Kültürel Etkileşim Nedir? Kültürel Etkileşim Nasıl Sağlanır?

Kültürel Etkileşim Nedir? Kültürel Etkileşim Nasıl Sağlanır?
Kültürel Etkileşim
0

Kültürel etkileşim, farklı kültür gruplarının birbirini etkilemesidir. Toplumsal etkileşim, sokakta karşılaştığımız insanlarla kurduğumuz yüzeysel temastan karı koca veya ebeveyn rollerine kadar çok geniş bir alanı kapsar. Bunlardan bazıları iş görüşmesinde olduğu şekilde biçimseldir ve arada bir gerçekleşir. Bazıları ise iki çocuğun parkta oyun oynamak için bir araya gelmeleri gibi sıkça yapılır.

Kültürel Etkileşim Nasıl Olur?

Bir toplumun kültürü oluşurken öncelikle diğer toplumlardan yalıtılmış olmasıyla beraber farklılaşır. Aslında her toplumun kendi iç çeşitliliği ile bu farklılaşmış gruplar görülebilir.  Örneğin; Orta Asya’daki Türkler, Türk kültürünü yaşamış ancak kendi içerisinde Türk obaları, boyları ile kültürel farklılaşma oluşmuş ve bu da ortak kültürü çeşitlendirmiştir. Yani kültür içerisinde daima çeşitliliği barındırır. Toplumun kültüründeki bu farklılaşmalar da karşı karşıya gelen iki grubun birbirini etkilemesine yol açar.

Kültürel Etkileşim Hangi Yollarla Olur?

Kültürel etkileşim için ilk faktör iletişimdir. Bunun yanı sıra göç, teknolojik faktörler, ekonomik faktörler, çevresel faktörler ve diğer kültürlerle etkileşim gibi yollarla kültürel etkileşim gerçekleşir.

Teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan sanayileşme ve ardından gelen göç ile beraber sosyal çevre değişime uğrar. İnsanların hayat tarzları ve aile yapıları değişir. Ekonomik faktörlerde ise sanayi devrimi ile beraber makineleşen sanayiye doğru kırsaldan üretim merkezlerine yapılan göçler, yeni kentlerin oluşması, kitlesel tüketim ihtiyacını ortaya çıkarmış bu da birçok kültürel değişime neden olmuştur. Çevresel faktörlerde insan, çevreye hakim olduğu sürece yeni medeniyetler meydana getirmektedir.

Kültürel Etkileşimler Nelerdir?

Kültürel etkileşimler,

 • Kültürleme (Enkültürasyon): İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesidir.
 • Kültürleşme (Akkültürasyon): İki farklı kültür bireylerinin bir araya gelerek birbirinden etkilenmeleri sonucu maddi ve manevi değişim.
 • Kültürlenme (Kültürasyon): Aynı kültür içerisinde alt kültür ile bir araya gelerek etkileşim içinde bulunması.
 • Kültürel Yayılma (Difüzyon): Toplumda dıştan içe veya içten dışa maddi manevi ögelerin yayılmasıdır.
 • Kültür Şoku: Kültür değişimi sonrası ya da başka bir kültür çevresine girdiklerinde toplumdaki bireylerde meydana gelen uyumsuzluktur.

İlginizi Çekebilir: Kültür Şoku Nedir?

Toplumlararası Etkileşim Nasıl Sağlanır?

Toplumlararası etkileşim, günümüzde daha çok ekonomik ve kültürel alanda yaşanmaktadır. Globalleşme ile beraber çok daha yaygınlaşmıştır. Kültürel temasla beraber iki farklı kültürün üyeleri karşı karşıya gelip ilişki kurabilirler. Bir diğer yayılma faktörüyle kültürel unsurların toplumdan topluma temas sonucu yayılmaktadır. Teknolojinin hakimiyeti ile beraber en çabuk kabul gören ve benimsenen, en hızlı etkileşim gösteren öge teknoloji sayesindedir.

Kültürlerarası İletişimin Çalışma Konuları Nelerdir?

Kültürlerarası iletişimin çalışma konuları başlıca şunlardır:

 • Etnocentrizm: Bireyin kendi kültürünü temel alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesidir. Örneğin, ırkçılık etnocentrik bir görüştür.
 • Kültürel relativizm: Kişinin kültürü yine o kültür içerisinde yaşayan başka kişileri değer yargılarını kullanmadan anlamasıdır.
 • Alt Kültür: Toplumda egemen olan kültürden belirli bir düzeyde farklılık gösteren ve azınlıkta bulunan gruplarca benimsenen kültürdür. Örneğin; Laz, Çerkez, Ermeni vb.
 • Karşıt Kültür: Norm ve yaşam biçimi içinde bulunduğu kültüre ters düşen bir alt kültürdür. Daha çok gençler arasında yaygındır, yaşlılar kendi kültürlerine daha fazla bağlıdırlar. Örneğin; Hippiler.

Kültürel Etkileşim Örnekleri

kültürel etkileşim örneği verecek olursak bireyin sosyal çevresinde görüp edindiği toplumsal değerler, normlar eğitim yoluyla aktarılan kültürel değerler bunun içerisine girer.

 • Kültürleşme ise farklı kültürlerden gelen Farabi veya Erasmus yapan öğrencileri örnek verebiliriz.
 • Kültürlenme ise köyden kente göç eden bireylerin yine kentte bir araya gelip etkileşimde bulunmaları.
 • Kültürel yayılmaya örnek ise eskiden göçmenler, tüccarlar yoluyla olurken günümüzde kitle iletişim araçlarıyla olur. Örneğin; son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle artan noodle popülaritesi

Kültür şoku ise yine Erasmus’a ya da herhangi bir sebepten farklı bir kültür içerisine giren bireylerde gerçekleşen olaya örnek verilebilir. Birey karşı kültürün dil, yemek, ve sosyal normlarına uyum gösteremez ve tepkimeye girer.

Kültürel Etkileşim Sonucu Dile Giren Kelimeler

Kültürel etkileşim sonucu dile giren kelimeler arasında asimilasyon vardır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir Kültürün Diğer Kültürü Küçümsememesi Nedir?

Bir kültürün diğer kültürü küçümsememesi kültürel relativizmdir.

Kültürler Arası Etkileşime Yol Açan Olaylar Nelerdir?

Göç, eğitim, ekonomi, sosyal medya, savaş, popülarite

Bir Kültürün Gelişmesindeki En Önemli Etken Nedir?

Bir kültürün gelişmesindeki önemli etkenler coğrafi, demografik etmenlerdir.

Farklı Kültürlerin Bir Arada Olmasına Ne Denir?

Farklı kültürlerin bir arada olmasına çok kültürlülük adı verilir.

Serbest Kültür Değişmesi Nedir?

Serbest kültür değişmesi 2 şekilde gerçekleşir. İlki, toplumdaki demografik artış, fikir akımıyla beraber gelen kültürel birikim gibi etmenlerken ikincisinde bu farklı yabancı bi kültürle etkileşime girip o kültürden bir parça almak olarak tanımlanabilir. Ve bu kitlesel iletişim araçlarının gelişimiyle daha da hızlanmıştır. Kısa zamanda farklı bir ögeyi sosyal medya aracılığıyla kültürel temasla kendimize katabiliriz.

Merhaba, ben Özden Bulut. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazılarım, tartışmalarım ve görüşlerimle size katkı sağlamak, bir tuğla da benden olsun amacıyla buradayım.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir