Kamu İhale Kanunu ve Usulleri


0

Kamu kurumlarının ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı ya da yapım işleri gerekli olduğunda keyfi uygulamalara yer verilmemesi gerekir. Bu tür işler yapılacağı zaman ihale yapılmak sureti ile çalışmalar yürütülür. Kamu İhale Kanunu 4734 saylı bir kanundur ve ihalelere ilişkin olarak temel ilkeler çeşitli maddeler aracılığı ile belirlenmiştir.

Devlet kamuya ait hizmetlerin üretiminde kendisi yetkili olabilirken aynı zamanda da kendisiyle hukuki bağı olmayan piyasa unsurlarını da bu hizmetler için kullanabilir. 4734 sayılı kanun ile kamunun denetimi altındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihaleler denetim altında tutulur. Kamu ihalelerinin kanunilik ve hukuka uygunluk ilkesinin bir gereği olarak belirli bir usulde ve yöntemle yapılması zorunludur.

Kamu alımları sırasında idarenin mal ve hizmet ya da yapım işini en uygun fiyatla yaptırması beklenir. Kaliteli bir çalışma olmasının yanı sıra maliyetin de uygun olması ve süresinde işin teslim edilmesi önemli hale gelirken bunu gerçekleştirmesi beklenenler arasında ihaleye giren firmalar yer alır.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekirken bu kaynakların kullanım süreçlerinde şeffaf, kamuoyu denetimine açık ve rekabet koşullarına da uygun davranılması bir zorunluluktur. Bundan dolayı da kamu ihale usulleri belirlenir.

Kamu İhale Usulleri Nelerdir?

Kamu İhale Kanunu olarak adlandırılan yasalar ihaleleri üç farklı usulde ele alır. Bu ihale yöntemlerine göz atıldığında açık ihale usulü, pazarlık usulü ve belli istekliler arasında yapılan ihale usulü olarak sınıflandırmak mümkün olmaktadır. Kamu ihale usulleri nelerdir? Merak edilenler arasında yer alır ve genellikle bu yöntemler arasında açık ihale usulü en fazla tercih edilenler arasındadır.

İdarecilerin inisiyatifinde olan ihale usulünü belirleme yetkisine bağlı olarak da farklı yöntemlerin tercih edilmesi mümkün olabilmektedir. Kamu İhale Hukuku kapsamında ele alınan Kamu İhale Kanunu oldukça kapsamlı bir alandır.

Bu tür durumlarda kişilerin hukuki danışmanlık alması bir gereklilik haline gelirken ihale dokümanlarında çeşitli konuların açıklığa kavuşturulduğu görülür. İhalenin yapılacağı tarih, son teklif verilecek zaman dilimi ya da hangi kriterlerin fiyat avantajını belirlemede kullanılacağı bu dosyada yer alır.

Kamu İhale Hukuku oldukça dinamik bir alandır ve mevzuatlarda sık sık değişiklik olmasına bağlı olarak da ihtiyaçlarda değişiklikler söz konusu olmaktadır. Bu yönde yapılacak çalışmalar sırasında kurul kararlarının yanı sıra Danıştay kararlarının da yakın takibe alınması gerekirken bundan dolayı da avukatta yetkinlik aranır.

4734 sayılı kanunda yer alan ihale usulleri 3 başlık altında ele alınırken kanunun 5. Maddesinde temel ilkeler açıklanır. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasındaki ihale usulü temel usuller olarak kabul edilir. Diğer ihale usulü ise kanunda belirtilen özel hallerde kullanılır. Burada belirtilenlerin dışında başka bir ihale usulü yoktur ve kanun kamu ihaleleri konusunda açıklayıcı maddeler içermektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir