İş Gücü Göçleri Dönemleri Nedir? / Göç Sosyolojisi

İş Gücü Göçleri Dönemleri Nedir? / Göç Sosyolojisi
0

Bu yayında göç sosyolojisi ders notu bağlamında işçi göçleri ele alınmıştır. Dönem dönem ele alınan not niteliğindeki yayında bilgiler, madde madde verilmiştir. Yazı, ders notu niteliğinde olduğu için lütfen bütünlük ve akışkanlık beklemeyiniz. Tamamen not ihtiyacına yöneliktir. Akademik makale amacı yoktur.

  • 1950-1960 Göç Dönemi : bu dönemin başlarında yapılan göçler şirketlerin ticeri ilişkileri üzerinden kısmen çağırdığı işçilerden oluşmaktaydı. Oraya stajyer işçi sıfatı ile gitmekteydi. Almanya ile Türkiye arasında imzalanan işgücü anlaşması ile birlikte özel şirketlerin temini de sonlanmış oldu.

  • 1960-1970 Göç Dönemi: 1961 anayasasıyla birlikte yürürlüğe giren seyahat özgürlüğü yasası göçü arttırmıştır. 1961’de iş gücü anlaşması kapsamında da binlerce insan Avrupaya göç etmiştir. Bu dönemde 1960-1967 ilk 5 yıllık kalkınma planı da faaliyete girmiştir. İşçi göçü sonucunda ülkeye döviz girişi, nüfus artış hızının azalması ve kalifiye işçi temini hedeflenmiştir. Bu anlaşmalar göç dalgasını başlatsa da sadece bu nedenler ile göü olmamıştır. Zincirleme ve siyasal göçünde önemli bir yeri bulunmaktadır. Göçün ilk dönemlerinde göü belirli süre sürecek ve geri dönüşün sağlanacağı düşünülmüştür ancak durum böyle olmamıştır. Yapılan anlaşmalar, Türkiyeden gelen işçilerin Almanyada serbestçe dolaşımını sınırlamaktaydı. Ayrıca kendi başlarına iş bulma imkanını ortadan kaldırmıştır. Yabancı işverenlerin arz ettikleri işler düşük statülü ve ağır işlerdir.

  • 1970-1980 Göç Dönemi: 1961 ile başlayan göç ekonomik krizin ortaya çıktığı 1073’e kadar devam etmiştir. Bu dönemde göç edenlere ek olarak başka bir göçün başladığı sosyal göç dönemidir. Aile birleşmeleri bu göçün misafirlik olduğunu gösteren en büyük göstergelerdir. Ayrıca daha sonraki yıllarda Türkkiye’nin girişimleri ile birlikte sosyal haklarda sağlanmıştır.

  • 1980-1990 Göç Dönemi: Avrupaya kitlesel göçün üçüncü dönemini, 1980 darbesiyle ortaya çıkan siyasal göç oluşturmaktadır. Siyasal baskılardan dolayı Fransa, İngiltere, Almanya başta olmak üzere yoğun bir iltica başvurusunda bulunulmuştur. Bu göç dalgası ile başetmek için Avrupa ülkeleri Türkiye ye vize uygulamaya başlamıştır. 1983-1994 yıllarında Almanya göç akımını durdurmak için Türkiye ye geri dönmeyi teşvik edici politikalar uygulamaya başlamıştır.

  • 1990-2000 Göç Dönemi: bu dönemin önemli olayı 1991 yılında yürürlüğe girmiş olan yabancılar yasasıdır. Bu yasa ile gençlerin, alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırılmıştır. 1989 yılında berlin duvarının yıkılması Almanya da işşizliği arttırmış ve böylelikle yabancı düşmanlığı artmıştır.

  • 2000 Sonrası Göç Dönemi: Türkiye’nin 2005 yılından itibaren ekonomisinin göreceli olarak düzelmesiyle geri dönüşlerin hızlandığı görülmektedir. Bu yıldan itibaren gidenlerin sayısı gelenlere oranla daha az olmuştur. Türkiye ye dönen vatandaşların çoğu iyi eğitim almış uzmanlardan oluşmaktaydı.

Merhaba ben Kübra Erciyas, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Sosyoloji arşivi oluşturma gayesi ile buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir