Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış

Kültür Nedir? Sosyolojik Bakış
kultur nedir sosyolojik bakis
0

Kültür, belirli bir grup ya da toplum için yaşam tarzını tanımlayan karmaşık bir anlayışlar ve davranışlardır. Toplumun normlarına yön verir. İnsan aktivitesinin olduğu her yerde kültür vardır. Birbirinden farklı kültürler olsa da hepsinin belli sembolleri, dilleri, inançları, değer ve normları vardır. Kültür temelde insanda doğuştan yer almayan yaşama pratiklerinin beşerî bir karşılığıdır aslında. Özde ihtiyaçlardan ortaya çıkar. İhtiyaç ortadan kalksa dahi kutsallaştırılıp devam ettirilen yaşam pratiklerimiz toplumlar öncesinde hayati bir anlam barındırıyor.

Kültüre Sosyolojik Bakış

Kültür toplumsal bütünlüğü sağlar. Çünkü kültür; inanç, gelenek, görenek bir değerler bütünüdür. Toplum içinde bütünleşmeyi birlik olmayı sağlar. Toplumsal bütünleşme toplumun varlığının, birliğinin işleyişinin sürdürülmesini sağlar. Toplumsal bütünleşme sağlanırsa, toplumsal norm ve değerler üzerinde fikir birliğine ulaşılabilir. Toplumsal çatışmalar ortadan kalkabilir.

Kültür bir toplumda bütünleşmeyi de sağlar, çatışmaya da neden olabilir. Bütünleşme olmasaydı çatışma olmazdı. Çatışmanın olması için toplumsal sınıflar olması gerekir. Toplumsal sınıfların olması için bütünleşmenin sağlanması gerekir.

Toplumsal bütünleşme; çeşitli unsurların birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturmasıdır. Farklılıklara rağmen bütünleşme alanları ve düşünceleri oluşturmaktır. Avrupa’nın her ülkesinde belli dönemlerde soykırıma maruz kalan çingeneler, ülkemizde hiç böyle bir duruma maruz kalmamışlardır. Tarihte Türklerin misafirperverliği hep anılmıştır. Çingeneler topluma renk katan, ülkemizde kültür çeşitliliği sağlayan, milliyetçilik yapıp dillerini kabul ettirmeye çalışmayan, toplumun en neşeli insanları ve etrafındakilere de neşe saçan insanlar olarak bilinirler. Sokak ortasında çingenelerle güle oynaya roman oynamamız bir bütünleşme örneğidir fakat görünenin arkasında yatan çatışmaya bakarsak çingenelerle aramızdaki önyargıları yıkamamamız var. Çingene denilince büyük bir kesimin aklına; argo konuşan, falcılık yapan, yaban otları satan, çalgıcılık yapan, gürültü yapan, esmer tenli, çocuklara kötü örnek olan insan topluluğu geliyor. Aslında çingene diyerek bile ötekileştiriyoruz.

Çatışma olmadan toplumsal bütünleşmenin sağlanması için ön yargılarımızı kenara bırakılmalı ve kültürler arasında saygı korunmalıdır. Topluluklar kültürünü sürdürürken bir başka topluluğun özgürlük alanına girmemelidir.

Kültür sosyolojisi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://www.sosyologer.com/kultur-sosyolojisi-notlari/

Merhaba, ben Fatma Şeyma Demirtaş. Uşak Üniversitesinde sosyoloji bölümü öğrencisiyim.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir