
 • Kurum - Institution
 • Aile - Family
 • Toplumsal cinsiyet - Gender
 • Sınıf - Class
 • Toplumsal tabaka - Social stratification
 • Çatışma - Conflict
 • İşbölümü - Division of labor
 • İçselleştirme - Internalization
 • Modernleşme - Modernization
 • Sosyal değişim - Social change
 • Sosyal ilişkiler - Social relations
 • Sosyal hareketler - Social movements
 • Küreselleşme - Globalization
 • Sosyal adalet - Social justice
 • Göç - Migration
 • Ekonomi - Economy
 • Etnisite - Ethnicity
 • İletişim - Communication
 • Toplumsal kontrol - Social control
 • Toplumsal bilimler - Social sciences
 • Sosyal psikoloji - Social psychology
 • İçgüdü - Instinct
 • Ayrımcılık - Discrimination
 • Toplumsal sınıf - Social class
 • Anomi - Anomie
 • Din - Religion
 • Maneviyat - Spirituality
 • Laiklik - Secularism
 • Eşitsizlik - Inequality
 • Rol - Role
 • Sosyal normlar - Social norms
 • Kişisel alan - Personal space
 • Adanmışlık - Devotion
 • Bilgi - Knowledge
 • Tarih - History
 • Dışlanma - Exclusion
 • Entegrasyon - Integration
 • Kriz - Crisis
 • Refah - Welfare
 • Gelir dağılımı - Income distribution
 • Devrim - Revolution
 • Tüketim - Consumption
 • Medya - Media
 • Katılım - Participation
 • Toplumsal yapılanma - Social organization
 • Katmanlaşma - Layering
 • Çoğulculuk - Pluralism
 • Vatandaşlık - Citizenship
 • Otorite - Authority
 • Kültürel çeşitlilik - Cultural diversity
 • Toplumsal hareket - Social movement
 • Tarım - Agriculture
 • Suç - Crime
 • Ahlak - Ethics
 • Dini azınlıklar - Religious minorities
 • İzolasyon - Isolation
 • Tanrı - God
 • Dönüşüm - Transformation
 • Etik - Morality
 • İnsan hakları - Human rights
 • Sosyal yapılandırma - Social construction
 • Gelenek - Tradition
 • Geçim - Livelihood
 • Normativite - Normativity
 • İfade özgürlüğü - Freedom of expression
 • Katılımcılık - Inclusivity
 • Demokrasi - Democracy
 • Yabancılaşma - Alienation
 • Liderlik - Leadership
 • Dayanışma - Solidarity
 • Bilim - Science
 • Adalet - Justice
 • Farklılık - Difference
 • Yapısalcılık - Structuralism
 • Sosyal yapısalcılık - Social structuralism
 • Karşılaştırmalı - Comparative
 • Yapısalcı - Structuralist
 • İdeoloji - Ideology
 • Toplumsal olgu - Social phenomenon
 • Görecelilik - Relativism
 • Refah devleti - Welfare state
 • İşlevselcilik - Functionalism
 • Sosyal mücadele - Social struggle
 • Sosyal kimlik - Social identity
 • Rol çatışması - Role conflict
 • Eşitsizlikler - Inequalities
 • Kültürel sermaye - Cultural capital
 • İzah - Explanation
 • Sosyoloji - Sociology
 • Çok kültürlülük - Multiculturalism
 • Kültürel değişim - Cultural change
 • Sosyolojik hayal gücü: Sociological imagination
 • Sosyolojik teori: Sociological theory
 • Sosyolojik araştırma: Sociological research
 • Sosyolojik bakış açısı: Sociological perspective
 • Sosyolojik analiz: Sociological analysis
 • Sosyolojik araştırma: Sociological investigation
 • Sosyolojik kavram: Sociological concept
 • Sosyolojik sorgulama: Sociological inquiry
 • Sosyolojik çalışma: Sociological study
 • Sosyolojik açıklama: Sociological explanation
 • Sosyolojik kavram: Sociological concept
 • Sosyolojik yaklaşım: Sociological approach
 • Sosyolojik olgu: Sociological phenomenon
 • Sosyolojik teori: Sociological theory
 • Sosyolojik araştırma: Sociological research
 • Sosyolojik bakış açısı: Sociological perspective
 • Sosyolojik analiz: Sociological analysis
 • Sosyolojik araştırma: Sociological investigation
 • Sosyolojik kavram: Sociological concept
 • Sosyolojik sorgulama: Sociological inquiry
 • Sosyolojik çalışma: Sociological study
 • Sosyolojik açıklama: Sociological explanation
thumbnail
Keşfedin
APA 7 Formatıyla Kaynak Gösterme Aracı

Founder of Sosyologer

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir